Skip to content

Institutul Cantacuzino

Profesionalismul si experienta noastra pentru sanatatea dumneavoastra !
Articole in aceasta categorie:
 • Manifestari Stiintifice 2012
 • Manifestari Stiintifice 2011
 • Sprijiniti financiar Societatea de Imunologie din Romania
 • Contact
 • IMUNOLAB
 • Obiective SIR
 • Anunt Important
 • Program Atelier 2009
 • Cotizatie
 • Consiliul de Conducere

 •  

   

  Societatea de Imunologie din România  organizeaza:

   

  A 42-a Conferinţă Anuală de IMUNOLOGIE

   

  în perioada 27-29 septembrie 2012 Bucureşti

   

   

  Evenimentul ştiinţific se va desfăşura la INCDMI „CANTACUZINO”, sala J. Monod.

  Numărul participanţilor la sesiunea ştiinţifica este estimat la 75 – 100, fiind format din cercetători din domeniul imunologiei şi alte discipline biomedicale, medici specialişti, rezidenţi şi studenţi.

   

  Pachete de sponsorizare:

   

  Nivel 1:

  • Introducere materiale de promovare în mapa participantului
  • Banner în holul conferinţei  1/1m
  • 1500 lei

  Nivel 2:

  • Introducere materiale de promovare în mapa participantului
  • Banner in holul conferintei 1/1m
  • Stand 4mp
  • 2500 lei

   

   

  Nivel 3:

  • Introducere materiale de promovare în mapa participantului
  • Banner în holul conferinţei 1/1m
  • Stand 4mp
  • Inserţie 1 pagina de reclamă în programul conferinţei
  • 3500 lei

   

  Nivel 4:

  • Introducere materiale de promovare în mapa participantului
  • Banner în holul conferinţei 1/1m
  • Stand 4mp
  • Inserţie 1 pagină de reclamă în programul conferinţei
  • 30 minute Simpozion de firmă
  • 4500 lei

   

  Comun:

   

  Pagina de final de program cu listarea tuturor firmele care au sponsorizat, ierarhizate în funcţie de nivelul de sponsorizare oferit.


  2% din impozitul pe venitul anual nu este o donatie, ci o modalitate de directionare a fondurilor către o organizatie nonprofit. Dacă doriti ca 2% din impozitul pe care îl virezi statului să contribuie la derularea programelor  Societatii de Imunologie din Romania  trebuie doar să completati declaratia 200 sau 230, in functie de veniturile realizate în anul precedent si să o depuneti la organul fiscal.

  Instructiuni:

  Prin intermediul prevederii 2% din Codul Fiscal, orice contribuabil, persoana fizica, poate directiona 2% din impozitul pe venit, platit statului, catre ce organizatie non-guvernamentala (asociatie, fundatie etc.) doreste. Practic in acest fel dvs. transmiteti statului modul in care doriti sa fie cheltuita o parte din impozitul dvs. pe venit.

  Aceasta suma nu reprezinta o sponsorizare sau donatie, ci este, in esenta, o parte a bugetului de stat care este directionata de catre fiecare cetatean in parte catre entitatea dorita de acesta.

  Daca doriti ca, prin directionarea a 2% din impozitul pe care dumneavoastra l-ati platit statului pentru salariile din anul 2010, sa sprijiniti activitatea SIR, completati si transmiteti, pana la data de 15 mai 2011, doar unul din cele doua documente de mai jos, in functie de situatia in care va incadrati:

  a) daca aveti doar venituri din salarii: descarcati si completati declaratia 230, citind cu atentie instructiunile de la final. Anul la care se face referire in declaratie este 2010, deoarece ne referim la impozitul pe venit din 2010, conform fisei fiscale. Nu va faceti probleme daca nu cunoasteti suma corespunzatoare a 2% din impozit. Va fi calculata de catre organele fiscale. Puteti lasa casuta necompletata.

