Skip to content

Institutul Cantacuzino

Profesionalismul si experienta noastra pentru sanatatea dumneavoastra !
Articole in aceasta categorie:
 • EDENext / Biologia si controlul infectiilor transmise de vectori in Europa
 • HepGen Nr.88/2012 – Prezentare Generală
 • MEDWASTE
 • Proiect 721
 • Proiect 42-150
 • Proiect 42-125
 • Proiect 176 CP I/2008
 • Proiect 61-026
 • Proiect 62-052
 • Proiect CNCSIS IDEI 219/ 2007-2010

 • Titlul proiectului: Biologia si controlul infectiilor transmise de vectori in Europa. Acronim EDENext

  Site web: http://www.edenext.eu/

  Identificatori: competitia FP7-HEALTH-2010-single-stage, grant no 261504
  Tip de proiect: proiect colaborativ

  La proiect participa, in calitate de parteneri, 46 institutii din 21 de tari. (http://www.edenext.eu/the-project/who-we-are)

  Data inceperii proiectului: 01/01/2011.
  Data incheierii proiectului: 31/12/2014

  Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie Cantacuzino este partenerul nr. 22, cu acronimul NIRDMI.

  Bugetul total al proiectului este 254 160 euro:

  • Un cuantum de 75% din bugetul proiectului este asigurat prin grantul European (190620 euro);
  • Un cuantum de 25 %, reprezentand cofinantarea proiectului (252 502 LEI) este furnizat de catre UEFISCDI prin Programul Capacitati ( PNII), Modulul III FP 7, proiectul 147-1EU/2011.

   

  Echipa: Dr. Cornelia S Ceianu (coordonator echipa), Dr Gabriela Oprisan, Dr Daniela Badescu , Dr Ani Ioana Cotar , Dr Elena Falcuta , Dr Liviu Prioteasa , Doctorand Raluca Ioana Panculescu-Gatej , Doctorand Sorin Dinu , Dr Coman Cristin, Ghergus Marinela (economist, manager financiar). Urmatorii asistenti medicali au participat de asemenea la activitatile proiectului: Valentina Teodorescu, Anca Stefan, Silvia Enache, Dana Popescu.

  In cadrul proiectului se desfasoara activitatea experimentala pentru doua stagii doctorale (doctoranzi Sorin Dinu si Raluca Ioana Panculescu-Gatej).

  Contract nr. 88/2012 – Investigarea unor markeri virali si de gazda corelati cu lipsa de raspuns la tratamentul anti-viral in hepatita cronica cu virus C (HepGen)

  MEDWASTE

  Mar 6

  Proiect MEDWASTE  –  Contract Comisia Europeana LIFE10 ENV/RO/731/24.08.2011 

  Site oficial: http://life.imnr.ro/

   

  TITUL PROIECTULUI:

  “ALTERNATIVA ECOLOGICA DE UTILIZARE A MICROUNDELOR PENTRU TRATAREA DESEURILOR MEDICALE”

   

  PARTENERI IN PROIECT:

  Coordonator: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare IMNR Pantelimon (IMNR)

  Partener 1: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino” (INCDMIC)

  Partener 2: AMK Ltd. Gabrovo, Bulgaria

   

  ECHIPA DE CERCETATORI din INCDMIC

  Codita Irina  – responsabil proiect INCDMIC, CSI, medic primar Laborator clinic si microbiologie, doctor in Medicina, Laboratorul Infectii Nosocomiale si Rezistenta la Antimicrobiene, Conferentiar Universitar UMF „Carol Davila” Bucuresti

  Damian Maria – responsabil stiintific proiect INCDMIC, CSI, biolog principal, doctor in Biologie, Laboratorul de Microbiologie moleculara

  Petrica Camelia – responsabil economic proiect, Director economic, economist

  Ghergus Marilena – responsabil economic proiect, economist

  Lixandru Brindusa-Elena – biolog principal, CS III, doctorand in biologie, Laboratorul Infectii Nosocomiale si Rezistenta la Antimicrobiene

  Coldea Ileana-Luminita – medic specialist, cercetator, doctorand in medicina, Laboratorul Infectii Nosocomiale si Rezistenta la Antimicrobiene

  Dragulescu Elena-Carmina – biolog specialist, cercetator, doctorand in biologie, Laboratorul Infectii Nosocomiale si Rezistenta la Antimicrobiene

  Dragomirescu Cristiana Cerasella – medic primar, doctorand in biologie, Laboratorul Infectii Respiratorii Bacteriene

  Bunea Dorin – responsabil comunicare in proiect, specialist IT

  Mosteanu Marian – responsabil comunicare proiect, specialist IT

  Nica Constantin – Inginer, Inginer sef, Atelierul tehnic

  Soimu Dorel – Inginer, Atelierul tehnic

  Dospra Nicolae – Inginer, Atelierul tehnic

  Preda Petre – Tehnician, Atelierul tehnic

  Penciu Florin – Tehnician, Atelierul tehnic

  Iacobescu Aurelian – Muncitor, Logistica, Departament Laboratoare Nationale de Referinta

   

   

  Obiectivele proiectului:

  Proiectul este axat asupra prioritatilor Obiectivului principal „Deseurile si resursele naturale”. Scopul principal este de a demonstra si de a implementa o alternativa tehnic si economic fezabila si reprezentand un pericol ecologic redus, pentru  neutralizarea deseurilor medicale.

  Abordarea propusa cuprinde elaborarea unui sistem pilot inovativ (prototip) pe baza efectelor microundelor si demonstrarea eficientei acestei metode si acestui echipament sigur si economic. Prin transferarea rezultatelor obtinute si a tehnologiei la scara larga se asteapta atingerea unei rate de neutralizare de 6.000 tone deseuri medicale pe an in Romania si 3.000 tone in Bulgaria. Tehnologia si echipamentul pot fi de asemenea transferate imediat, cu usurinta altor tari europene care se confrunta cu aceleasi probleme ecologice.

  Proiectul propune o metoda de tratare care este “mai curata” decat metodele clasice curente disponibile pentru neutralizarea deseurilor medicale si care contribuie la dezvoltarea sustenabila, referitor la:

  –       Asigurarea unei operatiuni sigure la nivelul spitalelor, dispensarelor, cabinetelor de consultatii, prin rezolvarea eficienta a tratarii deseurilor medicale, fara a necesita o infrastructura aditionala, cu costuri mici pentru investitii (pentru echipamente)

  –       Remedierea imaginii de “zona fierbinte” generate de procesele si practicile inadecvate de tratare a deseurilor medicale

  –       Plasarea Romaniei, Bulgariei si altor tari din Europa intr-o pozitie competitiva, in ceea ce priveste producerea si utilizarea unor echipamente moderne, eficiente si „curate” pentru tratarea deseurilor medicale

  –       Producerea echipamentului cu microunde va genera dezvoltarea unor noi agenti economici si crearea de noi locuri de munca

  –       Cresterea calitatii vietii prin utilizarea unei tehnologii si a unui echipament cu impact nociv redus asupra mediului si vietii

   

  Obiectivul general al acestui proiect LIFE+ este de a contribui la implementarea, actualizarea si dezvoltarea Politicii si legislatiei comunitare de mediu in domeniul procesarii deseurilor medicale.

  Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Elaborarea documentatiei tehnice a tehnologiei si echipamentului demonstrativ si inovativ dezvoltate in timpul implementarii proiectului, ca fundament al politicilor de asigurare a managementului si tratarii sustenabile a deseurilor medicale;
  • Contributia la consolidarea fundamentului cognitiv pentru implementarea in Romania si Bulgaria a politicii si legislatiei Uniunii Europene in domeniul deseurilor medicale, in particular a Directivei Cadru privind Deseurile, Deseurile periculoase, bifenilii policlorinati (Polichlorinated Biphenyls – PCBs), poluantii organici persistenti (Persistent Organic Polutants – POPs);
  • Demonstrarea tehnologiei inovative care ar putea fi considerata Cea mai Buna Tehnica (Best Available Technique – BAT) pentru actualizarea Documentelor de Referinta privind Cele mai Bune Tehnici (BAT Reference Documents – BREF) in sectorul tratarii deseurilor medicale – tratarea deseurilor medicale in camp de microunde, o alternativa ecologica prietenoasa la metodele clasice (incinerare, autoclavare etc)
  • Contributia la Strategia tematica asupra poluarii aerului si apei prin testarea tehnologiei care reduce poluarea aerului si apei si expunerea populatiei si mediului la contaminanti ai aerului.

  Aceste obiective sunt in acord cu prevederile cuprinse in  Anexa II a Reglementarilor LIFE+, ariile prioritare ale Politicii si Guvernarii  Mediului LIFE+, politicii si legislatiei Uniunii Europene (Waste Framework Directive, Hazardous Waste and PCBs, Lisbon Strategy, EU 2020 Strategy, Stockholm Convention/POPs, Sixth European Union Environmental Action Plan Decision – 1600/2002/EC, etc), politicii si legislatiei nationale (Prioritatile Nationale Anuale, Strategiile nationale privind deseurile, Legea 77/2007, HG 358/2007, HG 856/2002, Ordinele de Ministru 219/2002, 940/698/2005, 456/618/2006, 613/2009, 211/2011 etc) si ale politicii si legislatiei din Bulgaria (Prioritatile Nationale Anuale, Strategiile nationale privind deseurile etc.)

   

   

  Actiuni si mijloace:

  Actiunile si mijloacele utilizate vor contribui la dezvoltarea si demonstrarea unei tehnologii inovative, care va asista implementarea Planului de Actiune pentru Tehnologii de Mediu (Environmental Technologies Action Plan  – ETAP) prin demonstrarea faptului ca aceasta tehnologie este mai putin periculoasa din punct de vedere ecologic decat alte alternative relevante. Diseminarea rezultatelor joaca un rol de asemenea foarte important in succesul proiectului. Proiectul va implica si comunica actorilor principali importanta rezultatelor obtinute in cadrul proiectului si beneficiilor pentru a creste sustenabilitatea si gradul de constientizare a publicului. Proiectul va fi implementat in doi ani. Pentru implementarea proiectului sunt necesare urmatoarele actiuni:

  • ACTIVITATEA 1: Revederea si evaluarea managementului deseurilor medicale la nivel local si national in  Romania si Bulgaria si evaluarea tehnologiilor de tratare a deseurilor medicale existente. Analiza comparativa a practicilor si legislatiei europene in domeniul managementului deseurilor
  • ACTIVITATEA 2: Elaborarea, asamblarea si testarea sistemului pilot inovativ si demonstrativ (prototip) pentru tratarea deseurilor medicale. Pregatirea infrastructurii existente. Executarea si testarea prototipului demonstrativ.
  • ACTIVITATEA 3: Implementarea testarii pilot a prototipului
  • ACTIVITATEA 4: Pregatirea documentelor pentru certificarea tehnologiei. Elaborarea planului de afaceri pentru comercializarea sistemului pilot (prototipului)
  • ACTIVITATEA 5: Management de proiect si raportare
  • ACTIVITATEA 6: Comunicare si diseminare

   

  Rezultate preconizate (rezultate finale si rezultate cuantificabile):

  Principalele rezultate preconizate sunt:

  Din ACTIVITATEA 1:

  • 3 Grupuri de lucru cu reprezentanti/factori de decizie romani si bulgari din principalele organizatii implicate in managementul si tratarea deseurilor medicale;
  • Cel putin 30 persoane per tara reprezentand factorii implicati in managementul si tratamentul deseurilor medicale;
  • Un set de propuneri de masuri destinate factorilor implicati;
  • Elaborarea unui studiu in fiecare tara cu privire la managementul si tratarea deseurilor medicale, inclusiv aspecte legislative la nivel national (Romania, Bulgaria) si la nivel european;
  • Elaborarea unui referat privind noua metoda de tratare a deseurilor propusa;
  • Elaborarea unei liste de recomandari privind tratarea deseurilor medicale, care va fi inaintata la 2 instituii responsabile (autoritati locale si nationale) per tara
   

  Din ACTIVITATEA 2:

  • Dezvoltarea unui plan al componentelor electrice si automate ale sistemului pilot; elaborarea  software-ului pentru sistemul pilot (prototip);
  • Dezvoltarea si elaborarea partii mecanice a sistemului pilot;
  • Achizitionarea componentelor necesare construirii sistemului pilot;
  • Amenajarea sediilor pentru testare;
  • Construirea unui sistem inovativ si demonstrativ pilot (prototip);
  • Implementarea a cel putin 10 teste tehnice cu microunde diferite  utilizand sistemul pilot – rapoarte de testare;
  • Efectuarea de ajustari ale sistemului pilot si operarea lor (daca este necesar);
  • Efectuarea a 5 testari dupa ajustare – 5 rapoarte de testare;
  • Elaborarea rapoartelor tehnice cu date privind testarile efectuate si modulele functionale ale sistemului pilot.
   

  Din ACTIVITATEA 3:

  • Efectuarea de teste asupra materialelor tratate cu microunde – min 15 teste, 1 raport elaborat;
  • Caracterizarea deseurilor tratate – 1 raport;
  • Implementarea optimizarii procesului;
  • Implementarea testarii (finale, dupa optimizare) – 1 raport.

  Din ACTIVITATEA 4:

  • Dosare de certificare a tehnologiei dezvoltate;
  • Plan de afaceri pentru comercializarea sistemului pilot (prototip).
   

  Din ACTIVITATEA 5:

  • Conventie de parteneriat;
  • Stabilirea structurii manageriale a proiectului;
  • Echipa manageriala a proiectului MEDWASTE operationaal;
  • Contracte de parteneriat semnate intre IMNR si fiecare institutie partenera;
  • Elaborarea regulamentului de functionare a structurii manageriale;
  • Contracte semnate in concordanta cu legislatia de achizitii publice;
  • Proceduri de achizitii corect documentate;
  • Termeni de contractare respectati integral;
  • Bunuri si servicii furnizate conform termenilor contractuali (termene, specificatii tehnice etc.);
  • Toate obiectivele propuse indeplinite;
  • Sistem de monitorizare a implementarii Proiectului MEDWASTE;
  • Grafic Gantt prezentand progresul lunar privind activitatile/actiunile;
  • Informatii tehnice si financiare furnizate la timp pentru raportare la Comisie;
  • 1 raport de demarare a proiectului, 2 rapoarte privind progresul proiectului si 1 raport final;
  • Raport independent de audit financiar;
  • Dezvoltarea de conexiuni cu alte programe/proiecte/strategii existente in Romania, Bulgaria si UE;
  • Stabilirea de noi conexiuni;
  • Plan de comunicare dupa finalizarea proiectului.
   

  Din ACTIVITATEA 6:

  • Plan de diseminare a Proiectului MEDWASTE;
  • Panouri de prezentare a proiectului;
  • Web site al proiectului;
  • Pachet de prezentare a proiectului (5 fluturasi, 5 postere, 1 brosura, 1 banner rolled-up, CD/DVD, scrisori de prezentare)
  • 6 articole
  • Comunicate de presa la inceputul si la sfarsitul proiectului
  • 2 conferinte de presa
  • 3 grupuri de lucru
  • 2 mese rotunde
  • 2 seminarii
  • 1 conferinta
  • Layman’s Report
  • Raport asupra actiunilor de diseminare efectuate in perioada de derulare a proiectului
   
   
   
   

  Bugetul estimat pentru INCDMIC este de 108.101 €.

