Laborator infecţii cu anaerobiŞef laborator: Dr. Daniela LemeniPersoane de contact:


Laboratorul desfăşoară activitate specializată de expertiză microbiologică în domeniul infecţiilor cu germeni anaerobi.Personalul din Laboratorul Infecţii cu Anaerobi


Macovei Ioana Sabina     biolog, asistent de cercetare,  locţiitor şef de laborator

Durbacă Steliana            biolog princ. CS III

Ciuta Despina                asistent medical principal

Culea Floarea                 psv (preparator ser vaccín)

Mircescu Florica             psvAnalizele care se efectuează în Laboratorul infecţii cu anaerobi

 • Izolarea germenilor anaerobi sporulaţi şi nesporulaţi din prelevate biologice, prin metode bacteriologice clasice.
 • Identificare/confirmare tulpini microbiene anaerobe izolate în laboratoarele din teren.
 • Determinarea prezenţei toxinei botulinice în ser, alimente, fragmente necroptice, prin teste de letalitate la şoarece.
 • Determinarea tipului de toxină botulinică prezentă în ser, alimente, fragmente necroptic prin seroneutralizare şi inoculare intraperitoneală la şoarece.
 • Determinarea prezenţei toxinei Clostridium perfringens în ser, alimente, fragmente necroptice, prin inoculare intraperitoneală la şoarece.
 • Testarea sensibilităţii la antibiotice a germenilor anaerobi prin metoda difuzimetrică.
 • Determinarea prezenţei toxinelor Clostridium difficile în proba de scaun modificat (diareic).
 • Test Ehrlich pentru identificarea anticorpilor antitetanici.
 • Test Jensen pentru identificarea anticorpilor antidifterici.Precizări privind probele

­          Pentru determinarea prezenţei toxinei botulinice şi pentru determinarea tipului de toxină

 • Probele pot fi reprezentate de ser, alimentul incriminat, fragmente necroptice.
 • Când proba este de ser este necesară o cantitate de minimum 3mL.

­


Pentru determinarea prezenţei toxinei Clostridium difficile

 • Clostridium difficile a fost indicat ca fiind cel mai frecvent factor implicat în diareea nosocomială.
 • Diagnosticul corect al infecţiilor produse de C. difficile este esenţial pentru combaterea extinderii infecţiilor nosocomiale.

­

Pentru diagnosticul diareei asociate lui C. difficile se determină prezenţa toxinelor A sau A şi B.

 • Proba corespunzătoare este reprezentată de un scaun apos, fluid sau semisolid, recoltat in coprorecoltor, fara mediu de transport. Se aduce la laborator in cel mult 90 minute de la recoltare.
 • Dacă proba iniţială este negativă, poate fi utilă retestarea.La nivelul laboratorului funcţionează Centrul Naţional de Referinţă pentru Anaerobi

Şef Centru: Dr. Daniela Lemeni

­


Participare în Programe naţionale:

 • Program naţional de supraveghere a infecţiilor nosocomiale
 • Program naţional de supraveghere epidemiologică pentru botulism

­


Participare în programe internaţionale:

 • Contracte cu terţi (studii clinice)

­          Activităţi de cercetare (pentru detalii vezi secţiunea “Cercetare”):

­


Activităţi suport:

 • Preparare de reactivi in-house
 • Preparare de medii speciale
 • Pregătirea rezidenţilor şi specialiştilor de medicină de laborator şi epidemiologie
 • Publicatii metodologice
 • Caracterizare materiale de referinţă
 • Asistenţă tehnică de specialitate în materie de bacteriologie anaerobă

­


Activităţi complementare:

 • Contract intern cu Laboratorul de analize medicale