Proiect MEDWASTE  –  Contract Comisia Europeana LIFE10 ENV/RO/731/24.08.2011 

Site oficial: http://life.imnr.ro/

 

TITUL PROIECTULUI:

“ALTERNATIVA ECOLOGICA DE UTILIZARE A MICROUNDELOR PENTRU TRATAREA DESEURILOR MEDICALE”

 

PARTENERI IN PROIECT:

Coordonator: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare IMNR Pantelimon (IMNR)

Partener 1: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino” (INCDMIC)

Partener 2: AMK Ltd. Gabrovo, Bulgaria

 

ECHIPA DE CERCETATORI din INCDMIC

Codita Irina  – responsabil proiect INCDMIC, CSI, medic primar Laborator clinic si microbiologie, doctor in Medicina, Laboratorul Infectii Nosocomiale si Rezistenta la Antimicrobiene, Conferentiar Universitar UMF „Carol Davila” Bucuresti

Damian Maria – responsabil stiintific proiect INCDMIC, CSI, biolog principal, doctor in Biologie, Laboratorul de Microbiologie moleculara

Petrica Camelia – responsabil economic proiect, Director economic, economist

Ghergus Marilena – responsabil economic proiect, economist

Lixandru Brindusa-Elena – biolog principal, CS III, doctorand in biologie, Laboratorul Infectii Nosocomiale si Rezistenta la Antimicrobiene

Coldea Ileana-Luminita – medic specialist, cercetator, doctorand in medicina, Laboratorul Infectii Nosocomiale si Rezistenta la Antimicrobiene

Dragulescu Elena-Carmina – biolog specialist, cercetator, doctorand in biologie, Laboratorul Infectii Nosocomiale si Rezistenta la Antimicrobiene

Dragomirescu Cristiana Cerasella – medic primar, doctorand in biologie, Laboratorul Infectii Respiratorii Bacteriene

Bunea Dorin – responsabil comunicare in proiect, specialist IT

Mosteanu Marian – responsabil comunicare proiect, specialist IT

Nica Constantin – Inginer, Inginer sef, Atelierul tehnic

Soimu Dorel – Inginer, Atelierul tehnic

Dospra Nicolae – Inginer, Atelierul tehnic

Preda Petre – Tehnician, Atelierul tehnic

Penciu Florin – Tehnician, Atelierul tehnic

Iacobescu Aurelian – Muncitor, Logistica, Departament Laboratoare Nationale de Referinta

 

 

Obiectivele proiectului:

Proiectul este axat asupra prioritatilor Obiectivului principal „Deseurile si resursele naturale”. Scopul principal este de a demonstra si de a implementa o alternativa tehnic si economic fezabila si reprezentand un pericol ecologic redus, pentru  neutralizarea deseurilor medicale.

Abordarea propusa cuprinde elaborarea unui sistem pilot inovativ (prototip) pe baza efectelor microundelor si demonstrarea eficientei acestei metode si acestui echipament sigur si economic. Prin transferarea rezultatelor obtinute si a tehnologiei la scara larga se asteapta atingerea unei rate de neutralizare de 6.000 tone deseuri medicale pe an in Romania si 3.000 tone in Bulgaria. Tehnologia si echipamentul pot fi de asemenea transferate imediat, cu usurinta altor tari europene care se confrunta cu aceleasi probleme ecologice.

Proiectul propune o metoda de tratare care este “mai curata” decat metodele clasice curente disponibile pentru neutralizarea deseurilor medicale si care contribuie la dezvoltarea sustenabila, referitor la:

–       Asigurarea unei operatiuni sigure la nivelul spitalelor, dispensarelor, cabinetelor de consultatii, prin rezolvarea eficienta a tratarii deseurilor medicale, fara a necesita o infrastructura aditionala, cu costuri mici pentru investitii (pentru echipamente)

–       Remedierea imaginii de “zona fierbinte” generate de procesele si practicile inadecvate de tratare a deseurilor medicale

–       Plasarea Romaniei, Bulgariei si altor tari din Europa intr-o pozitie competitiva, in ceea ce priveste producerea si utilizarea unor echipamente moderne, eficiente si „curate” pentru tratarea deseurilor medicale

–       Producerea echipamentului cu microunde va genera dezvoltarea unor noi agenti economici si crearea de noi locuri de munca

–       Cresterea calitatii vietii prin utilizarea unei tehnologii si a unui echipament cu impact nociv redus asupra mediului si vietii

 