  Suportul financiar primit de la Uniunea Europeana este de 48,773% din totalul costurilor eligibile, cu un maximum de 52.724 €.

  Principalele responsabilități tehnice ale Partenerului INCDMI “Cantacuzino”:

  –          Studiu privind managementul si tratarea deșeurilor medicale, inclusiv aspecte legislative la nivel național și european

  –          Elaborarea recomandărilor privind tratarea inovativă a deșeurilor medicale, care vor fi transmise în Romania

  –          Testarea pilot a sistemului demonstrativ pilot (prototip) pe diferite tipuri de deșeuri medicale infecțioase;

  –          Caracterizarea deșeurilor infecțioase înainte și după tratare

  –          Furnizarea tuturor elementelor de expertiză, a mijloacelor tehnice și financiare, conform proiectului, pentru sprijinirea INCDMNR – IMNR în pregătirea documentației pentru certificarea tehnologiei dezvoltate;

  –          Furnizarea tuturor elementelor de expertiză, a mijloacelor tehnice și financiare, conform proiectului, pentru sprijinirea INCDMNR – IMNR în pregătirea planului de afaceri

  –          Implementarea Unității de Management a Proiectului în INCDMIC

  –          Organizarea activităților de diseminare a proiectului

  –          INCDMIC  va raporta direct INCDMNR – IMNR progresul tehnic, la timp, conform graficului Gantt si termenelor stabilite, pentru prezentarea rezultatelor (cu exceptia cazului în care Comisia Europeană solicită explicit raportarea directă)

   

  Proiect 721

  Dec 1

  Proiect IDEI cod CNCSIS IDEI 721/ Contract nr. 1232/2009

   

  TITLUL PROIECTULUI
  Portajul vaginal al unor microorganisme potential patogene: colonizare tranzitorie sau prim pas in declansarea unei infectii?

   

  ECHIPA DE CERCETATORI
  Usein Codruţa-Romaniţa – director de proiect, CSII, medic primar Medicina de Laborator, doctor in Medicina/specialitatea Microbiologie, Laboratorul Epidemiologie Moleculara, I.N.C.D.M.I. “Cantacuzino”
  Strãuţ Monica chimist, CS I, doctor in Chimie/specialitatea Biochimie, Laboratorul de Epidemiologie Moleculara, I.N.C.D.M.I. “Cantacuzino”
  Georgescu Raluca Margareta medic primar Medicina de Laborator, Laboratorul de Analize Medicale, I.N.C.D.M.I. “Cantacuzino”
  Grigore Laura Andrea medic primar Medicina de Laborator, Laboratorul de Analize Medicale, I.N.C.D.M.I. “Cantacuzino”
  Creţoiu Mariana-Silvia, CS,  biolog, Laboratorul de Epidemiologie Moleculara, I.N.C.D.M.I. “Cantacuzino” (prezenta in echipa in anul 2009)
  Petrini Anca Maria medic specialist Medicina de Laborator, asistent de cercetare, Laboratorul de infectii respiratorii bacteriene, I.N.C.D.M.I. “Cantacuzino” (prezenta in echipa pana in iunie 2011)

   

  OBIECTIVUL PROIECTULUI

  Studiul de fata are ca obiectiv general imbogatirea cunostintelor legate de izolatele clinice romanesti apartinand unor specii (Escherichia coli si Streptococcus agalactiae) care expun la un inalt risc infectios atat gazda cat si descendentii ei. Aceasta se realizeaza prin doua directii de cercetare: 1/ caracterizarea determinantilor genetici asociati potentialului de patogenitate bacteriana si 2/ imbunatatirea calitatii diagnosticului microbiologic local, prin introducerea metodelor moleculare de caracterizare a genotipului de virulenta.

   

  PLANUL DE REALIZARE A PROIECTULUI

  2009/etapa intermediara
  Termen de raportare: 15 septembrie
  Buget alocat: 38557,06 lei

  Obiective specifice:
  ●Elaborarea unui model de studiu microbiologic pentru evaluarea portajului vaginal de E. coli si S. agalactiae si a riscurilor pe care le implica
  ●Realizarea colectiei de studiu reprezentata de izolate de E. coli si S. agalactiae
  ● Caracterizarea fenotipica a colectiei bacteriene

  2009/ etapa finala
  Termen de raportare: 11 decembrie
  Buget alocat: 33659,45 lei

  Obiective specifice:
  ● Evidentierea particularitatilor autohtone ale portajului vaginal de E. coli si S. agalactiae

  2010 – finantare sistata

   

  2011/ etapa unica

  Termen de raportare: 10 decembrie

  Buget alocat: 175000 lei

  Obiective specifice:

  ● Evaluarea gradului de inrudire genetica a izolatelor colectiei de E. coli

  ● Subtipizarea prin PFGE a izolatelor colectiei de S. agalactiae

  ● Determinarea bazei moleculare a rezistentei la antibiotice la tulpini din colectia de S. agalactiae

  ● Evaluarea relevantei clinico-epidemiologice a rezultatelor obtinute in cadrul acestui studiu microbiologic privitor la portajul vaginal de E. coli si S. agalactiae

   

  REZULTATE
  2009

  • Demararea constituirii colectiei bacteriene, pornind de la prelevate de secretie vaginala, recoltate de la femei gravide si negravide, care s-au adresat pentru investigatii microbiologice Laboratorului de analize medicale din cadrul I.N.C.D.M.I. “Cantacuzino” (perioada mai – decembrie 2009);
  • Izolarea si identificarea tulpinilor de S. agalactiae si E. coli din cultura prelevatelor vaginale, folosind metode conventionale de diagnostic microbiologic (caractere fenotipice de metabolism si antigenicitate);
  • Serotipizarea tulpinilor de S. agalactiae pe baza polizaharidului capsular;
  • Testarea sensibilitatii la antibiotice a tulpinilor de S. agalactiae si E. coli, conform recomandarilor din ghidul elaborat de Clinical and Laboratory Standards Institute.
  • Diseminare rezultate:

  *Codruta-Romanita Usein, Laura Grigore, Raluca Georgescu, Maria Condei, Madalina Baltoiu, Maria Damian. Potentialul de patogenitate al unor izolate vaginale de Escherichia coli. Conferinta Nationala de Microbiologie si Epidemiologie, Brasov, octombrie 2009 (comunicare orala)

  *Anca Petrini, Raluca Georgescu, Laura Grigore, Olivia Vizitiu, Mihaela Arama, Codruta-Romanita Usein, Vasilica Ungureanu. Caracteristicile fenotipice ale streptococilor beta-hemolitci de grup B (SGB) izolati din secretii vaginale. Conferinta Nationala de Microbiologie si Epidemiologie, Brasov, octombrie 2009 (poster)

  *Monica Straut, Silvia-Mariana Cretoiu, Vasilica Ungureanu, Anca Maria Petrini, Raluca Georgescu, Laura Grigore, Codruta-Romanita Usein. Identificarea si distributia unor determinanti genetici in izolate de streptococ de grup B. Conferinta Nationala de Microbiologie si Epidemiologie, Brasov, octombrie 2009 (poster)

  *Anca Petrini, Raluca georgescu, Laura Grigore, Olivia Vizitiu, Mihaela Arama, Codruta Usein, Vasilica Ungureanu. Streptococii beta-hemolitici de grup B (SGB): portaj vaginal si rezistenta la antibiotic. Simpozionul tematic organizat pentru marcarea Zilei Europene a Informarii despre Antibiotice. Bucuresti, noiembrie 2009 (comunicare orala)

  *Usein Codruta-Romanita, Cretoiu Mariana-Silvia, Ungureanu Vasilica, Ghita Maria, Petrini Anca, Straut Monica. Genetic heterogeneity of group B streptococci isolated from Romanian pregnant women. Romanian Archives of Microbiology and Immunology 68 (2): 11-16, 2009.

  *Usein CR, Petrini A, Georgescu R, Grigore L, Străuţ M, Ungureanu V. Group B streptococcus colonization of Romanian women: phenotypic traits of isolates from vaginal swabs. Roum Arch Microbiol Immunol. 68(4):235-9, 2009.

   

  2010

  *M. Straut, S. Cretoiu, V. Ungureanu, A.M. Petrini, R. Georgescu, L. Grigore, C.R. Usein. Distribution of serotypes, antimicrobial resistance and virulence-related genes among group B streptococci of vaginal origin isolated in Romania. 20th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Viena, Austria 10-13 April 2010 (poster).

  *M. Straut, S. Cretoiu, V. Ungureanu, A.M. Petrini, R. Georgescu, L. Grigore, C.R. Usein. Distribution of serotypes, antimicrobial resistance and virulence-related genes among group B streptococci of vaginal origin isolated in Romania. Clin. Microbiol. Infect. 16: S273, 2010.

   

  2011

  • Un protocol rapid, bazat pe tehnica PCR multiplex, a permis incadrarea tulpinilor de E. coli in unul dintre cele patru grupuri filogenetice majore; A, B1, B2 si D;
  • Izolatele derivate din grupul filogenetic B2, cunoscut ca sursa de E. coli cu potential patogen extraintestinal (ExPEC), au fost genotipate prin metoda PFGE (Pulsed-Field Gel Electrophoresis). Compararea profilurilor de fragmente de ADN genomic, obtinute prin macrorestrictie cu enzima XbaI, a stat la baza evaluarii diversitatii genetice intraspecifice. Interpretarea dendrogramei rezultate s-a realizat cu ajutorul programului Fingerprinting II;
  • Gradul de inrudire genetica a tulpinilor de S. agalactiae a fost apreciata folosind metoda PFGE. Macrorestrictia ADN s-a realizat cu enzima SmaI, iar dendrograma generata prin compararea profilurilor PFGE cu programul Fingerprinting II.
  • Pentru o cat mai buna apreciere a diversitatii genetice a serotipurilor circulante de S. agalactiae, genotiparea prin PFGE a fost completata cu analiza unor markeri genetici suplimentari: elemente genetice mobile (secventa de insertie IS1548 si intronul de grup II GBSi1) si gene codante pentru proteine de suprafata (bac, bca, alp1, alp2/3, alp4, rib).
  • Izolatele de S. agalactiae, a caror sensibilitate la antibiotice (penicilina, cefuroxime, ofloxacin, eritromicina, clindamicina, tetraciclina) a fost testata anterior, au fost studiate pentru a se stabili baza moleculara a fenotipului lor de rezistenta. Determinantii de rezistenta tintiti pentru tehnica PCR au fost urmatorii: tetM, tetO, tetL (rezistenta la tetraciclina), ermA, ermB, mefA (rezistenta la macrolide-lincozamide), gyrA, parC (rezistenta la fluoroquinolone). Tulpinile purtatoare de gena tetM au fost analizate si pentru prezenta genei codante pentru integraza specifica familiei de transpozoni conjugativi Tn916.
  • Diseminare rezultate:

   

  *Codruta-Romanita Usein, Violeta Cristea, Madalina Baltoiu, Maria Condei, Monica Straut. Genetic diversity of vaginal Streptococcus agalactiae isolates from Romania. XVIII Lancefiled International Symposium, Palermo, Italia, septembrie 2011 (poster).

  *Monica Straut. Molecular characterization and genetic diversity of Streptococcus agalactiae isolates colonizing female population from Romania. 7thBalkan Congress of Microbiology. 8th Congress of Serbian Microbiologists, Belgrad, Serbia, octombrie 2011 (prezentare orala).

  *Usein Codruta-Romanita, Grigore Laura, Raluca Georgescu, Baltoiu Madalina, Condei Maria, Cristea Violeta, Straut Monica. Caracterizarea genotipica a izolatelor autohtone de Streptococcus agalactiae. Congresul National de Microbiologie. Conferinta Nationala de Epidemiologie, Iasi, noiembrie 2011 (poster).

  *Codruta-Romanita Usein, Laura Andrea Grigore, Raluca Margareta Georgescu, Madalina Cornelia Baltoiu, Maria Condei, Monica Delia Teleman. Phylogenetic background and extraintestinal virulence genotypes of Escherichia coli vaginal strains isolated from adult women. Revista Romana de Medicina de Laborator 19: 37 – 46, 2011 (ISSN: 1841-6624; revista cotata ISI, factor de impact 0,113)

  *Codruţa-Romaniţa Usein, Laura Grigore, Raluca Georgescu, Violeta Cristea, Mãdãlina Bãltoiu, Maria Condei, Monica Strãuţ . Molecular characterization of adult-colonizing Streptococcus agalactiae strains isolated in Romania (articol in evaluare la editorul revistei Europ J Clin Microbiol Infect Dis)

   

   

   

   

   


  Cod identificare proiect: CNMP 42-150/2008-2011

  Titlul proiectului: Cercetari interdisciplinare privind solutionarea unor noi aspecte de antibiorezistenta cu implicatii majore in patologia chirurgicala cardiovasculara si gastroenterologica.

  Coordonatorul proiectului: INCDMI Cantacuzino, Bucuresti, Director de proiect: Dr. Israil Michaela-Anca CS I Institut Cantacuzino Bucuresti

  Parteneri de consortiu:

  P1- Clinica I Chirurgicala a Spitalului Universitar Bucuresti, Responsabil de proiect: Prof. dr. Radu Palade

  P2- Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. C.C.Iliescu, Responsabil de proiect dr. biol. Otilia Banu

  P3- Catedra de Microbiologie de la Facultatea de Biologie a Universitatii Bucuresti, Responsabil de proiect: prof. dr. Grigore Mihaescu

  Scopul proiectului: investigarea cu ajutorul  metodelor  complexe fenotipice si molecular genetice a unor mecanisme noi de AR de importanta globala pentru stabilirea si validarea unor metode optimizate de detectare corecta si cit mai precoce a AR in laboratorul clinic, in scopul implementarii finale a antibioterapiei tintite in infectiile chirurgicale abordate.