  b) daca aveti venituri din alte surse (cedarea folosintei bunurilor, drepturi de autor, etc): descarcati si completati declaratia 200, (punctul III) citind cu atentie instructiunile de la final. Anul la care se face referire in declaratie este 2010, deoarece ne referim la impozitul pe venit din 2010, conform fisei fiscale. Nu va faceti probleme daca nu cunoasteti suma corespunzatoare a 2% din impozit. Va fi calculata de catre organele fiscale. Puteti lasa casuta necompletata. Cei care obtin pe langa salarii si alte venituri, vor completa formularul 200, la toate capitolele aferente tipului de venit obtinut, inclusiv capitolul III “Destinatia sumei reprezentand 2% din impozitul pe venitul anual datorat”.


  Datele de completare a declaratiilor:

  Denumire entitate nonprofit: SOCIETATEA DE IMUNOLOGIE DIN ROMANIA
  Cod de identificare fiscala: 13689757………………………………………..
  Cont bancar (IBAN): RO 24 BACX 0000 0030 0149 3001/ UniCredit Tiriac Bank, filiala Izvor, Bdul. Libertatii 20.

  Formularul se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Depuneti formularul direct sau trimiteti-l prin posta cu scrisoare recomandata (confirmare de primire) la Administratia Finantelor Publice a localitatii de domiciliu


  Extras din statulul de organizare

  Declaratia 200

  Declaratia 230  Contact

  Feb 6


  SOCIETATEA DE IMUNOLOGIE DIN ROMÂNIA

  Tel: 021/3069319


  Preşedinte

  Conf. Dr. Dorel Lucian RADU

  Tel: 021/ 5287107

  e-mail: dorel.radu@cantacuzino.ro  Secretar General

  Dr. Ana Călugăru

  Tel: 021/ 5287251

  e-mail: sni@cantacuzino.ro  Trezorier

  Dr. Crina Stăvaru

  Tel: 021/ 5287190

  e-mail: scrina@cantacuzino.ro

  IMUNOLAB

  Jan 11


  Lansarea proiectului “Formarea profesionala si organizationala a angajatilor din laboratoarele de
  imunologie prin implementarea tehnologiilor de vârf si a managementului calitatii”

  Societatea de Imunologie din România anunta lansarea proiectului “Formarea profesionala si organizationala a angajatilor din laboratoarele de imunologie prin implementarea tehnologiilor de vârf si a managementului calitatii (IMUNOLAB)”, contract POSDRU/ 81/ 3.2/ S/59497, cofinanat de Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
  Mai multe informatii aici

  Informaţii privind protecţia datelor personale

  I. Categorii de persoane

  Societatea de Imunologie din Romania  – denumita în continuare pe scurt SIR – prelucrează datele cu caracter personal următoarelor categorii de persoane fizice, în funcţie de scopul prevazut la secţiunea II.
  a) Doctori, cadre medicale, studenţi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic sau posibili beneficiari ai proiectelor finantae din fonduri europene,  derulate de SIR;
  b) Orice persoană fizică sau juridică ce are raporturi de natură comercială sau contractuală cu SIR.

  II. Scopul colectarii şi prelucrării

  Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SIR are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate despre categoriile de persoane fizice prevazute la secţiunea I. Scopul colectării datelor este:
  a) derulare proiecte finantate din fonduri structurale, inscrisa in registrul de evidenta a prelucarii de date cu caracter personal sub nr. 18477