Obiectivul general al acestui proiect LIFE+ este de a contribui la implementarea, actualizarea si dezvoltarea Politicii si legislatiei comunitare de mediu in domeniul procesarii deseurilor medicale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Elaborarea documentatiei tehnice a tehnologiei si echipamentului demonstrativ si inovativ dezvoltate in timpul implementarii proiectului, ca fundament al politicilor de asigurare a managementului si tratarii sustenabile a deseurilor medicale;
 • Contributia la consolidarea fundamentului cognitiv pentru implementarea in Romania si Bulgaria a politicii si legislatiei Uniunii Europene in domeniul deseurilor medicale, in particular a Directivei Cadru privind Deseurile, Deseurile periculoase, bifenilii policlorinati (Polichlorinated Biphenyls – PCBs), poluantii organici persistenti (Persistent Organic Polutants – POPs);
 • Demonstrarea tehnologiei inovative care ar putea fi considerata Cea mai Buna Tehnica (Best Available Technique – BAT) pentru actualizarea Documentelor de Referinta privind Cele mai Bune Tehnici (BAT Reference Documents – BREF) in sectorul tratarii deseurilor medicale – tratarea deseurilor medicale in camp de microunde, o alternativa ecologica prietenoasa la metodele clasice (incinerare, autoclavare etc)
 • Contributia la Strategia tematica asupra poluarii aerului si apei prin testarea tehnologiei care reduce poluarea aerului si apei si expunerea populatiei si mediului la contaminanti ai aerului.

Aceste obiective sunt in acord cu prevederile cuprinse in  Anexa II a Reglementarilor LIFE+, ariile prioritare ale Politicii si Guvernarii  Mediului LIFE+, politicii si legislatiei Uniunii Europene (Waste Framework Directive, Hazardous Waste and PCBs, Lisbon Strategy, EU 2020 Strategy, Stockholm Convention/POPs, Sixth European Union Environmental Action Plan Decision – 1600/2002/EC, etc), politicii si legislatiei nationale (Prioritatile Nationale Anuale, Strategiile nationale privind deseurile, Legea 77/2007, HG 358/2007, HG 856/2002, Ordinele de Ministru 219/2002, 940/698/2005, 456/618/2006, 613/2009, 211/2011 etc) si ale politicii si legislatiei din Bulgaria (Prioritatile Nationale Anuale, Strategiile nationale privind deseurile etc.)

 

 

Actiuni si mijloace:

Actiunile si mijloacele utilizate vor contribui la dezvoltarea si demonstrarea unei tehnologii inovative, care va asista implementarea Planului de Actiune pentru Tehnologii de Mediu (Environmental Technologies Action Plan  – ETAP) prin demonstrarea faptului ca aceasta tehnologie este mai putin periculoasa din punct de vedere ecologic decat alte alternative relevante. Diseminarea rezultatelor joaca un rol de asemenea foarte important in succesul proiectului. Proiectul va implica si comunica actorilor principali importanta rezultatelor obtinute in cadrul proiectului si beneficiilor pentru a creste sustenabilitatea si gradul de constientizare a publicului. Proiectul va fi implementat in doi ani. Pentru implementarea proiectului sunt necesare urmatoarele actiuni:

 • ACTIVITATEA 1: Revederea si evaluarea managementului deseurilor medicale la nivel local si national in  Romania si Bulgaria si evaluarea tehnologiilor de tratare a deseurilor medicale existente. Analiza comparativa a practicilor si legislatiei europene in domeniul managementului deseurilor
 • ACTIVITATEA 2: Elaborarea, asamblarea si testarea sistemului pilot inovativ si demonstrativ (prototip) pentru tratarea deseurilor medicale. Pregatirea infrastructurii existente. Executarea si testarea prototipului demonstrativ.
 • ACTIVITATEA 3: Implementarea testarii pilot a prototipului
 • ACTIVITATEA 4: Pregatirea documentelor pentru certificarea tehnologiei. Elaborarea planului de afaceri pentru comercializarea sistemului pilot (prototipului)
 • ACTIVITATEA 5: Management de proiect si raportare
 • ACTIVITATEA 6: Comunicare si diseminare

 

Rezultate preconizate (rezultate finale si rezultate cuantificabile):

Principalele rezultate preconizate sunt:

Din ACTIVITATEA 1:

 • 3 Grupuri de lucru cu reprezentanti/factori de decizie romani si bulgari din principalele organizatii implicate in managementul si tratarea deseurilor medicale;
 • Cel putin 30 persoane per tara reprezentand factorii implicati in managementul si tratamentul deseurilor medicale;
 • Un set de propuneri de masuri destinate factorilor implicati;
 • Elaborarea unui studiu in fiecare tara cu privire la managementul si tratarea deseurilor medicale, inclusiv aspecte legislative la nivel national (Romania, Bulgaria) si la nivel european;
 • Elaborarea unui referat privind noua metoda de tratare a deseurilor propusa;
 • Elaborarea unei liste de recomandari privind tratarea deseurilor medicale, care va fi inaintata la 2 instituii responsabile (autoritati locale si nationale) per tara
 

Din ACTIVITATEA 2:

 • Dezvoltarea unui plan al componentelor electrice si automate ale sistemului pilot; elaborarea  software-ului pentru sistemul pilot (prototip);
 • Dezvoltarea si elaborarea partii mecanice a sistemului pilot;
 • Achizitionarea componentelor necesare construirii sistemului pilot;
 • Amenajarea sediilor pentru testare;
 • Construirea unui sistem inovativ si demonstrativ pilot (prototip);
 • Implementarea a cel putin 10 teste tehnice cu microunde diferite  utilizand sistemul pilot – rapoarte de testare;
 • Efectuarea de ajustari ale sistemului pilot si operarea lor (daca este necesar);
 • Efectuarea a 5 testari dupa ajustare – 5 rapoarte de testare;
 • Elaborarea rapoartelor tehnice cu date privind testarile efectuate si modulele functionale ale sistemului pilot.
 

Din ACTIVITATEA 3:

 • Efectuarea de teste asupra materialelor tratate cu microunde – min 15 teste, 1 raport elaborat;
 • Caracterizarea deseurilor tratate – 1 raport;
 • Implementarea optimizarii procesului;
 • Implementarea testarii (finale, dupa optimizare) – 1 raport.

Din ACTIVITATEA 4:

 • Dosare de certificare a tehnologiei dezvoltate;
 • Plan de afaceri pentru comercializarea sistemului pilot (prototip).
 

Din ACTIVITATEA 5:

 • Conventie de parteneriat;
 • Stabilirea structurii manageriale a proiectului;
 • Echipa manageriala a proiectului MEDWASTE operationaal;
 • Contracte de parteneriat semnate intre IMNR si fiecare institutie partenera;
 • Elaborarea regulamentului de functionare a structurii manageriale;
 • Contracte semnate in concordanta cu legislatia de achizitii publice;
 • Proceduri de achizitii corect documentate;
 • Termeni de contractare respectati integral;
 • Bunuri si servicii furnizate conform termenilor contractuali (termene, specificatii tehnice etc.);
 • Toate obiectivele propuse indeplinite;
 • Sistem de monitorizare a implementarii Proiectului MEDWASTE;
 • Grafic Gantt prezentand progresul lunar privind activitatile/actiunile;
 • Informatii tehnice si financiare furnizate la timp pentru raportare la Comisie;
 • 1 raport de demarare a proiectului, 2 rapoarte privind progresul proiectului si 1 raport final;
 • Raport independent de audit financiar;
 • Dezvoltarea de conexiuni cu alte programe/proiecte/strategii existente in Romania, Bulgaria si UE;
 • Stabilirea de noi conexiuni;
 • Plan de comunicare dupa finalizarea proiectului.
 

Din ACTIVITATEA 6:

 • Plan de diseminare a Proiectului MEDWASTE;
 • Panouri de prezentare a proiectului;
 • Web site al proiectului;
 • Pachet de prezentare a proiectului (5 fluturasi, 5 postere, 1 brosura, 1 banner rolled-up, CD/DVD, scrisori de prezentare)
 • 6 articole
 • Comunicate de presa la inceputul si la sfarsitul proiectului
 • 2 conferinte de presa
 • 3 grupuri de lucru
 • 2 mese rotunde
 • 2 seminarii
 • 1 conferinta
 • Layman’s Report
 • Raport asupra actiunilor de diseminare efectuate in perioada de derulare a proiectului
 
 
 
 

Bugetul estimat pentru INCDMIC este de 108.101 €.

Suportul financiar primit de la Uniunea Europeana este de 48,773% din totalul costurilor eligibile, cu un maximum de 52.724 €.

Principalele responsabilități tehnice ale Partenerului INCDMI “Cantacuzino”:

–          Studiu privind managementul si tratarea deșeurilor medicale, inclusiv aspecte legislative la nivel național și european

–          Elaborarea recomandărilor privind tratarea inovativă a deșeurilor medicale, care vor fi transmise în Romania

–          Testarea pilot a sistemului demonstrativ pilot (prototip) pe diferite tipuri de deșeuri medicale infecțioase;

–          Caracterizarea deșeurilor infecțioase înainte și după tratare

–          Furnizarea tuturor elementelor de expertiză, a mijloacelor tehnice și financiare, conform proiectului, pentru sprijinirea INCDMNR – IMNR în pregătirea documentației pentru certificarea tehnologiei dezvoltate;

–          Furnizarea tuturor elementelor de expertiză, a mijloacelor tehnice și financiare, conform proiectului, pentru sprijinirea INCDMNR – IMNR în pregătirea planului de afaceri

–          Implementarea Unității de Management a Proiectului în INCDMIC

–          Organizarea activităților de diseminare a proiectului

–          INCDMIC  va raporta direct INCDMNR – IMNR progresul tehnic, la timp, conform graficului Gantt si termenelor stabilite, pentru prezentarea rezultatelor (cu exceptia cazului în care Comisia Europeană solicită explicit raportarea directă)