  Obiective generale si specifice ale proiectului:

  Obiectiv general: studiul complex la nivel fenotipic, genotipic si clinic al unor aspecte noi de AR semnalate in practica medicala chirurgicala,  in scopul optimizarii si eficientizarii antibioterapiei  in serviciile de chirurgie  gastroenterologica si cardiovasculara

  Obiective specifice:

  Obiectiv specific 1. Stabilirea paletei de etiologii si a frecventei tulpinilor microbiene implicate in etiologia infectiilor bacteriene in chirurgia gastroenterologica si cardiovasculara;

  Obiectiv specific 2. Determinarea frecventei unor mecanisme noi de AR la tulpinile aerobe si respectiv anaerobe, izolate din infectii abdominale, si respectiv hemoculturi si dispozitive cardiovasculare;

  Obiectiv specific 3. Reactualizarea break-points-urilor (CMI, zone de inhibitie a cresterii microbiene) si cut-off-urilor tulpinilor bacteriene implicate in patologia infectioasa chirurgicala in scopul instituirii unor metode optimizate de detectare corecta si precoce a AR la nivel de laborator clinic;

  Obiectiv specific 4. Implementarea rezultatelor obtinute in clinicile de chirurgie partenere si analiza oportunitatilor de extrapolare a rezultatelor obtinute in alte unitati spitalicesti cu profil similar

  Etapele de realizare

  ETAPA I- febr.  2009

  • Demararea recoltarii intraoperatorii
  • Demararea izolarii si identificarii
  • Demararea determinarii fenotipice a factorilor de virulenta
  • Demararea determinarii experimentale a rezistentei fenotipice (recalcitranta) a biofilmelor

  ETAPA II- dec. 2009

  • Continuarea recoltarii intaoperatorii
  • Continuarea izolarii si identificarii
  • Caracterizarea fenotipica a factorilor de virulenta si antibiorezistenta
  • Determinarea CMI, break points si a cut-off-urilor
  • Urmarirea evolutiei clinice a bolnavilor

  ETAPA III- dec. 2010

  • Determinarea fenotipica de AR si a factorilor de virulenta
  • Determinarea experimentala a rezistentei fenotipice (recalcitranta) a biofilmelor
  • Biologie moleculara AR si factori de virulenta
  • Determinarea CMI, break points si cut-off-uri
  • Baza de date electronica si portal web

  ETAPA IV- august 2011

  • Continuarea recoltarii
  • Continuarea izolarii si identificarii
  • Determinarea fenotipica AR si a factorilor de virulenta, inclusiv determinarea experimentala a rezistentei fenotipice (recalcitranta) a biofilmelor
  • Biologie moleculara AR
  • Determinarea CMI si break points si cut-off-uri
  • Urmarirea evolutiei clinice a bolnavilor sub tratament
  • Baza de date electronica si portal web


  Rezumatul proiectului

  Proiectul a studiat aspecte fenotipice si moleculare  ale factorilor de virulenta(FV)  si  de antibiorezistenta(AR), la  tulpinile bacteriene izolate din infectii asociate chirurgiei cardiovasculare si respectiv cazurilor clinice de urgente chirurgicale abdominale .

  In cazul infectiilor asociate chirurgiei cardiovasculare a fost demonstrat  riscul inalt al colonizarii cu tulpini nozocomiale de origina duala: exogena (comunitara) si endogena cu predominanta  Gram (-) nonfermentativi (Ps.aerug) urmati de Enterobacteriaceae, flora microbiana  dublata permanent de  prezenta  infectiilor cu Candida. A fost evidentiata o incidenta crescuta a rezistentei (R) la beta-lactamice, aminoglicozide, quinolone. S-a demonstrat experimental  AR crescuta a celulelor bacteriene din biofilme fata de celulele planctonice, patternele de colonizare fiind influentate de structura suprafetelor si compozitia chimica a materialelor protetice cit si de specia de bacterii colonizatoare.

  In cazul infectiilor asociate cu urgentele chirurgicale abdominale s-au izolat predominant bacterii de origina endogena cu frecventa cea mai inalta fiind Enterobacteriaceaele si  tulpinile anaerobe Gram (-).

  Prevalenta tulpinilor bacteriene cit si a FV in cazuri clinice apartinind grupurilor cu nivel de risc ridicat a demonstrat  ca agresiunea bacteriana este influentata  evident  de virsta pacientilor, status-ul  imunitar, co-morbiditati, contactul cu mediu spitalicesc si antibioterapiile  repetate ce au favorizat selectarea de tulpini rezistente, toate aceste aspecte conducind la procese infectioase complexe severe.

  Studiul gradului de eficienta a antibioticelor  cu spectru larg, din trusele de terapie empirica pre-operatorie a demonstrat o departajare evidenta,  in aceasta trusa,  a unui grup de  antibiotice ramase eficiente si a unui al doilea grup de antibiotice  fata de care a fost evidentiata emergenta  unei populatii bacteriene  rezistente , aspect ce reprezinta un semnal de alarma si care pledeaza pentru necesitatea instituirii in viitor, a unui  control  periodic  al eficientei antibioticelor din respectiva  trusa de tratament empiric preoperator cu reajustarea acesteia in conformitate cu noile aspecte de AR semnalate.

  Valorificarea si diseminarea rezultatelor 2009-2010:

  1. 1. Lucrari  prezentate  la Congrese Internationale:

  C.Delcaru (Larion), C.M.Chifiriuc, C.Bleotu, R.S.Palade, D.Vasile, D.Voiculescu, D.Davitoiu, T.Nastasescu, H.Roman, I.Caplan, A.Ilco, M.Tomescu, A.M. Israil. Hallmarks of some bacterial strains isolated in surgical abdominal emergencies. FEMS 2009 3-rd Congress of European Microbiologists, Gothenburg Sweeden, 28 July, 2, p 84, P 17

  .Lucrari publicate in volume de conferinte internationale cu cenzori:

  Otilia Banu, Carmen Mariana Chifiriuc, Veronica Lazǎr, Tatiana Sesan, Coralia Bleotu. Study of the relationship between infectious agents of cardiovascular diseases, prosthetic devices and eukaryotic cell. SOMED Congress, Greece, 3-12 Sept 2010

  2. Articole acceptate pentru publicare in reviste medicale ISI:

  Anca –Michaela Israil, Cristina Delcaru, R.S. Palade, Carmen Chifiriuc, Carmen Iordache, D.Vasile,

  M.Grigoriu, D. Voiculescu. Bacteriological Aspects Implicated in Abdominal Surgical Emergencies.    Articol  acceptat la revista “ Chirurgia” nr.6,  2010 (in press)

  Study of the relationships between bacterial strains isolated from biofilm associated cardiovascular infections, prosthetic devices and the eukaryotic cell. Otilia Banu, Carmen Mariana Chifiriuc, Coralia Bleotu, Veronica Lazǎr. (in press- Anaerobic).

  3. Lucrari publicate in volume de conferinte nationale cu cenzori:

  3.a. Delcaru Cristina, Carmen-Mariana Chifiriuc, Anca Israil.Optimizarea unor metode de testare a sensibilitatii la antibiotic la bacteriile anaerobe implicate in patologia tubului digestiv. Sesiunea Biologilor din Romania, 24-25 octombrie 2009, si publicata in Revista Romana de Laborator Clinic anul IV, nr.16, nov.2009, p.36

  3.b. Cristina Delcaru, Carmen-Mariana Chifiriuc, Anca Israil. Aspecte privind standardizarea metodelor de testare a sensibilitatii la antibiotic a bacteriilor anaerobe implicate in patologia tubului digestiv. Simpozionul thematic 18 noiembrie 2009, Ziua Europeana a Informarii despre Antibiotice p.17

  4. Comunicari:

  Cristina Delcaru (Larion), Anca Israil. Izolarea, identificarea si caracterizarea spectrului de antibiosensibilitate la antibiotice a bacteriilor anaerobe implicate in patologia tractului digestiv.

  Sesiunea de Comunicari Stiintifice a Facultatii de Biologie 22 mai 2009.

  1. 5. Referate sustinute  in cadrul stagiului de doctorat:

  Delcaru (Larion) Cristina:

  1. a. Principalele specii bacteriene oportuniste implicate in patologia infectioasa a tractului digestiv (referat sustinut 24 febr.2010)
  2. b. Factori de patogenitate si virulenta  implicati in mecanismul de patogeneza a principalilor

  agenti infectiosi anaerobi enterali (referat sustinut 22 septembrie 2010)

  Lucrare doctorat in stiinte biologice (in lucru)

  Ani Ioana Cotar- teza de doctorat sustinuta la 13 Nov. 2009- Implicatiile fenomenului de QS si raspuns in exprimarea coordonata a factorilor de patogenitate si virulenta la tulpini de S. aureus si Ps. aeruginosa

  Otilia Banu- teza de doctorat sustinuta la 27 mai 2010- Studiul interrelatiilor agentilor infectiosi – celula eucariota si dispozitivele protetice in patologia infectiilor cardiovasculare

  Delcaru (Larion) Cristina: Patologia infectioasa a tractului digestiv; aspecte  noi privind

  proprietatile de virulenta si antibiorezistenta ale agentilor infectiosi implicati.

  Carmen Iordache:  Studiul interactiunii mediatorilor solubili produsi de Ps. aeruginosa cu celula gazda eucariota

  Proiect PNII, Parteneriate in Domenii Prioritare, Sanatate, Proiect 42-125/2008.


  Titlul complet al proiectului:

  Elaborarea strategiilor nationale multidisciplinare de avertizare timpurie, monitorizare si control al bolilor re-emergente transmise de tantarii vectori (Diptera: Culicidae), arondate la spatiul european de operare.

   

   

  Acronim:

  VECBOLEM

   

   

  Rezumatul proiectului:

  In ultimii ani s-a produs (re)-emergenta si raspandirea globala a unor boli transmise de vectori cu consecinte majore socio-economice, politice si asupra mediului. Majoritatea epidemiilor sunt rezultatul schimbarilor globale si locale de origine antropica ale mediului in general dar mai ales climatice. A aparut necesitatea de a anticipa, preveni si controla aceste epidemii pentru a evita crize majore, sociale si economice. Proiectul propune pentru prima data explorarea multidisciplinara a riscului de re-emergenta a malariei si a infectiilor umane cu virusul West Nile (VWN), transmise de culicide (tantari), care reprezinta probleme extrem de  importante de sanatate publica in Romania. Obiectivul principal al proiectului este de a evalua acest risc in functie de evolutia conditiilor de mediu care influenteaza prezenta, distributia spatiala si temporala si dinamica agentilor patogeni, a gazdelor vertebrate si a vectorilor. Zonele model de studiu,  Delta Dunarii cu aria lagunara si Zona Metropolitana Bucuresti (ZMB) reunesc atat ecosisteme naturale foarte variate cat si ecosisteme antropice in continua si rapida schimbare care ofera conditii extrem de favorabile de desfasurare a ciclurilor de transmitere vectoriala a agentilor patogeni. Delta Dunarii este zona in care pasarile migratoare introduc VWN, iar in ZMB s-a inregistrat 60 % din numarul total de cazuri in timpul epidemiei de infectii neurologice umane cu acest virus din sudul Romaniei in 1996;  aria lagunara a inregistrat endemia malarica cea mai puternica din cauza prezentei vectorului Anopheles sacharovi iar ZMB a fost puternic endemica pentru malarie in tot teritoriul sau rural si periurban. Proiectul propune pentru prima data utilizarea integrata a unor metode si tehnici entomologice, ecologice, imunologice, virusologice, moleculare, spatiale (teledetectie din sateliti, GIS) in scopul stabilirii elementelor ciclurilor de transmitere a agentilor patogeni (VWN, Plasmodium sp.) in diferite tipuri de ecosisteme naturale si antropice. Investigatiile vor viza speciile de culicide vectoare ale acestor patogeni, gazdele principale (pasari domestice si salbatice) si tangentiale (mamifere, inclusiv omul) pentru VWN, modul de introducere si circulatie a agentilor patogeni intre diferite tipuri de ecosisteme si factorii ecologici de relevanta in aceste procese. Se vor stabili nivelurile diferitilor parametrii ecologici care pot constitui elemente de prognoza si avertizare timpurie privind aparitia infectiilor la om in conditiile diferitelor ecosisteme. Proiectul va dezvolta metodologia elaborarii prognozelor privind aparitia acestor boli in diferite tipuri de ecosisteme cu conditii de mediu in schimbare si va elabora strategiile la nivel national de avertizare timpurie, supraveghere si control al infectiilor, arondate la spatiul european de operare, raspunzand necesitatii de protectie a populatiei prin imbunatatirea politicilor de sanatate publica.

  Proiectul, prin caracterul sau multidisciplinar, integreaza activitati ale cercetatorilor din 7 institutii de prestigiu din domenii esentiale pentru prognoza impactului schimbarilor de mediu asupra sanatatii publice, cu experienta necesara realizarii obiectivelor propuse.

  Structura manageriala include un Steering Committee cerut de diversitatea partenerilor si de  complexitatea proiectului.

   

   

  Obiectivele generale si rezultatele estimate a fi obtinute:

  Proiectul VECBOLEM aduce o contributie deosebita la dezvoltarea cunostintelor privind fenomenul global de re-emergenta a bolilor transmise de vectori, prin volumul investigatiilor si mai ales prin noutatea si complexitatea abordarii lor. Noutatea absoluta pentru Romania a proiectului rezulta din urmatoarele doua noi abordari: investigarea multidisciplinara a unui fenomen din domeniul sanatatii publice in corelatie cu schimbarile globale de mediu (abordare sanatate-mediu); introducerea in proiect a utilizarii de ultima ora a tehnicilor spatiale (teledetectie prin imagini satelitare si tehnici GIS) in domeniul epidemiologiei. Aceaste noi modalitati ale abordarii cercetarii unor boli de mare impact pentru sanatatea publica corespund obiectivelor lansate prin PC6 pentru cercetarea epidemiologica pe plan european, care continua in PC7. Aceasta abordare a fost lansata prin Proiectul integrat din FP6 – Contract no. GOCE-CT 2003-010284 / 2004 – 2009 „EDEN – Emerging Diseases in a Changing European Environment” la care echipa din Inst. Cantacuzino care coordoneaza proiectul VECBOLEM a participat alaturi de alte 48 echipe din 21 tari europene si 3 tari din nordul Africii. De altfel, proiectul VECBOLEM a fost elaborat pe baza conceptiei, modelului si metodologiei lansate prin proiectul EDEN si continua investigatiile efectuate asupra virusului West Nile si malariei in Romania in cadrul acestui proiect. Proiectul VECBOLEM include o mare diversitate de metodologii si tehnici de investigare din domenii diferite si un important volum de munca atat pe teren si in laborator cat si la prelucrarea datelor, ceea ce confera proiectului un mare grad de complexitate. Rezultatele vor aduce noi cunostinte deosebit de importante privind determinantii ecologici ca factori de risc pentru emergenta bolilor transmise de culicidele vectoare in Romania. Ele se vor concretiza in elaborarea metodologiilor de prognoza si a strategiilor eficiente de avertizare timpurie, supraveghere si control al acestor boli, pe modelul celor ce se vor generaliza in spatiul european de operare, strategii ce vor fi puse la dispozitia factorilor de decizie din sanatatea publica pentru a fi aplicate la nivel national in Romania..

  Obiectivul general al proiectului este solutionarea la nivel national a problemei actuale globale, re-emergenta bolilor transmise de vectori din cauza schimbarilor de mediu,  prin:

  – evaluarea riscului de re-emergenta a infectiilor cu VWN si malariei, transmise de culicide, prin investigatii multidisciplinare complexe in ZMB si Delta Dunarii cu aria lagunara, ca zone model de studiu;

  elaborarea inovativa a metodologiilor de prognoza si a strategiilor de avertizare timpurie, supraveghere si control al acestor boli pentru aplicarea lor de catre reteaua nationala de supraveghere, arondata retelei operative europene.

   

  Rezultatele estimate sustin scopul proiectului si se concretizeaza prin:

  – Detectia si catalogarea tipurilor de ecosisteme si a conditiilor de mediu considerate sau prognozate cu risc pentru (re)-emergenta malariei si a infectiilor cu VWN transmise de culicide.

  – Cunostinte stiintifice noi despre ecologia agentilor patogeni in mediul in schimbare (ciclurile de transmitere in diferite tipuri de ecosisteme), nivelul impactului mediului si posibilitatile de a prognoza si diminua acest impact.

  – Cunostinte noi privind biologia, ecologia si implicarea vectoriala a culicidelor vectoare in conditiile de mediu in schimbare.