  III. Motivaţia colectării şi prelucrării

  a) Scopul major pentru care SIR colectează date cu caracter personal ţine de prelucrări ale informaţiilor pe baza cărora să se poată lua decizii coerente şi corecte în derularea proiectelor finantate din fonduri structurale. Pesoanele fizice care beneficiaza de fonduri in cadrul proiectelor stucturale sunt obligate să furnizeze o serie de date obligatorii (informaţii despre identitatea persoanei ), în cazul prevăzut la secţiunea II, litera a) acestea fiind necesare în vederea derulării/iniţierii de raporturi juridice cu SIR, cu respectarea prevederilor legale (de exemplu: cele privind relaţia cu angajaţii  sau a actelor de studii). În cazul refuzului de a furniza aceste date, SIR poate să refuze iniţierea de raporturi juridice, întrucât poate fi pus în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor speciale in domeniul de derulare a proiectelo, iar în cazul angajaţilor, a prevederilor dreptului muncii şi dreptului fiscal. De asemenea SIR colectează şi o serie de informaţii care nu au caracter obligatoriu (de exemplu: adresa de email, telefon) în vederea îmbunătăţirii modului de comunicare cu persoanele fizice cu care au raporturi juridice, precum şi pentru realizarea ulterioară de sondaje statistice (selectarea aleatoare a unui eşantion şi administrarea unui chestionar relativ la aspectele abodate in proiecte) utilizând comunicarea prin sistemul poştei electronice. In cazul in care persoanele fizice şi-au dat acordul pentru colectarea şi prelucrarea unor datelor cu caracter opţional, au dreptul ca ulterior sa solicite excluderea din baza de date SIR a acestor informaţii. Refuzul furnizării şi/ sau prelucrării datelor informaţiilor opţionale poate duce la imposibilitatea ca SIR să transmită informaţii despre serviciile sale.

  IV. Părţile care au acces la informaţiile cu caracter personal

  Informatiile înregistrate sunt destinate utilizării de catre operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:
  a) In cazul prevazut la secţiunea II, literele a): Persoana vizată, angajaţi ai operatorului cu drept de acces, împuternicitul operatorului, alte persoane fizice/juridice care prelucreaza datele personale în numele operatorului, autoritatea judecatorească, poliţia, Organe de urmarire penală şi alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii.

  V. Drepturile persoanelor a căror date personale sunt colectate şi/ sau prelucrate

  La cererea persoanelor fizice SIR confirma dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an. SIR  se obligă să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conformă cu prevederile Legii 677/2001.
  Conform Legii nr. 677/2001, persoanele fizice beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicite stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege cand prelucrarea de catre SIR a datelor este obligatorie.
  Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către SIR sau direct la sediul SIR din Bucureşti, Str. Spl. Independentei 103, sector 5. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a va adresa justiţiei.
  Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

   

  Obiective SIR

  Oct 18


  SOCIETATEA DE IMUNOLOGIE DIN ROMÂNIA


  sir  Societatea de Imunologie din România are urmatoarele scopuri :

   1. Reprezintă interesele profesionale ale imunologilor români atât pe plan naţional, cât şi internaţional;
   2. Promovează cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă în domeniul imunologiei;
   3. Dezvoltă în întreaga ţară orice acivitate considerată relevantă pentru promovarea scopurilor declarate inclusiv cea legată de dezvoltarea îvăţământului imunologic universitar şi post-universitar.

  Societatea de Imunologie din România are următoarele atribuţii:

  a. Analizează şi propune măsuri pentru rezolvarea diverselor probleme semnalate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă în domeniul imunologiei;

  b. Informează diferitele instituţii interesate asupra procedeelor şi metodelor noi în domeniul imunologiei, recomandând introducerea lor în cercetarea ştiinţifică şi practică medicală ;

  c .Organizează în ţară Conferinţe Anuale de Imunologie şi alte manifestări ştiinţifice) şedinţe de comunicări referate, mese rotunde cu tematică specifică conferinţe simpozioane, congrese, cursuri etc.)

   1. Colaborează cu asociaţii şi organizaţii similare din alte ţări precum şi cu organizaţiile internaţionale de specialitate la care este afiliată cum ar fi Uniunea Internatională a Societăţilor de Imunologie (UISI) Federaţia Europeană a Societăţilor de Imunologie (FESI) şi Societatea Balcanică de Imunologie (SBI). Trimite delegaţi care să o reprezinte la Adunarea Generală a organizaţiilor la care este afiliată.
   2. Sprijină pregătirea şi participarea delegaţilor români la manifestări ştiinţifice internaţionale în domeniul imunologiei şi a specialităţilor înrudite.

