POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII – INCDMI „CANTACUZINO”INCDMI „CANTACUZINO” – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „CANTACUZINO” – este un furnizor de reactivi de diagnostic in vitro pentru laboratoare medicale şi industriale şi servicii de cercetare-dezvoltare în domeniul microbiologiei şi imunologiei, care se concentrează în întreaga sa activitate pe satisfacerea cerinţelor clienţilor, a tuturor cerinţelor referitoare la produs (sau serviciu), precum şi a celor de reglementare.


Managementul institutului este angajat pe deplin pentru furnizarea de produse şi servicii în conformitate cu cele mai exigente cerinţe pentru domeniul de activitate declarat, precum şi pentru continua îmbunătăţire şi dezvoltare a sistemului de management al calităţii.


În acest sens, INCDMI „CANTACUZINO” a proiectat şi implementat un sistem de management al calităţii conform prevederilor standardului SR EN ISO 9001:2001, care este susţinut prin urmărirea sistematică a unor obiective realiste şi cuantificabile. Stadiul realizării acestor obiective, adecvarea acestora, precum şi adaptarea politicii la situaţia concretă a institutului, se analizează periodic, cu ocazia evaluării sistemului de management al calităţii.


Satisfacţia angajaţilor precum şi dezvoltarea profesională a acestora, ca elemente esenţiale în asigurarea succesului institutului, sunt unele dintre preocupările noastre cele mai importante.


Angajamentul managementului institutului pentru sistemul de management al calităţii este transmis angajaţilor, prin metode care au ca scop conştientizarea importanţei satisfacerii cerinţelor clienţilor.


Constituie obligativitate pentru întregul personal să cunoască şi să aplice cerinţele documentelor sistemului de management al calităţii şi să adopte o atitudine pozitivă cu accent pe creşterea satisfacţiei clientului.


Director General,                                                                    Data declaraţiei,

CS I Dr. Biol. Radu IORDACHEL                                       22 septembrie 2009