  – Modalitati de prognoza a riscului de emergenta a malariei si infectiilor cu VWN incluzand tehnici si metodologii generice pentru evaluarea riscului si elaborarea deciziilor constand in harti, indicatori de risc, scenarii, care sa permita imbunatatirea politicilor de sanatate publica la nivel  national.

  – Strategii de avertizare timpurie, monitorizare si control al malariei si infectiilor cu VWN incluzand seturi de tehnici si metodologii utilizabile de catre specialistii din reteaua nationala de supraveghere.

   

  Institutia coordonatoare:

  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie”Cantacuzino”, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 103, sector 5.

   

   

   

  Componenta consortiului:

  • Coordonator: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie ”Cantacuzino”;
  • Partener 1: Universitatea din Bucuresti;
  • Partener 2: Administratia  Nationala de Meteorologie;
  • Partener 3: Institutul National de  Cercetare-Dezvoltare Imbunatatiri Funciare  INCDIF “ISPIF”Bucuresti;
  • Partener 4: Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a Municipiului Bucuresti;
  • Partener 5: Parcul Natural Comana ;
  • Partener 6: Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Tulcea.

   

  Autoritatea contractanta:

  Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) cu sediul in Bucuresti, str. Mendeelev, nr. 21-25.

   

  Durata proiectului:

  01.10.2008 – 30.09.2011.

   

  Schema de realizare a proiectului include 4 etape in 36 de luni. Prima etapa din 2008 se va axa pe cunoasterea datelor de mediu, inclusiv climatice, cu schimbarile lor si datelor epidemiologice, istorice si prezente, privind bolile transmise de culicide. In doua etape din 2009 si 2010 se vor desfasura investigatii complexe in teren si laborator asupra ciclurilor de transmitere in diferite tipuri de ecosisteme si conditii de mediu. Vor rezulta modalitatile de prognoza a circulatiei agentilor patogeni re-emergenti. In 2011 se fac investigatii de teren numai daca apar schimbari de mediu ce modifica conditiile de transmitere fata de cei doi ani precedenti sau va fi necesara completarea unor date. Etapa si proiectul se incheie cu elaborarea strategiilor de avertizare timpurie, monitorizare si control al bolilor transmise de culicide, la nivel national, arondate la spatiul european de operare.

   

   

   

  Activitatile si responsabilitatile aferente fiecarui participant pe etape:

  Etapa I: Tipuri de ecosisteme si evolutia istorica a schimbarilor de mediu si a prezentei bolilor transmise de culicide

  Activitatea I.1: Caracterizarea ecosistemelor si habitatelor din zonele de  studiu

  CO – Selectarea si descrierea habitatelor de lucru, factori de mediu favorabili vectorilor si patogenilor (documentare si investigatii de teren)

  P1 – Date geografice, geologice, pedologice, de vegetatie si fauna (documentare si investigatii de teren)

  P2 – Caracterizarea climatica a zonelor de studiu (documentare)

  P3 – Localizarea geografica a siturilor de lucru selectate (teledetectie, GIS). Schimbari in utilizarea pamantului in zonele studiate si fostele zone endemice (teledetectie satelitara SPOT si Landsat TH de rezolutie fina, tehnici GIS)

  P4 – Selectare si descriere habitate de lucru in Bucuresti si suburbii

  P5 – Selectare si descriere habitate de lucru in Parcul Natural Comana

  P6 – Selectare si descriere habitate de lucru in Delta Dunarii si aria lagunara

  Activitatea I.2: Schimbari de mediu in timp si spatiu in zonele studiate si corelarea cu datele istorice de prezenta a bolilor transmise de culicide

  CO – Datele istorice privind malaria si infectiile cu VWN la om si animale in corelatie cu schimbarile factorilor de mediu care au influentat populatiile de vectori si epidemiile (documentare)

  P1 – Schimbari de mediu in zonele de studiu si foste endemice (documentare)

  P2 – Schimbari climatice in zonele de studiu si foste endemice (documentare)

  P3 – Localizarea geografica a datelor epidemiologice istorice (date de joasa rezolutie multi-temporale de la satelitii heliosincroni NOOA si de la satelitul geostationar european Meteosat, tehnici GIS)

  Activitatea I.3: Managementul proiectului

  CO – Comitet Directie: Centralizare date stiintifice si documente financiare

  Etapa II: Investigatii complexe asupra circulatiei agentilor patogeni transmisi de culicide in diferite tipuri de ecosisteme si corelarea cu evolutia factorilor de mediu.

  Activitatea II.1: Investigatii de teren si colectarea probelor

  CO – Investigarea complexa a ciclurilor de transmitere in diferite ecosisteme a patogenilor vizati, date de biologie si ecologie a vectorilor de malarie si ai virusului West Nile. Colectarea ritmica a probelor de culicide prin metode adecvate tipurilor de habitate si a probelor de sange de la pasari domestice

  P1 – Parametrii ecologici din habitatele studiate. Date de biodiversitate. Investigatii de teren, inregistrarea factorilor de mediu, capturare pasari salbatice cu plase ornitologice japoneze, colectare probe de sange

  P2 – Inregistrarea datelor meteorologice curente in zonele investigate

  P4 – Colectarea probelor de sange de pasari si cai din ecosistemele urbane si rurale din ZMB. Depistarea pasarilor si cailor bolnavi cu simptome neurologice. Investigatii de teren, colectare probe de la pasari si animale sanatoase si bolnave.

  P5 – Capturarea pasarilor salbatice, colectarea probelor de sange si inregistrarea factorilor de mediu in Parcul National Comana. Investigatii curente de teren.

  P6 – Colectarea probelor de sange de pasari si cai din ecosistemele urbane si rurale din judetul Tulcea. Depistarea pasarilor si cailor bolnavi cu simptome neurologice. Investigatii de teren, colectare probe de la pasari si animale sanatoase si bolnave

  Activitatea II.2: Procesarea in laborator a probelor  biologice din teren

  CO – Identificarea speciilor de vectori (taxonomie clasica si moleculara, obtinerea si identificarea pontelor de anofeli), varsta fiziologica (disectie) si preferinte de hranire la anofeli (ELISA), detectarea (RT-PCR, RAMP test) si/sau izolarea VWN (pe soricei sugari sau celule Vero) din culicide si/sau gazde vertebrate, investigarea seroprevalentei anticorpilor fata de VWN la pasari si cai (teste ELISA); confirmarea cazurilor umane de malarie (diagnostic microscopic – examen hematologic in picatura groasa si pe frotiu).

  Activitatea II.3: Prelucrarea preliminara a datelor obtinute in primul an de studii in teren si corelarea cu datele istorice

  CO: Prelucrarea preliminara a datelor privind ciclurile de transmitere a agentilor patogeni transmisi de culicide in corelatie cu factorii de mediu

  P1: Prelucrarea datelor ecologice

  P2: Prelucrarea datelor meteorologice

  P3: Descrierea sezonalitatii habitatelor in indici spatiali termici, precipitatii si vegetatie, care determina si arata distributia si abundenta atat a vectorilor cat si a bolilor (Imagini satelitare de la NOOA, Meteosat si Meteosat Generatia a doua -MSG utilizate complementar cu datele Terra/MODIS, tehnici GIS)

  Activitate II.4: Diseminare rezultate

  CO – Comunicarea rezultatelor partiale impreuna cu partenerii

  Activitatea II.5: Managementul proiectului

  CO – Comitet Directie: Centralizare date stiintifice si documente financiare

  Etapa III: Investigatii complexe asupra circulatiei agentilor patogeni transmisi de culicide in diferite tipuri de ecosisteme si corelarea cu evolutia factorilor de mediu in al doilea an de studii in teren. Elaborarea prognozelor privind circulatia in conditiile de mediu specifice zonelor de risc din Romania prin integrarea datelor actuale si istorice.

  Activitatea III.1: Investigatii de teren si colectarea probelor in anul al doilea de studii de teren – idem et. II

  Activitatea III.2: Procesarea in laborator a probelor biologice din anul al doilea de studii de teren – idem etapa II

  Activitate III.3: Elaborarea modelelor descriptive de prognoza prin coroborarea datelor actuale si istorice privind circulatia patogenilor transmisi de culicide

  CO: Dezvoltarea modelelor descriptive de prognoza ale distributiei, nivelului de risc, zonelor de risc si conditiilor de introducere, re-emergenta si raspandire a bolilor.

  P1: Contributie cu datele de mediu la elaborarea modelelor de prognoza

  P3: Elaborarea hartilor de prognoza (integrarea datelor de teledetectie spatiale de inalta rezolutie si a celor temporale de joasa rezolutie de la satelitii heliosincroni NOOA si de la satelitii geostationari Meteosat cu datele complementare Terra/MODIS, tehnici GIS)

  Activitate III.4: Diseminare rezultate

  CO – Comunicarea rezultatelor partiale impreuna cu partenerii

  Activitatea III.5: Managementul proiectului

  CO – Comitet Directie: Centralizare date stiintifice si documente financiare

  Etapa IV: Elaborarea strategiilor de avertizare timpurie, de supraveghere si control al malariei si infectiilor cu VWN transmise de culicide

  Activitatea IV.1: Investigatii de teren si colectarea probelor  in cazul  aparitiei unor schimbari de mediu diferite de cele din cei doi ani de studiu anterioari, cu noi consecinte epidemice sau pentru completarea unor date anterioare. Idem et. II si III pentru toti partenerii din proiect

  Activitatea IV.2: Procesarea in laborator a probelor  biologice din teren

  CO – idem etapele II si III + identificarea si cartacterizarea moleculara (secventiere) a tulpinilor de virus West Nile izolate din vectori

  P4 – Detectia VWN la gazde in tesuturi tinta prin metode imunohistochimice (imunofluorescenta indirecta), imunoenzimatice (peroxidaza, fosfataza alcalina)

  Activitatea IV.3: Analiza si sinteza tuturor datelor din proiect in vederea elaborarii strategiilor

  CO: Prelucrarea datelor privind ciclurile de transmitere a agentilor patogeni transmisi de culicide in ecosistemele investigate, evaluarea incadrarii lor in modelele de circulatie si definitivarea acestora. Corelarea cu datele de mediu.

  P1: Prelucrarea si evaluarea datelor privind parametrii ecologici esentiali in cadrul modelelor de circulatie

  P2: Prelucrarea, evaluarea si corelarea datelor meteorologice cu modelele de circulatie

  P4: Contributie la prelucrarea si evaluarea datelor  din ZMB

  P5: Contributie la prelucrarea si evaluarea datelor  din P.N. Comana

  P6: Contributie la prelucrarea si evaluarea datelor  din judetul Tulcea

  Activitatea IV.4: Elaborarea strategiilor de avertizare timpurie, monitorizare si control al malariei si infectiilor cu VWN.

  CO – Selectarea setului de tehnici si metodologii si includerea lor in strategiile de avertizare timpurie, monitorizare si control

  P3 – Elaborarea hartilor cu zonele de risc de re-emergenta a infectiilor (teledetectie, tehnici GIS)

  Activitate IV.5: Diseminare rezultate

  CO – Comunicarea rezultatelor impreuna cu partenerii

  Activitatea IV.6: Managementul proiectului

  CO – Comitet Directie: Centralizare date stiintifice si documente financiare

   

  Bugetul proiectului:

  • 2 000 000 lei de la bugetul de stat;
  • Cofinantare: 0 lei .

   

  Descrierea/ prezentarea diferitelor evenimente derulate in cadrul proiectului:

   

  Date obtinute in cadrul proiectului in etapele din 2008 – 2010 au fost diseminate astfel:

   

  Publicatii in reviste nationale si internationale cu Indexare Thomson Reuters.

  1. Elena Falcuta, Celine Toty, Liviu-Florian Prioteasa, Gabriela Nicolescu, Valeria Purcarea-Ciulacu , Irina Teodorescu, Didier Fontenille ( 2010). Blood-meal preferences for the Anopheles maculipennis complex species in Comana, Giurgiu county (Romania). Romanian Journal of Biology-Zoology, (2010), 55, 1: 49-55, Ed. Academiei Romane, Bucuresti, ISSN:1843 -7761 http://scientific.thomsonreuters.com/cgibin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1843-7761

   

  1. Florian L. Prioteasa, Elena Falcuta, Gabriela Nicolescu, Irina Teodorescu, Paul  Reiter. 2010. Confirmation of the presence of Ochlerotatus zammitii (Diptera: Culicidae) in Romania. Romanian Journal of Biology – Zoology, (2010), 55, 1: 43-48. Ed. Academiei Romane, Bucuresti. ISSN: 1843 -7761 http://scientific.thomsonreuters.com/cgibin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1843-7761

  1. Cheval S., Baciu M., Dumitrescu A., Breza T., Legates D. R. & Chendes V. (2010). Climatologic adjustments to monthly precipitation in Romania. International Journal of Climatology, (2010), DOI: 10.1002 / joc.2099. http://www.homogenisation.org/files/private/WG1/Bibliography/Applications/Applications%20(C-E)/cheval_etal_2010.pdf

   

  Publicatie carte:

   

  –          Busuioc A., Caian M., Cheval S., Bojariu R., Boroneant C., Baciu M. & Dumitrescu A. (2010). Variabilitatea si schimbarea climei in Romania. Editura Pro Universitaria, 2010, ISBN 978-973-129-549-7

   

  Publicatii in alte reviste recunoscute CNCSIS cu ISSN sau ISBN:

   

  1. Baltesiu L., Mudura R., Mihai D., Nicolescu G. & Purcarea-Ciulacu V. 2009. GIS – a tool for monitoring and management of epidemics. RevCAD – Journal of geodesy and Cadastre, 8: 167 – 174. ISSN 1583-2279, Cod CNCSIS 634

   

  1. Nicolescu G., Purcarea-Ciulacu V., Tanasuica R. & Popovici A. (2010). Circulatia enzootica a virusului West Nile pe teritoriul Romaniei. Jurnal Medical Veterinar, XVI, 98: 8

   

  Prezentare in cadrul unei manifestari stiintifice internationale cotata ISI:

  Nicolescu G., Vladimirescu A., Purcarea-Ciulacu V., Falcuta E., Prioteasa L., Coipan E.C., Alexse A., Ciolpan O. 2009. Evaluation of the risk of malaria re-emergence in Romania. 5th MIM Pan-African Malaria Conference, 2-6 November 2009, Nairobi, Kenya, Book of abstracts, no. 414, page 115 (www.mimalaria.org) ISSN 1821-5823

   

  Prezentari in cadrul manifestarilor stiintifice internationale:

   

  1. Nicolescu G., Purcarea-Ciulacu V., Prioteasa L., Vladimirescu A.F., Falcuta E, Coipan E. C., Dumitrescu G., Popescu D., Ionescu L., Bicheru S., Kiss J. B., Marinov M. & Alexse A. (2009). West Nile virus in Romania. The 4th EDEN  Meeting –Emerging Diseases in the Changing European Environment, 11-18 ianuarie 2009, Marrakech, Maroc

   

  2. Prioteasa L., Falcuta E, Purcarea-Ciulacu V., Nicolescu G. & Peiter P. (2009). WNV in Danube Delta: What was done? What’s next? The 4th EDEN  Meeting –Emerging Diseases in the Changing European Environment, 11-18 ianuarie 2009, Marrakech, Maroc

   

  3. Busuioc A., Baciu M. & Dumitrescu A. (2009). Future changes in the precipitation regime over southeastern Romania and associated uncertainties. Climate Prediction: Models, Diagnostics and Uncertainty Analysis. European Geosciences Union, General Assembly 2009, Vienna, Austria, 19 – 24 April 2009

  http://meetings.copernicus.org/egu2009/index.html

  http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2009/poster_programme/316

   

  4. Busuioc A., Cazacioc L. & Dumitrescu A. (2009). Seasonal prediction for temperature anomalies in Romania using a statistical downscaling model applied to the ECMWF outputs.