  SOCIETATEA DE IMUNOLOGIE DIN ROMÂNIA

   

  sir 

   

  DE ULTIMA ORA

   

  ATELIER IMUNOLOGIE  FUNDAMENTALA  2009

   

  20 DE  LOCURI CU TAXĂ REDUSĂ   –  100 RON

   

  Pentru: persoane sub 35 de ani   – medici  rezidenţi , asistenţi de cercetare, cercetători şt, biologi, chimisti, etc.

   

  Relatii suplimentare: Dr. Crina Stăvaru ( 021 5287190), Dr. Ana Călugăru (021 5287251)

   

   

   

  www.cantacuzino.ro/ sectiunea SIR

   


  SOCIETATEA DE IMUNOLOGIE DIN ROMÂNIA

  Tel: 021.528.72.51; 021.528.71.90

  E-mail: sni@cantacuzino.ro


  ATELIER DE IMUNOLOGIE FUNDAMENTALĂ


  11 – 15 Mai 2009  PROGRAM


  LUNI – 11.05.2009


  ORE


   

  1. ORGANIZAREA SISTEMULUI IMUN

  Lector: Dr. Ana Călugăru

  900 – 1030

  Pauză

  15 minute

  2. IMUNITATE Înnascuta

  Lector: Dr. Aura Sălăgeanu

  1045 – 1300

  Pauză de prânz

  1300 – 1400

  3. IMUNITATE DOBÂNDITĂ

  Lector: Conf. Dr. Dorel Lucian Radu


  1400 – 1600

  Pauză

  15 minute

  4. ANTIGENUL ŞI IMUNOGLOBULINELE

  Lector: Dr. Monica Neagu


  1615 – 1815

  MARŢI – 12.05.2009


  5. LIMFOCITUL B, LIMFOCITUL T ŞI CELULELE NK

  Lector: Dr. Cecilia Galatiuc

  900 – 1100

  Pauză

  15 minute

  6. SISTEMUL COMPLEMENT

  Lector: Dr. Lorelei Braşoveanu


  1115 – 1315

  Pauză de prânz

  1315 – 1430

  7. Luminex – teorie

  Lector: Dr. Lucian Lerescu

  Lector: Biochim. Cătălin Ţucureanu

  1430 – 1530

  Pauză

  15 minute

  8. Citometrie În flux – teorie

  Lector: Dr. Eugen Radu

  Lector: Conf. Dr. Dorel Lucian Radu

  1545 – 1645

  MIERCURI – 13.05.2009


  9. RĂSPUNS IMUN UMORAL ŞI CELULAR

  Lector: Conf. Dr. Dorel Lucian Radu

  900 – 1100

  Pauză

  15 minute

  10. REGLAREA RĂSPUNSULUI IMUN

  Lector: Dr. Adrian Onu

  1115 – 1300

  Pauză de prânz

  1300 – 1330

  11. ROLUL NEUTROFILULUI ÎN INFLAMAŢIE

  Lector: Dr. Gina Manda

  1330 – 1530

  Pauză

  15 minute

  12. Macrofage/Celule dendritice

  Lector: Dr. Crina Stăvaru


  1545 – 1745

  13. MODELE EXPERIMENTALE PENTRU STUDIUL BOLILOR IMUNE

  Lector: Dr. Mircea Panait

  1745 – 1845

  JOI – 14.05.2009


  14. IMUNITATE ANTIINFECŢIOASĂ

  Lector: Prof. Dr. Mircea Popa


  900 – 1100

  Pauză

  15 minute

  15. CITOKINE

  Lector: Dr. Lidia Cremer

  1115 – 1230

  Pauză prânz

  1230 – 1330

  16. ReacŢii de hipersensibilitate

  Lector: Dr. Cornel Ursaciuc

  1330 – 1530

  Pauză

  15 minute

  17. IMUNOTERAPIE

  Lector: Prof. Dr. Victor Cristea

  1545 – 1745