  Monthly, seasonal and decadal forecasting (including Outstanding Young Scientist Lecture). European Geosciences Union, General Assembly 2009, Vienna, Austria, 19 – 24 April 2009. http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2009/oral_programme/2009

  5. Dana I. F., Badea A., Moise C., Olteanu V. G., Jivanescu I. E. & Mamulea A. (2009). Synthetic Aperture Radar Interferometry Coherence Analysis. The 20th DAAAM World Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation: Theory, Practice & Education. 24-29 November 2009, Vienna, Austria

  6. Dana I. F., Poncos V. & Teleaga D. (2009). Comparative Analysis of InSAR Digital Height Models for Test Area Bucharest. European Space Agency Conference “Advances in the Science and Applications of SAR Interferometry”, 30 November – 4 December 2009, Frascati, Italia

   

  7. Dana I. F. (2010). Digital Height Models Generation by Means of Optical Stereoscopy and Interferometry – Case study. 30th FARSeL Symposium 2010 – Remote Sensing for Science, Education and Natural and Cultural Heritage, 29 May – 4 June 2010, Paris, France

  8. Savin E., Masselli F., Chiesi M. & Poenaru V. (2009). Analysis of different methods to estimate forest production using satellite data. Al 29lea Simpozion ERASel “Imagine EUROPE”, Institutul Agronomic Mediteranean, Chania, Grecia, 14-21 iunie 2009.

   

  9. Falcuta E., Prioteasa L. & Nicolescu G. (2009). Is there a real risk of malaria re-emergence in Romania? Poster. The 5th International Congress of the Society of Vector Ecology, Belek-Antalya, Turkey, 12 – 16 October 2009

   

  10. Ciolpan O., Nicolescu G., Falcuta E., Prioteasa L., Coipan E. C. & Vladimirescu A. F. (2009). Some considerations on adult mosquito populations in Comana forest (Romania). The 5th International Congress of the Society of Vector Ecology, Belek-Antalya, Turkey, 12 – 16 October 2009

   

  11. Nicolescu G., Vladimirescu A., Purcarea-Ciulacu V., Falcuta E., Prioteasa L., Coipan E. C., Alexse A., Steriu-Ianule D. A. (2010). Evaluation of the risk of malaria re-emergence in Romania. Oral communication.Emerging Vector-borne Diseases in a changing European Environment” International Conference, 10-12 mai 2010, Montpellier, France, 40

   

  12. Nicolescu G., Vladimirescu A., Purcarea-Ciulacu V., Prioteasa L., Falcuta E., Coipan E. C., Boroneant C., Petrisor A. I., Dumitrescu G., Popescu D., Ionescu L., Bicheru S. & Alexse A. (2010). West Nile virus circulation in Romania – the past and the present. Oral communication.Emerging Vector-borne Diseases in a changing European Environment” International Conference, 10-12 mai 2010, Montpellier, France. 54

  13. Vicente J. L., Sousa C. A., Silva T. L., Alves R., Toty C., Barre H., Falcuta E., Latorre J. M., Bargues M. D., Mas-Coma S., Boccolini D., Di Luca M., Toma L., Romi R., Alten B., Demirci B., Caglar S. S., Ozer N., Nicolescu G., Rosário V. E., Fontenille D. & Pinto J. (2010). Population structure of the European malaria vector Anopheles atroparvus. Oral communication.Emerging Vector-borne Diseases in a changing European Environment” International Conference, 10-12 mai 2010, Montpellier, France. 57

   

   

  14. Falcuta E., Prioteasa L. & Nicolescu G. (2010). Entomological studies on anopheline mosquito (Diptera: Culicidae) fauna belonging to two former endemic malaria areas in order to assess the possibility of malaria re-emergence in Romania. Poster. Emerging Vector-borne Diseases in a changing European Environment” International Conference, 10-12 mai 2010, Montpellier, France. 138

   

  15. Falcuta E. (2010). Studies on the anopheline fauna (Diptera: Culicidae) in order to evaluate the risk of malaria re-emergence in Romania. Poster. Emerging Vector-borne Diseases in a changing European Environment” International Conference, 10-12 mai 2010, Montpellier, France. 146

   

  16. Marinov M., Kiss J. B., Alexe V., Nicolescu G., Prioteasa L., Falcuta E., Alexse A. & Reiter P. (2010). Serologic survey of wild birds for West Nile virus in the Danube Delta Biosphere Reserve and Dobrogea tableland (Romania). Poster. “Emerging Vector-borne Diseases in a changing European Environment” International Conference, 10-12 mai 2010, Montpellier, France. 156

   

  17. Prioteasa L. (2010). Mosquitoes (Diptera: Culicidae) from the Danube Delta Biosphere Reserve and the involvement in West Nile virus (Flaviviridae) circulation. Poster. “Emerging Vector-borne Diseases in a changing European Environment” International Conference, 10-12 mai 2010, Montpellier, France. 159

   

  18. Alexse A., Purcarea-Ciulacu V., Popescu D., Dumitrescu G., Ionescu L., Popovici A., Arsene M., Kiss J. B., Marinov M., Petrisor A. I. & Nicolescu G. (2010). Domestic birds – main vertebrate hosts of West Nile virus in anthropic ecosystems in Romania. Poster. “Emerging Vector-borne Diseases in a changing European Environment” International Conference, 10-12 mai 2010, Montpellier, France. 160

   

  19. Purcarea-Ciulacu V., Alexse A., Popescu D., Dumitrescu G., Kiss J.B., Marinov M.,   Chisamera G., Petrisor A.I., Coman C. & Nicolescu G. ( 2010) The  involvement  of  wild   birds in  enzootic  circulation  of  West  Nile  virus  in Romania. Emerging Vector-borne Diseases in a changing European Environment International Conference, 10-12 mai 2010, Montpellier, France, 161

   

  20. Purcarea-Ciulacu V., Alexse A., Popescu D., Dumitrescu G., Tanasuica R., Popovici A., Arsene M., Kiss J. B., Marinov M., Petrisor A. I. & Nicolescu G. ( 2010). The  horses – indicators  of  the  level of  West  Nile  virus  circulation  in  anthropical  ecosystems. Emerging Vector-borne Diseases in a changing European Environment International Conference, 10-12 mai 2010, Montpellier, France, 162

   

  Prezentari in cadrul manifestarilor stiintifice nationale cu participare internationala:

  1. Baltesiu L., Mudura R., Mihai D., Purcarea-Ciulacu V. & Nicolescu G. (2008). GIS – a tool for monitoring and management of epidemics. The 17th National Conference of Parasitology with international participation. Cluj-Napoca, November 2008. Romanian Journal of Parasitology, XVIII, Supplement, 11. ISSN 1221-1796, Cod CNCSIS 616

   

  2. Ciolpan O., Nicolescu G., Coipan E. C. & Vladimirescu A. (2008). The importance of permanent monitoring of vector mosquito populations for their control in Romania. The 17th National Conference of Parasitology, Cluj-Napoca, November 2008. Romanian Journal of Parasitology, XVIII, Supplement, 46

   

  3. Falcuta E., Toty C., Prioteasa L., Teodorescu I., Nicolescu G. & Fontenille D. (2008). Identification of Anopheles maculipennis group species from Comana area (Giurgiu county, Romania) by PCR and determination of feeding preferences of females by ELISA. Oral communication. The 17th National Conference of Parasitology with international participation, Cluj-Napoca, Romania, 6–8 November 2008. Romanian Journal of Parasitology, XVIII, Supplement, 93

   

  4. Nicolescu G., Purcarea-Ciulacu V., Vladimirescu A., Prioteasa L., Falcuta E., Coipan E.C., Dumitrescu G., Popescu D. & Alexse A. (2008). Evaluation of the re-emergence risk of mosquito-borne diseases in Romania: West Nile virus infections and malaria” Oral presentation. The 17th National Conference of Parasitology with international participation, Cluj-Napoca, Romania, 6–8 November 2008. Romanian Journal of Parasitology, XVIII, Supplement, 160-161

   

  5. Purcarea-Ciulacu V., Alexse A., Prioteasa L., Falcuta E., Coipan E.C., Vladimirescu A., Popescu D., Dumitrescu G. & Nicolescu G. (2008). The transmission cycles of West Nile virus in Romania and the detection of virus presence. Poster. The 17th National Conference of Parasitology with international participation, Cluj-Napoca, Romania, 6 – 8 November 2008. Romanian Journal of Parasitology, XVIII, Supplement, 200

   

  6. Falcuta E., Prioteasa L., Teodorescu I. & Nicolescu G. (2009). Identification of malaria vectors by PCR technique to assess the possibility of the appearance of some alien anopheline species in Romania. The 6th Symposium for European Freshwater Sciences, 17 – 21 August 2009, Sinaia, Romania

  7. Purcarea-Ciulacu V., Alexse A., Cristea I. & Nicolescu G. (2009). The involvement of  wild birds in the transmission cycles of West Nile virus in Romania. Simpozionul National cu participare Internationala “Forest Ecology, mapping and sustainable management: progress and perspectives”, 6-7 November, 2009, Bucharest, Romania. http://test.icas.ro/downloads/Book%20of%20abstracts.pdf. Annals of Forest Research Journal, 51, 1: 53-54. ISSN: 1844-8135 (printed) / 2065-2445 (online). Revista categoria B+, cod CNCSIS 542, http://www.editurasilvica.ro/,  si indexata in Thomson Reuters Master Journal List.  http://www.thomsonscientific.com/cgibin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=ICAS ,

  http://www.cabi.org/ForestScience/Default.aspx?site=155&page=1065&LoadModule=IRSearchResults&ab=1&term=%22annals%20of%20forest%20research%22

  8. Prioteasa L., Falcuta E. & Nicolescu G. (2009). A checklist of the mosquito (Diptera: Culicidae) fauna of the Danube delta Biosphere Reserve. Poster. The Annual Zoology Congress of “Grigore Antipa” Museum of Natural History, Bucharest, 12 – 13 November 2009. ISBN 978-606-8015-40-8

   

  9. Nicolescu G., Vladimirescu A., Purcarea-Ciulacu V., Falcuta E., Prioteasa L., Coipan E. C., Alexse A., Ciolpan O. & Steriu-Ianule D. A. (2009). Evaluation of the re-emergence risk of malaria in Romania. Oral presentation. The 18th National Conference of Parasitology with international participation, Constanta, Romania, 26 – 28 November 2009. Romanian Journal of Parasitology, XIX, Supplement, 66 – 67

  http://asocparazitol.ro/2010/02/cuprins-nr-19-no-19-contents/

  10. Nicolescu G., Purcarea-Ciulacu V., Vladimirescu A., Prioteasa L., Falcuta E., Coipan E. C., Dumitrescu G., Popescu D. & Alexse A. (2009). Evaluation of the re-emergence risk of mosquito-borne diseases in Romania: West Nile virus infections and malaria. Oral presentation. The 18th National Conference of Parasitology with international participation, Constanta, Romania, 26 – 28 November 2009. Romanian Journal of Parasitology, 2009. XIX, Supplement, 68 – 69

  http://asocparazitol.ro/2010/02/cuprins-nr-19-no-19-contents/

  11. Manea A., Dragota C. S., Ralita I., Baciu M. & Irimescu A. (2010). Estimarea potentialelor modificari ale peisajului geografic din S-E Campiei Olteniei, din perspectiva parametrilor climatici. The 2nd international symposium of geography „Landscapes: perception, understanding, awareness and action”, 16-18 April 2010, Bucharest, Romania. Book of abstracts, 74-75, Editura Fundatiei Romania de Maine, ISBN 978-973-163-538-5

  12. Dana I. F. (2010). 3D Exploitation of Satellite Images for DEM Generation. GeoCAD Scientific Conference with international participation, 14-15 May 2010, Alba Iulia, Romania

   

  13. Manea A., Orzan A., Toma E., Ralita I. & Cotariu R. (2010). Dezvoltarea de aplicatii pentru gestionarea si exploatarea metadatelor. Sesiunea anuala de comunicari stiintifice a Administratiei Nationale de Meteorologie, 10-11 noiembrie 2010, Bucuresti, Volum de rezumate publicat de ANM, ISBN 978-973-0-09341-4

   

  14. Nicolescu G., Vladimirescu A., Purcarea-Ciulacu V., Prioteasa L., Falcuta E., Coipan E. C., Boroneant C., Petrisor A. I., Dumitrescu G., Popescu D., Ionescu L., Bichesu S. & Alexse A. (2010). West Nile virus in Romania. Annual Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum with international participation. 17 – 19 November 2010. Book of Abstracts, 110

   

  15. Purcarea-Ciulacu V., Alexse A., Popescu D., Dumitrescu G., Kiss J. B., Marinov M., Chisamera G., Petrisor A. I. & Nicolescu G. (2010). Wild birds and West Nile virus in Romania. Annual Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum with international participation. 17 – 19 November 2010. Book of Abstracts, 114

  Date obtinute in cadrul proiectului sunt diseminate pentru rezolvarea unor probleme din domeniul sanatatii publice:

   

  – In cadrul Programului national “Supravegherea infectiilor cu virusul West Nile” la care participam, am trimis catre Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor Transmisibile si catre Ministerul Sanatatii – Directia Generala de Sanatate Publica, date privind circulatia virusului West Nile: speciile de vectori, detectia virusului si izolarea sa din vectori din zonele de risc si din cele in care au aparut cazuri umane, seroprevalenta anticorpilor fata de acest virus in gazdele vertebrate principale (pasari domestice si salbatice) si tangentiale (cai – ca indicatori ai nivelului de risc de aparitie a cazurilor umane) in zonele de risc. Datele sunt utilizate pentru luarea masurilor de prevenire a aparitiei imbolnavirilor la om.

   

  – In octombrie 2010, am prezentat date obtinute in acest proiect (impreuna cu date din proiecte anterioare proprii, inclusiv din proiectul EDEN din PC6) privind circulatia endemica a virusului West Nile in Romania, in cadrul analizei si evaluarilor privind epidemia din anul 2010 de infectii cu acest virus in Romania, efectuate cu delegati de la ECDC, OMS si de la organismele implicate in supravegherea acestui virus in Franta si Italia.

   

  – Dr. G. Nicolescu a participat in 2010 in echipa care a elaborat “Risk Assessment Tool for West Nile virus infection in humans” la cererea de oferte facuta de ECDC, care a selectat propunerea Romaniei. Materialul respectiv este un ghid practic destinat intaririi capacitatii Statelor Membre ale UE de a utiliza datele si indicatorii proveniti din surse multidisciplinare (legate de om, gazde vertebrate, vectori si de factorii de mediu care influenteaza circulatia virusului West Nile) pentru a evalua riscul de transmitere a acestui virus in populatia umana din orice zona a UE.     