  Vineri 15.05.2009


  18. IMUNOPATOLOGIA AFECŢIUNILOR OSTEOARTICULARE

  Lector: Conf. Dr. Elod Nagy

  900 – 1100

  Pauză

  15 minute


  19. MHC

  Lector: Şef de lucrări Dr. Petru Cianga

  1115 – 1315

  Pauză de prânz

  1315 – 1400

  20. IMUNOLOGIA TRANSPLANTULUI

  Lector: Conf. Dr. Ileana Constantinescu

  1400 – 1600

  21. AUTOIMUNITATEA

  Lector: Conf. Dr. Dorel Lucian Radu

  Lector: Dr. Mircea Panait

  1600 – 1800

  Pauză               15 minute

  Seminar

  Închidere oficială


  Credite EMC: 1) Colegiul Medicilor din Romania: 30

  2) OBBCSSR: 30


  Coordonator Atelier,

  Conf. Univ. Dr. Dorel Lucian RADU  Cotizatie

  Mar 23


  SOCIETATEA DE IMUNOLOGIE DIN ROMÂNIA

  sir

  Fiecare membru al Societăţii de Imunologie din Romania va plăti o cotizaţie anuală obligatorie, a cărei valoare este stabilită de Adunarea Generală. Membrii care nu platesc cotizaţia pentru anul în curs până la 1 Martie, vor fi informaţi în scris de către Trezorier. Neachitarea cotizaţiei pâna la data de 1 Decembrie anul în curs, determină excluderea lor automată din listele de membri.


  Cotizaţie 2008 / 2009/ 20.0 RON

  Se achită la trezorierul SIR sau la Bancă :

  Cod.Fiscal: 13689757

  Banca:UniCredit Ţiriac Bank

  Filiala Izvor, Bdul. Libertăţii 20, BL.3

  Cont/ RON: RO24 BACX 0000  0030  0149  3001  Formular de Inscriere


  SOCIETATEA DE IMUNOLOGIE DIN ROMÂNIA

  sir

   

   

   

  Conducerea  SIR:


  Preşedinte de onoare

  Prof. Dr.C.A.Bona-  The Mount Sinai School of Medicine,New York,USA

  Preşedinte

  Conf. Dr. Radu Dorel Lucian – INCDMI “Cantacuzino”, Bucureşti

  Vicepreşedinte

  Prof. Dr. Cristea Victor – UMF “Iuliu Haţeganu”, Cluj-Napoca

  Secretar General

  Dr.Călugăru Ana- INCDMI “Cantacuzino”, Bucureşti

  Secretar Educaţie Învăţământ

  Şef.lucrări  Dr. Cianga Petru -UMF “Gr.T.Popa”, Iaşi

  Secretar Rel .Internaţionale

  Dr. Braşoveanu Irina Lorelei- Inst. de Virusologie “Şt.N.Nicolau”, Bucureşti

  Secretar Manifestări Ştiinţifice

  Dr. Sălăgeanu Aurora- INCDMI “Cantacuzino”,

  Secretar  Publicaţii

  Dr. Manda Gina –INCD “Victor Babeş”. Bucureşti

  Trezorier

  Dr. Stăvaru Crina – INCDMI “Cantacuzino”, Bucureşti

  Consilieri- filiala Bucureşti

  1. Dr.Galatiuc Cecilia Maria- Bucureşti
  2. Dr.Neagu Monica -Bucureşti

  Secretari filiale:

  1    Dr.Cioca Daniel -Timişoara

  2 Dr.Roşu Lucia – Craiova

  1. Dr.Cianga Corina – Iaşi
  2. Dr.Berindan Neagoe Ioana- Cluj
  3. Dr. Nagy Elöd – Tg.Mures