  Date diseminate in cadrul activitatilor de perfectionare a personalului medical:

  Nicolescu G. (2010). Consideratii epidemiologice asupra bolilor transmise prin vectori. Prezentare la Scoala de vara “Medicina calatorului”, organizata de Universitatea Ovidius Constanta, Facultatea de Medicina, 26 – 31 iulie 2010, Constanta

  Link-uri catre diverse alte pagini de interes pentru vizitator.

   

  www.cantacuzino.ro

  www.meteoromania.ro

  www.ispif.ro

  www.ansvsa.ro

  www.comanaparc.ro

   

  Datele de contact ale directorului de proiect:

   

  CS III, Dr. Purcarea-Ciulacu Valeria,

  Colectiv Entomologie Medicala din INCDMI”CANTACUZINO”

  Telefon: 0729305152; 0763800107.

  e-mail:valeria_purcareaciulacu@yahoo.com

   

  Atragerea tinerilor cercetatori in proiect:

  Doctoranzi: 14 la inceperea proiectului, dintre care 7 au obtinut titlul de doctor pana in prezent ;

  Participanti in proiect cu varsta sub 35 de ani au fost 20, reprezentand 37,7 % din personalul proiectului.

  17 dintre ei au obtinut grade stiintifice de cercetare : asistenti cercetare, cercetatori stiintifici sau cercetatori stiintifici III.

  Rezultate finale ale proiectului:

  – Detectia si catalogarea tipurilor de ecosisteme si a conditiilor de mediu considerate sau prognozate cu risc pentru (re)-emergenta malariei si a infectiilor cu VWN transmise de culicide.

  – Cunostinte stiintifice noi despre ecologia agentilor patogeni in mediul in schimbare (ciclurile de transmitere in diferite tipuri de ecosisteme), nivelul impactului mediului si posibilitatile de a prognoza si diminua acest impact.

  – Cunostinte noi privind biologia, ecologia si implicarea vectoriala a culicidelor vectoare in conditiile de mediu in schimbare.

  – Modalitati de prognoza a riscului de emergenta a malariei si infectiilor cu VWN incluzand tehnici si metodologii generice pentru evaluarea riscului si elaborarea deciziilor constand in harti, indicatori de risc, scenarii, care sa permita imbunatatirea politicilor de sanatate publica la nivel  national.

  1. Date generale despre proiect

  Denumirea proiectului : Modernizarea infrastructurii de cercetare destinata cresterii, intretinerii si utilizarii in experimente si alte scopuri stiintifice a animalelor de laborator din Staţiunea Băneasa, Institutul National de Cercetare Dezvoltare în Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino”

  Acronim  BIOSCANT
  Denumirea Programului de cercetare : PNCDI 2 CAPACITATI  Modulul I,PI 
  Finantare : Bugetul de stat , prin Contractul de finantare nr 176 CP I/03.09 2008 intre

  • Autoritatea Contractanta : Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica (ANCS )  cu sediul in Bucuresti ,str. Mendeleev nr 21-25,sect 1 cod postal 010362,telefon/fax (021)318 30 67 , htpp://mct.ro
  • Contractor : Institutul National de Cercetare Dezvoltare în Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino”, Bucureşti


  Valoarea contractului : 1 392 720 lei


  Institutia coordonatoare

   

  Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Microbiologie şi Imunologie ,,Cantacuzino

  Bucuresti ; Splaiul Independentei 103, sector 5, cod postal 050096
  Telefon : (021) 3069100 ;fax ( 021)3069107 www cantacuzino.ro
  Inregistrat la Registru Comertului nr J40/1983/12.02.2003
  Cod fiscal (CUI)15203810
  Reprezentat prin

  1. Director General : Dr. Gabriel IONESCU

  2. Director economic :  Ec Camelia PETRICĂ


  Director de proiect

  Dr COMAN Cristin, Şef Staţiune Băneasa, Institutul National de Cercetare Dezvoltare în Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino” , comancristin@yahoo.com


  Program de acces:
  Luni-Vineri, 08-14;

  Persoana de contact :
  Dr. COMAN Cristin, comancristin@yahoo.com

  Tarifele:
  – se stabilesc in functie de serviciul prestat şi de animalele de laborator solicitate  2. Rezumat

  Cercetarea ştiinţifică medicală contemporană, testele moderne de control biologic au avut şi au în continuare nevoie de investigaţii de mare precizie pentru care este necesar animalul de laborator, deci un reactiv viu, sensibil, selectiv faţă de un stimul anumit, uniform în caracteristicile individuale sau de grup, constant în reproductibilitatea rezultatelor obţinute, comparabil ca diversitate şi precizie reactivă substanţelor chimice pro analysis. Spre a atinge acest scop s-a acţionat şi se acţionează în două direcţii. Prima este îmbunătăţirea calitativă a animalelor clasice de laborator prin extinderea limitelor de diversitate biologică (animale transgenice, knock-out, imunodeficiente etc.) şi prin tehnici speciale de creştere şi utilizare. A doua direcţie o constituie uniformizarea condiţiilor de microclimat, asigurarea bunăstării şi îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de cazare şi îngrijire.

  Proiectul a avut ca obiectiv general : dezvoltarea infrastructurii de cercetare existente in Staţiunea Băneasa pentru creşterea, întreţinerea şi folosirea animalelor de laborator (şoareci, şobolani, cobai şi iepuri ) în scopuri experimentale şi alte scopuri ştiinţifice.

  Realizarea obiectivului propus a condus la:

  • asigurarea implementarii legislaţiei Uniunii Europene transpusă în legislaţia naţională în domeniu privind creşterea şi intreţinerea animalelor de laborator;

  • creşterea capacităţii si calităţii activităţii de cercetare ale INCDMI ,,Cantacuzino” şi implicit a şanselor de participare la proiecte europene;

  • creşterea capacitaţii şi calităţii serviciilor oferite.


  Realizarea obiectivelor propuse a presupus, în primul rand, continuarea procesului de modernizare a infrastructurii existente destinata staţiunii Băneasa pentru creşterea, întreţinerea şi folosirea animalelor de laborator. Prin continuarea procesului de modernizare în cadrul acestui proiect s-a răspuns cerinţelor reglementărilor legale în domeniu şi s-au creat premisele creşterii capacităţii, complexităţii si calităţii activităţii de cercetare si a serviciilor ştiinţifice oferite. Modernizarea infrastructurii existente, destinată în exclusivitate pentru creşterea, întreţinerea şi folosirea animalelor de laborator, s-a concretizat prin: amenajări de spaţiu şi igienizare, achiziţie de instalaţii / echipamente specifice întreţinerii animalelor si echipamente care vor facilita procedurile experimentale pe animale de laborator. In paralel, s-au monitorizat condiţiile mediului de intreţinere, posibilii factori de poluare a mediului si s-au intreprins acţiuni de reducere a acestora. Prin modernizarea biobazei s-a obtinut o mai buna organizare a spaţiului de cazare, a spaţiilor destinate activităţilor administrative si a spaţiilor pentru lucrările experimentale.

  Modernizarea infrastructurii destinată activităţii de cercetare ce utilizează animalul de laborator s-a realizat prin achiziţionarea de echipamente şi aparatură specifică şi de înaltă tehnologie.

  Pentru animalele de laborator implicate în acest proiect s-a implementat unui sistem de management de evidenţă individuală a animalelor, precum şi uniformizarea protocoalelor de experimentare şi imunizare pe animale, proceduri ce cuprind inocularea, anestezia-analgezia, eutanasierea, îngrijirea, identificarea etc.

  Toate acestea au crescut şi vor creşte calitatea cercetării, inclusiv validitatea rezultatelor obţinute, determinând în acelaşi timp şi o aplicare eficientă a principiului celor 3 R (replacement , reduction and refinement) în experimentarea pe animale.

  Realizarea obiectivelor propuse, alături de experienţa personalului implicat, au contribuit la creşterea calităţii si gamei de servicii ştiinţifice oferite de INCDMI ,,Cantacuzino”, vor susţine proiecte de cercetare / dezvoltare complexe naţionale şi europene şi vor crea cele mai bune condiţii de desfaşurare a proiectelor de cercetare în derulare care utilizează animale de laborator.


  3. Obiective

  Proiectul a avut ca obiectiv general : continuarea dezvoltarii si modernizarii infrastructurii de cercetare care sa permita imbunatatirea capacitatii de cercetare, de a oferii servicii stiintifice, precum si sustinerea participarii la programe de cercetare, dezvoltare si inovare interne si internationale.

  Proiectul şi-a propus ca, in urma modernizarii infrastructurii Statiunii Baneasa, sa raspunda prevederilor legislatiei europene transpuse in legislatia nationala in domeniul cresterii, intretinerii si folosirii animalelor in experimente si alte scopuri stiintifice. Prin aceasta a contribuit la cresterea calitatii cercetarii fundamentale / aplicative, la largirea problematicilor abordate, la cresterea calitatii si gamei serviciilor stiintifice oferite, precum si a posibilitatilor de participare la programe nationale /internationale de cercetare .

  In acest context, proiectul a avut urmatoarele obiective specifice:

  a). dezvoltarea infrastructurii de cercetare din cadrul Statiunii Baneasa, in scopul respectarii cerintelor legale in domeniu;

  b). dezvoltarea infrastructurii de cercetare care sa permita cresterea calitatii cercetarii fundamentale / aplicative din cadrul Programelor nationale / europene si pe cea a ofertei de servicii stiintifice specializate ce utilizeaza animale de laborator;

  c). implementarea de masuri de protectie a mediului si a sanatatii, precum si a principiilor dezvoltarii durabile;

  d). mentinerea Sistemului de Management al Calitatii conform SR EN ISO 9001: 2001
  4. Beneficii

  • cresterea, intretinerea si folosirea animalelor utilizate in experimente in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare, contribuie la promovarea calitatii si validitatii datelor, la protectia mediului si a sanatatii, precum si la implementarea principiilor dezvoltarii durabile;
  • cresterea capacitatii, a calitatii si complexitatii activitatilor de cercetare din cadrul programelor de cercetare, dezvoltare si inovare nationale si internationale;
  • cresterea gamei si a gradului de performanta a studiilor ne-clinice de sanatate si securitatea mediului pe care se bazeaza evaluarea riscurilor si la extinderea gamei acestora in contextul prevazut de reglementarile legale si in acord cu strategia Romaniei in urma aderarii la UE
  • cresterea gamei, a gradului de performanta si complexitate a studiilor non-clinice referitoare la testarea / evaluarea evetualelor efecte antitumorale a diferitelor substante / produse;
  • posibilitatea efectuarii in exclusivitate de studii complexe ne-clinice sau de combinare a acestora cu studii clinice;
  • cresterea sanselor de participare la derularea de proiecte de cercetare europene FP 7;
  • contribuie la reducerea costurilor in domeniile si sectoarele economice interesate;
  • contribuie la accelerarea procesului de aliniere si integrare tehnologica a agentilor economici conform cerintelor si reglementarilor Uniunii Europene;
  • va pune in valoare competenta si experienta cadrelor tehnice implicate, contribuind astfel la dezvoltarea resursei umane;
  • raspunde cerintelor legate de protectia mediului si de dezvoltarea durabila.


  V. Activităţi


  a) Etapa I: Evaluarea infrastructurii de cercetare si stabilirea cerintelor şi reglementarilor legale privind amenajarile de spatii pentru cresterea , intretinerea si folosirea animalelor utilizate in experimente.

  Activitati:

  I.1. Evaluarea necesitatilor de modernizare si conservare a infrastructurii existente in acord cu reglementarile in domeniu .

  I.2. Documentare privind punerea in practica a masurilor de modernizare si consolidare/conservare a infrastructurii de cercetare

  I.3. Lucrări de amenajare a spatiilor destinate cresterii, intretinerii si folosirii animalelor utilizate in experimente.


  b) Etapa II: Dezvoltarea/ modernizarea infrastructurii de cercetare privind conditiile de mediu si intretinere /folosire a animalelor utilizate in experimente si alte scopuri stiintifice

  Activitati:

  II.1. Lucrari de amenajare a spatiilor destinate cresterii ,intretinerii si folosirii animalelor utilizate in experimente.

  II.2. Achizitie de instalatii si echipamente destinate gazduirii /intretinerii şi transportului animalelor de laborator

  II.3. Achizitie de echipamente in scopul asigurarii şi menţinerii conditiilor de mediu prevazute de reglementarile legale in domeniu, inclusiv al reducerii poluarii mediului ambiant . Evaluarea /monitorizarea conditiilor de mediu si intretinere

  II.4. Evaluarea de catre unitati specializate/ autorizate a starii de sanatate a animalelor , calitatii apei si hranei ce se administraza la animale si a gradului de poluare a mediului .


  c) Etapa III: Imbunatatirea infrastructurii in vederea extinderii capacitatii de cercetare , a gamei de servicii stiintifice si de monitorizare a acestora .

  Activitati:

  III.1.Evaluarea necesarului de echipamente/aparatura in acord cu proiectele in derulare si cele de perspectiva

  III.2..Achizitionarea de aparatura /echipamente specifice de lucru cu animale de laborator si pentru inregistrarea ,in functie de necesitati, a activitatii acestora.

  III. 3 Achizitie de echipamente in scopul menţinerii conditiilor de mediu în spaţiile de cazare a animalelor

  III .4.Diseminare rezultate


  6.Legături

  • Prezentarea generală a Staţiunii Băneasa

  http://www.cantacuzino.ro/ro/?p=1171

  • Servicii oferite

  http://www.cantacuzino.ro/ro/?p=1178


  • Unitatea de creştere a animalelor

  http://www.cantacuzino.ro/ro/?p=1181


  • Cercetare

  http://www.cantacuzino.ro/ro/?p=1199


  For english version go to page two.

  Parteneriate in domenii prioritare , contract PAR 61/026

  Titlul: Realizarea unui nou test tuberculinic cutanat pentru revelarea hipersensibilitatii de tip intirziat prin tehnologii avansate, cu utilizarea antigenelor recombinante specifice pentru diagnosticul tuberculozei latente si active

  Coordonatorul proiectului: INCDMI Cantacuzino, Bucuresti, are experienta cea mai bogata in acest domeniu. Incepind din 1965, Institutul Cantacuzino produce PPD IC-65, reactiv biologic de uz uman, aprobat de Agentia Nationala a Medicamentului care este utilizat de intreaga retea nationala de penumoftiziologie.

  Partenerul 1, Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, Bucuresti, coordoneaza reteaua de tuberculoza din Romania. Toti participantii la proiect au activitate in proiecte de colaborare internationale privind controlul si managementul tuberculozei.

  Partenerul 2, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si tropicale Victor Babes, Bucuresti, are cea mai mare competenta in domeniul clinic referitoare la infectiile HIV/SIDA asociate cu tuberculoza, la copii si la adulti.

  Partenerul 3, Catedra de Microbiologie a Universitatii de Medicina si Farmacie Carol Davila, Bucuresti, are experienta practica si didactica in domeniul tuberculozei, a cercetarii si implementarii de proiecte la nivel national si international.

  Proiectul se refera la realizarea unui nou test tuberculinic cutanat, un reactiv biologic, de uz uman, pentru evidentierea hipersensibilitatii de tip intirziat prin intradermoreactie ( IDR), pentru diagnosticul tuberculozei latente si active, aplicind tehologii avansate.

  Obiectivul I : Prepararea PPD recombinant :

  • cautarea secventelor de gene care codifica proteinele specifice doar pentru Mycobacterium tuberculosis;
  • cultivarea M.tuberculosis H37Rv si M. bovis BCG;
  • clonarea si supra-exprimarea proteinelor in E.coli ;
  • purificarea proteinelor recombinante;
  • formularea noului PPD

  Etapa I: 15.09.2007- 15.12.2007

  Activitatea I. Prepararea PPD recombinant (I)

  • A fost efectuata documentarea referitoare la secventierea genelor codificatoare doar pentru proteinele specifice pentru M.tuberculosis ( ESAT-6, CFP-10, MPT64, PPE68)
  • A fost initiata obtinerea unui PPD nedenaturat termic. La momentul raportarii, cultura de M.tuberculosis H37Rv pe mediul lichid Sauton, este incubata la 37 C.
  • Cultivarea M.tuberculosis H37Rv (tulpina de referinta) si M.bovis BCG.                     Tulpinile, liofilizate, au fost cultivate pe mediul solid Lowenstein-Jensen, si incubate la 37ºC , 28 zile ( fiind lent crescatoare); au fost recoltate celulele bacteriene de M.tuberculosis H37Rv si M.bovis BCG crescute pe mediul Lowenstein-Jensen si au fost stocate la -80C; a fost initiata obtinerea  M.bovis BCG de pe suprafata mediului lichid Sauton. La momentul raportarii, cultura M.bovis BCG  era incubata la 37 ºC

  .

  Partnership in prioritary fields. contract PAR 61/026

  Title : Development of a new reagent for TB skin testing, in order to emphasize the delayed-type hypersensitivity by advanced technologies, using specific recombinant antigens for the diagnosis of latent and active tuberculosis

  Project coordinator “Cantacuzino” Institute, Bucharest, possesses extensive experience in this field. Since 1965, PPD IC-65, biological reagent for human use, produced by “Cantacuzino” Institute, approved by National Agency of Drugs and it is used by all the medical and TB network.

  Partner 1, “ Marius NastaPneumophtisiology Institute, Bucharest, is dealing with TB network management in Romania. All the project participants are active in international collaborative research concerning TB control and management

  Partner 2, „Dr. Victor Babes” Infectious and TropicalDiseasesClinicalHospital Bucharest, has the highest competence in the clinical field, of AIDS infections associated with tuberculosis, on children and adults.

  Partner P3, Microbiology Chair of “Carol Davila “ University of Medicine and Pharmacy , Bucharest, has practical and teaching experience on TB, research and project implementation at national and international level.

  The project deals with the development of a new reagent for tuberculosis (TB) skin test in order to emphasize the delayed-type hypersensitivity (DTH), applying advanced technologies.

  Objective I. Preparation of recombinant PPD :

  • Search for gene sequences coding for proteins specific only to Mycobacterium tuberculosis,
  • culture of M.tuberculosis H37Rv and M. bovis BCG,
  • cloning and over-expression of proteins in E.coli,
  • purification of recombinant proteins,
  • new PPD formulation

  Stage I. 15.09.2007- 15.12.2007

  Activity I Preparation of recombinant PPD ( I)

  • Documentation for gene sequences coding for proteins specific only to M. tuberculosis( ESAT-6, CFP-10, MPT64, PPE68) was performed.
  • The preparation of PPD  from unheated culture filtrate of M. tuberculosis H37Rv was started. At the end of the first stage, the culture of M. tuberculosis H37Rv on Sauton medium, was incubated at 37 ºC.
  • Culture of M. tuberculosis H37Rv (reference strain) and M. bovis BCG (Romanian “daughter” strain) was started. M. tuberculosis H37Rv and M. bovis BCG, freeze dried, were cultivated on solid Lowenstein-Jensen media, 28 days, at 37°C, being slow growers: the cells were stored at -80°C. M. bovis BCG culture on liquid Sauton medium was incubated at 37 ºC at the end of the first stage.


  Etapa II : 15.12.07- 15.06.08

  A fost continuat Obiectivul 1, prin:

  Activitate I.2 continuare: Preparare PPD nedenaturat termic si obtinere corpi bacterieni din Mycobacterium tuberculosis H37Rv si Mycobacterium bovis BCG si Activitate I.3  Clonarea si supra-exprimarea proteinelor existente doar in M. tuberculosis


  Rezultate:

  1. Testele de control (identificare, profilul biochimic si de contaminare bacteriana si fungica) au demonstrat puritatea si conformitatea culturilor de M. tuberculosis H37Rv, M. H37Ra si M.bovis BCG, subtulpina romaneasca.
  2. Au fost preparate doua tipuri de PPD, PPD-ul obtinut din filtratul de cultura de M. tuberculosis H37Rv nedenaturat termic ( prin filtrare sterilizanta cu filtre cu diametrul porilor de 0.2 mµ) si PPD din filtratul culturii autoclavate de M. tuberculosis H37Rv.
  3. Vectorii pET24a si pET28a au fost obtinuti ca stoc plasmidic folosind Qiagen Plasmid Maxi Kit.
  4. Insertul (gena de interes) s-a obtinut prin amplificare enzimatica (PCR) folosind ca matrita ADN genomic preparat anterior si primerii (amorsele).
  5. Testarea coloniilor care contin plasmidele corecte s-a facut prin miniprep si restrictie enzimatica sau prin PCR, folosind primeri complementari cu secvente din T7 Promotor si T7 Terminal. Pentru obtinerea plasmidelor prin miniprep s-a folosit kitul Qiagen (QIAprep).

  Etapa III : 16.06.08-15.01.2009

  A fost continuata prepararea PPD recombinant (2) si initiata realizarea obiectivului II al proiectului si anume:

  Testarea in vivo a PPD recombinant (pe cobai si oameni, comparare cu PPD IC-65,de referinta si cu metoda cu IFN- γ).

  In aceasta etapa, au fost prevazute urmatoarele activitati, care vor fi efectuate  pina la finalizarea proiectului:

  Activitatea II.1. Testarea PPD recombinant pe cobai.

  Activitatea II.2. Alegerea PPD recombinant cu un singur antigen sau cu un amestec multiantigenic.

  Rezultate:

  1.  A fost realizata supraexpresia si extragerea proteinelor recombinante specifice M. tuberculosis, CFP10 (10 kDa culture filtrate antigen esxB / ESAT-6-like protein; gena: esxB / cfp10 / lhp / mtsA10 / Rv3874 / MT3988 / MTV027.09). Continutul proteic al CFP10 purificat, determinat prin metoda Bradford, a fost de 0,41 mg/ml.

  2.  Testarea pe cobai  a PPD r (CFP10) :

  • Varianta 6, 500 UT/0,1 ml din PPD r (CFP 10 recombinant) ,a dat rezultatul cel mai bun. Dat fiind ca animalele imunizate raspund uneori aberant, cobaii sensibilizati cu 200 UT/ 0,1 ml, nu au prezentat nici o arie de eritem la PPDr, iar la cei sensibilizati cu 10 UT/0,1 ml, deci concentratia cea mai mica de proteina, aria de eritem a fost vizibila si potenta PPD r a reprezentat 31,26 % din aceea a PPD de referinta, IC 65 2 UT.
  • Ca urmare a rezultatelor obtinute prin intradermoreactia la cele 6 variante de PPD recombinant , s-a initiat testarea hipersensibilitatii de tip intirziat pe 2 serii de cobai sensibilizati cu suspensii de M.tuberculosis si M.bovis BCG.
  • Datele din literatura confirma faptul ca atunci cind se foloseste un singur antigen, chiar daca acesta este specific, intradermoreactia este mai slaba decit in cazul utilizarii unui amestec de mai multe antigene.

  3.    In acest scop, in etapa III am inceput prepararea altor antigene recombinante, specifice pentru M.tuberculosis, utilizind plasmidele recombinante  primite de la Universitatea din Colorado, in cadrul TB Contract and research materials: pMRLB12/Rv1980c/Mpt64, pMRLB46/Rv 3874/ CFP10 si pMRLB7/Rv3875/Esat6.

  Etapa IV : 16.01.09- 15.12.09

  Preparare PPD recombinant (2):

  Activitate I.3 :Supraexprimare proteine specifice M. tuberculosis. Supraexprimare si extragere proteine recombinante

  Activitate I.4 Purificarea proteinelor recombinante; Obtinere proteine recombinante purificate specifice

  A fost continuata  activitatea, inceputa in etapa anterioara, de preparare a altor antigene recombinante, specifice pentru M.tuberculosis, utilizind plasmidele recombinante  primite de la Universitatea din Colorado, in cadrul TB Contract and research materials: pMRLB12/Rv1980c/Mpt64, pMRLB46/Rv 3874/ CFP10 si pMRLB7/Rv3875/Esat6.

  Obiectivul prevazut a fi realizat de Partenerul 1, in colaborare cu Coordonatorul de proiect,  a fost Activitatea II.2 Alegere antigen sau amestec multi-antigenic (a). Participantii la realizarea proiectului, din partea Partenerului P1, Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, au colaborat la studiile premergatoare, care trebuie efectuate vederea testarii unui PPD recombinant.


  Rezultate:

  1.  A fost realizata supraexpresia si extragerea unei proteine recombinante specifice M. tuberculosis , MPT 64 (Immunogenic / secreted protein MPB64 / MPT64; gena: mpt64 / Rv1980c / MT2032 / MTCY39.39), utilizind plasmidele recombinante  primite de la Universitatea din Colorado, in cadrul TB Contract and research materials: pMRLB12/Rv1980c/Mpt64.

  Din 500 ml cultura E.coli, s-au obtinut 97 mg proteina totala solubila si 0,8 mg MPT 64 purificat.

  2.  Testarea pe cobai  a PPD r.

  • In 3/4 experiente, CFP 10 a fost specific.
  • In 2/4 experiente ESAT 6 a fost specific.
  • In 2/3 experiente MPT 64 nu a fost specific.
  • In viitoarea serie de experiente, dupa ce se imunizeaza cobaii cu M. tuberculosis si Mycobacterium bovis BCG, dupa 6-7 saptamini, trebuie testat un nr minim de cobai/antigen recombinant, iar in saptamina urmatoare se va face testarea pe un numar semnificativ.

  3. Au fost stabilite conditiile de testare comparativa a PPD IC-65 fata de etalonul international OMS, si anume PPD RT 23, 2 UT, produs de Staatens Serum Institut, Copenhaga, Danemarca, la copii cu tuberculoza.

  In urma calculelor statistice,se poate trage concluzia ca dimensiunile reactiilor locale in cazul Seriei experimentale  09-02 TC, 2 UT/ 0,1 ml pot fi   considerate ca fiind echivalente cu cele produse de  tuberculina de referinta, PPD RT 23, 2 UT.


  Stage II. 15.12.2007 – 15.06.2008

  The Objective I was pursued, by

  Activity I.2. Preparation of non-thermally denaturated PPD and obtention of bacterial cells from Mycobacterium tuberculosis H37Rv si Mycobacterium bovis BCG

  Activity I.3. Cloning and overexpression of proteins uniques for M. tuberculosis

  Results

  1. Control assays (identification, biochemical profile, bacterian and fungical contamination) proved the purity and conformity of M. tuberculosis H37Rv, M. H37Ra si M.bovis BCG, Romanian sub-strain.

  2. Two PPDs were prepared : PPD from the unheated culture filtrate of M. tuberculosis H37Rv (by sterilization through filters with 0.2 mµ pore size) and  PPD from heated culture filtrate of M. tuberculosis H37Rv.

  3. The plasmids pET24a and pET28a were obtained using Qiagen Plasmid Maxi Kit.

  4.The insert  was obtained by enzymatic amplification ( PCR) using as matrix the genomic DNA , previously prepared and the primers.

  5. The screening of plasmid containing colonies was performed by miniprep and enzymatic restriction or PCR, using  complementary primers with T7 Promotor and T7 Terminal sequences. Qiagen (QIAprep) kit was utilized in order to obtain the plasmids by miniprep.


  Stage III : 16.06.08-15.01.2009

  Recombinant PPD preparation (2) was continued and initialized the  Objective II, namely:

  In vivo testing of recombinant PPD (on guinea pigs, human, comparison with reference PPD IC-65 and IFN- _ assays)

  The following activities, from this point till the completion of the project, were planned:

  Activity II.1 Testing of recombinant PPD on guinea pigs

  Activity II. 2. Choosing the recombinant single antigen or multi-antigen cocktail PPD

  Results.

  1. The overexpression and extraction of M. tuberculosis , CFP10 (10 kDa culture filtrate antigen esxB / ESAT-6-like protein; gena: esxB / cfp10 / lhp / mtsA10 / Rv3874 / MT3988 / MTV027.09) specific recombinant proteins was performed. The protein content of purified CFP10, determined by Bradford assay , was 0.41 mg/ml.

  2. PPDr ( CFP 10) guinea pigs testing

  • 500 UT / 0.1 ml PPDr concentration  proveded the best result. Because sometimes the animals gave an abherant response, the 200 UT/0.1 ml sensitized guinea pigs, didn`t present any eritem area when PPDr was injected, while on those sensitized with 10 UT/0.1 ml, the lowest protein concentration, the eritem area was visible and PPDr potency represented 31.26 % from that of the reference PPD, IC 65 , 2 UT/0.1ml.
  • Due to skin test results obtained with 6 different PPDr ( single or cocktails of recombinant antigens), the delayed type  hypersensitivity  was initiated, on two guinea pigs groups, immunized with M.tuberculosis and M.bovis BCG.
  • Published data confirm the fact the, when using a single antigen, even if it is specific, the skin test is weaker then when using a multi-antigenic cocktail.

  3. Therefore, in stage III, we started preparing other recombinant antigens, specific for M.tuberculosis, using recombinant plasmids received from Colorado University, as part of TB Contract and research materials: pMRLB12/Rv1980c/Mpt64, pMRLB46/Rv 3874/ CFP10 si pMRLB7/Rv3875/Esat6.

  Stage IV : 16.01.09- 15.12.09

  Preparation of recombinant PPD (2)

  Activity I.3. Overexpression and extraction of recombinant proteins, uniques for M. tuberculosis

  Activity I.4. Purification of specific recombinant proteins

  We continued the preparation of  other recombinant antigens, specific for M.tuberculosis, using recombinant plasmids received from Colorado University, as part of TB Contract and research materials: pMRLB12/Rv1980c/Mpt64, pMRLB46/Rv 3874/ CFP10 si pMRLB7/Rv3875/Esat6.

  The Objective, planned to be performed by Partner 1, in collaboration with Project coordinator, was Activity II. 2. Choosing the recombinant single antigen or multi-antigen cocktail PPD (a). The participants, from Partner P1, Marius Nasta Pneumophtisiology Institute, collaborated to the mandatory studies, in order to test a recombinant PPD.


  Results

  1. The overexpression and extraction of a specific M. tuberculosis recombinant  protein, MPT 64 (Immunogenic / secreted protein MPB64 / MPT64; gena: mpt64 / Rv1980c / MT2032 / MTCY39.39), using the recombinant plasmids received from Colorado University, as part of TB Contract and research materials: pMRLB12/Rv1980c/Mpt64, was accomplished.

  97 mg of soluble total protein and 0,8 mg purified MPT 64 were obtained from 500 ml E.coli culture.

  2.  PPDr guinea pigs testing

  • In 3 out of 4 experiments, CFP10, proved to be specific.
  • In 2 out of 4 experiments, ESAT 6, proved to be specific.
  • In 2 out of 3 experiments, MPT 64, proved not to be specific.
  • For the next series of experiments, 6-7 weeks after the guinea pigs immunization with M. tuberculosis and M. bovis BCG, a low number of animals/ recombinant antigen must be tested, followed by a next week testing on a significant number of animals

  3. The conditions for comparative testing of PPD IC 65 against the WHO international tuberculin standard, PPD RT23, 2 TU/0.1ml, produced by Staatens Serum Institut, Copenhaga, Denmark, on children with tuberculosis,   were established.

  Following statistic calculations, the conclusion was that tuberculin skin test reactions for experimental series 09-02 TC, 2 TU/ 0.1 ml could be equivalated with those evidentiated  by reference tuberculin, PPD RT23, 2 TU/0.1ml.


  Acronim: HMGB

   

   

  Titlu:

  NOI COMPUSI NATURALI IMPLICATI IN MODULAREA ACTIVITATII HMGB-1, CITOKINA PROINFLAMATOARE TINTA IN TRATAMENTUL SOCULUI SEPTIC SI IN TERAPIA BOLILOR NEOPLAZICE MALIGNE

   

   

  Director Proiect: Dr. Lidia Cremer

  Proiectul este coordonat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino”

   

   

   

  Parteneri :

  1. Donatur GmbH, Germania (partener extern)
  2. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutica, Bucuresti
  3. Universitatea de Medicina din Craiova
  4. Universitatea “Titu Maiorescu”, Bucuresti

  Partenerul extern (Donatur GmbH din München, Germania) este o firma cu o experienta profesionala foarte vasta in izolarea si caracterizarea unor noi substante medicamentoase din extracte naturale.

   

   

  Rezumatul proiectului:

  Socul septic este un proces inflamator sistemic indus de infectii bacteriene severe. Mortalitatea mare este determinata in parte de endotoxine si de alte componente bacteriene, care prin activarea monocitelor, macrofagelor produc citokine proinflamatoare precum factorul de necroza tumorala-a (TNF-a), interleukina-1b (IL-1b), interleukina-23 (IL-23), dar si radicali toxici de oxigen sau azot, High-Mobility-Group Box-1 (HMGB-1) sau alti mediatori ai inflamatiei. HMGB-1 este o proteina cromozomiala, abundenta, conservata, fiind atat un factor de transcriere cat si o citokina intracelulara cu activitate proinflamatoare. Ipoteza ca HMGB-1 are un rol decisiv atat in socul septic cat si in alte procese inflamatoare cronice (artrita reumatoida) a fost confirmata de concentratia puternic crescuta a acestei citokine. Observatiile experimentale au relevat ca inhibarea activitatii HMGB-1 sau blocarea secretiei ei extracelulare este benefica pentru tratarea socului septic sever si a artritei reumatoide.

  In ultimii ani au fost cercetate mecanismele moleculare prin care HMGB-1 participa la inducerea si evolutia socului septic, inclusiv la instalarea starii de sepsis si moarte. Cercetari mai recente au evidentiat faptul ca in socul endotoxic produs la animale se remarca in primele ore o crestere brusca a exprimarii citokinelor proinflamatoare (TNF-α sau IL-2), pe cand concentratia de HMGB-1 creste abia dupa 24 de ore si este maxima la 36 de ore cand se instaleaza faza de sepsis. Rezultatele slabe in tratarea socului septic cu  anticorpi anti-TNFα, respectiv cu receptor pentru IL-2 (IL-2R) au confirmat ipoteza ca blocarea actiunii acestor citokine proinflamatoare nu este o tinta decisiva. Astfel, atentia celor care cauta remediu pentru socul septic s-a orientat asupra HMGB-1, un posibil factor decisiv in “inflammatory over-reaction” a sistemului imun cu consecinte patologice dramatice.

  O alternativa promitatoare pentru terapia socului septic sau a inflamatiei cronice (ex. artrita reumatoidă) ar fi găsirea unor produşi naturali capabili să moduleze exprimarea, transportul membranar, respectiv actiunea HMGB-1. Avantajul substantelor naturale mici in comparatie cu anticorpii monoclonali este evidentă, deoarece eficienta proteinelor monoclonale este limitata in timp din cauza formarii de anti-anticorpi, precum si din cauza altor efecte secundare alarmante. Identificarea unor substante naturale noi obtinute din plante, organisme marine sau surse bacteriene si obtinerea lor pe scara mai mare este o problema dificila, cu solutii diferentiate in fiecare caz. Autoritatile de omologare a medicamentelor au pretentii foarte exigente pentru validarea procesului tehnologic de obtinere, pentru controlul analitic al continutului, pentru dozarea sensibila a impuritatilor si limitarea stricta a tuturor acestora. Rezolvarea acestor probleme complexe conform prescriptiilor Agentiei Europene de Medicamente (EMEA) este o tinta cheie a prezentului proiect, in vederea asigurarii reproductibilitatii rezultatelor ce urmeaza a fi obtinute.

  Pe de alta parte, s-a demostrat că in cazul bolilor neoplazice maligne, eliberarea proteinei HMGB-1 de catre celulele transformate malign este obligatorie pentru activarea celulelor dendritice ale gazdei, in vederea procesarii si prezentarii antigenelor tumorale. S-a evidentiat faptul că HMGB-1 interactioneaza cu receptorii Toll-like-4 (TLR-4) de pe celulele dendritice, care sunt implicati selectiv in activarea limfocitelor T antitumorale in vivo. In privinta corelatiei dintre raspunsul la chimioterapie si expresia HMGB-1, s-a demonstrat recent că celulele maligne HMGB-1 negative („deficiente”) sunt de 3-10 ori mai rezistente la acţiunea chimioterapicelor, comparativ cu celulele maligne pozitive pentru HMGB-1. Celulele HMGB-1 deficiente se caracterizeaza prin compromiterea inhibarii ciclului celular si prin reducerea activarii caspazelor. Aceste date au impus HMGB-1 ca proteina tinta pentru modularea chimioterapiei.

  Datele de literatura relatate mai sus au determinat elaborarea propunerii acestui proiect de cercetare care va urmari:

  –        identificarea şi tehnologia de obţinere a unor compusi naturali obtinuti din plante care, prin modularea activitaţii sau prin inhibarea eliberării extracelulare a HMGB-1, ar deveni o opţiune terapeutică pentru socul septic sever sau pentru posologii in inflamatii acute sau cronice;

  –        identificarea unor compusi obtinuti din extracte bacteriene, compusi cu  acţiune de agonist ai TLR, cu capacitate de a eficientiza chimio- si radioterapia bolilor tumorale.

  Rezultatele stiintifice obtinute vor constitui baza dezvoltarii unor biotehnologii performante in domeniul produselor naturale bioactive, in scopul obtinerii de bioproduse de inalta selectivitate.

   

   

  Obiectivele generale ale proiectului vizeaza dezvoltarea de terapii medicale şi eficientizarea sistemului de sănătate publică si urmaresc:

  –      izolarea prin biotehnologie extractiva de noi compusi naturali capabili sa moduleze producerea sau inhibarea HMGB-1 de catre celulele mieloide sau tumorale;

  –      identificarea si obtinerea prin tehnologiile elaborate a unor compusi naturali cu potential de utilizare ca medicamente cu actiune antiinfectioasa, antiiflamatoare sau antitumorala.

   

   

  Obiective specifice ale proiectului:

  I.     Adaptarea unor tehnologii pentru obtinerea din extracte de plante sau bacteriene a unor compusi naturali cu activitate de modulare a producerii HMGB-1;

  II.     Caracterizarea analitica a fractiunilor si/sau a compusilor naturali obtinuti;

  III.     Elaborarea de modele experimentale in vivo si in vitro si aplicarea acestora in vederea caracterizarii fractiunilor si/sau compuslor naturali obtinuti, ca agenti antiinfectiosi, antiinflamatori sau antitumorali;

  IV.     Obtinerea de fractiuni sau compusi naturali adecvati unor teste farmacologice si efectuarea acestor teste; elaborarea tehnologiei de obtinere la nivel de laborator a unui compus natural promitator.

   

   

   

  Etapa I (raportare 6 februarie 2009): Analizarea tehnologiilor  de  obtinere  si  a  metodelor

  de testare a extractelor de plante sau bacteriene cu capacitate de modulare a producerii HMGB-1

  Rezumatul Etapei 1:

  In prima etapa de derulare a proiectului de cercetare s-au realizat studii documentare privind modelele experimentale in vitro si in vivo aplicabile pentru evidentierea activitatilor imunologice si farmacologice ale extractelor de plante, potential utilizabile in tratamentul antiinflamator, cel al socului septic sau in chimio si radioterapia bolilor neoplazice maligne.

  Pentru identificarea extractelor naturale cu prezumtiva actiune de modulare a factorului HMG1, au fost alese cateva plante care au actiune antiinflamatoare confirmata de date farmacologice si imuno-farmacologice controlate.

  S-a procedat la prepararea unor extracte primare, fractionarea lor prin extractii selective, apoi caracterizarea compozitiei extractelor.

  In vederea studierii activitatii antiinflamatoare si/sau imunomodulatoare a compusilor izolati, au fost selectate si precizate urmatoarele modele experimentale in vitro si in vivo:

  – stimularea monocitelor/macrofagelor umane cu LPS la nivel de TLR-4 si cuantificarea expresiei Dectin-1 prin tehnica citometriei in flux;

  – modularea producerii de TNFa si NO in macrofage murine activate la nivel de TLR-4;

  – testarea capacitatii antioxidante si modularea producerii speciilor reactive de oxigen din macrofage murine si celule polimorfonucleare umane;

  – modularea producerii de citokine in vitro (TNFa, IL-10, IL-12p40 etc) de catre macrofage murine si celule PMN umane activate la nivelul receptorilor TLR si Dectin-1;

  – modularea socului endotoxic in vivo (soareci Balb/c);

  – modularea secretiei extracelulare a HMGB-1 din celule mieloide activate;

  – inhibarea cresterii celulelor tumorale utilizand modele experimentale in vitro si in vivo;

  Pentru studierea activitatii farmacologice, au fost elaborate si precizate urmatoarele modele experimentale in vivo:

  – peritonita septica indusa prin ligaturarea si perforarea cecului;

  – metode farmacologice de testare a activitatii antiinflamatorii: modelul edemului urechii de soarece sau sobolan; modelul edemului labei de sobolan (prin diferiti agenti iritanti).

  Oiectivele primei etape de executie a proiectului au fost realizate in intregime, ceea ce va permite ca in final sa putem identifica compusi antiinflamatori eficienti.

   

   

   

  Etapa 2 (raportare 15 decembrie 2009): Obtinerea de substante active, caracterizarea capacitatii lor antiinflamatoare si de ameliorare a socului septic

   

  Rezumatul Etapei 2:

  In a doua etapa de derulare a proiectului de cercetare au fost purificate o serie de extracte naturale si s-au realizat studii privind capacitatea antioxidanta a acestora si potentialul lor de a inhiba SRO si NO.

  Utilizand metode cromatografice performante (HPFC, HPLC preparativa), partenerul Donatur GmbH a obtinut extracte naturale pe care le-a testat din punct de vedere al activitatii lor biologice. Unele dintre acestea au inhibat semnificativ maturarea celulelor dendritice in vitro, proliferarea limfocitelor T alogenice, dovedind astfel posibila eficacitate in boli autoimune. Dintre fractiunile cu efect de suprimare a maturarii celulalor dendritice, unele s-au dovedit toxice. Examinarea influentei extractelor purificate analizate asupra ATP-azei de sodiu/potasiu, respectiv de calciu, a dovedit ca actiunea lor asupra ATP-azelor de ioni alcalini are o semnificatie redusa.

  Sase extracte izolate si purificate de catre partenerul Donatur GmbH au fost investigate in cadrul Laboratorului Imunomodulare in ceea ce priveste capacitatea antioxidanta si potentialul de a inhiba SRO si NO.

  Utilizand modele experimentale atat in sistem acelular (ORAC, capacitatea antioxidanta totala, Griess acelular), cat si in sistem celular (chemiluminometrie cu luminol) s-a demonstrat ca:

  – Extractul purificat MCS A213 (1, 5 si 10μg) este un potential epurator al radicalilor de oxigen;

  – Extractele MCS Db213, MCS De213, OCS CD154 si OCS D155 manifesta proprietati imunomodulatorii;

  – MCS Ab213 reprezinta un potential agent terapeutic antiinflamator, scazand (dependent de doza) productia de SRO in celule PMN umane nestimulate sau stimulate cu Pam3Cys;

  – Compusii testati nu si-au dovedit calitati de epuratori ai speciilor reactive de azot.

  Consideram ca prin aplicarea modelelor experimentale elaborate si precizate in aceasta faza de derulare a proiectului se vor putea selecta compusi bioactivi eficienti in tratamentul proceselor inflamatorii, in special cronice, stiut fiind ca acestea favorizeaza dezvoltarea bolilor neoplazice maligne.

   

   

   

  Etapa 3 (raportare 15 decembrie 2010): Optimizarea tehnologiilor de obtinere a substantelor active si testarea actiunii lor imunomodulatoare si anticanceroase. Testarea imunologica a compusilor naturali noi obtinuti

   

  Rezumatul Etapei 3:

  In a treia etapa de derulare a proiectului de cercetare au fost identificate procedee tehnologice adecvate pentru obtinerea de fractiuni active din extracte de Helleborus purpurascens (extracte cu dovedita activitate biologica); aceste tehnologii pot fi aplicate pe scara pilot si vor putea fi transpuse pe scara industriala (prin inca o marire de 10 ori) cu scopul de a obtine substante active cu activitate farmacologica.

  Dintre extractele cu activitate biologica semnificativa a fost selectat extractul inalt purificat MCS Ab21. Cu ajutorul acestui compus au fost realizate studii (in vitro si in vivo) care au condus la obtinerea unor rezultate importante, atat pentru indeplinirea obiectivelor etapei de executie, cat si pentru continuarea cercetarilor.

  Modele experimentale adecvate ce au fost aplicate au avut in vedere urmatoarele:

  –        Modularea secretiei extracelulare a HMGB-1 de catre celule mieloide activate, utilizand compusul biologic activ selectat (teste in vitro);

  –        Testarea capacitatii compusului selectat de inhibare a socului septic indus experimental la soareci (in vivo) ;

  –        Investigarea capacitatii compusului biologic activ de a modula  (in vitro) eliberarea de HMGB1 din celule tumorale (in absenta sau in prezenta substantelor citostatice) ;

  –        Studiu privind eficacitatea tratamentelor aplicate in clinici oncologice utilizand teste specifice imunologice.

  Rezultate obtinute sunt semnificative si au condus la urmatoarele concluzii:

  – Extractul inalt purificat MCS Ab21 a fost selectat pentru studii (in vitro si in vivo) in ceea ce priveste efectul acestuia asupra eliberarii HMGB1, atat in sepsis, cat si in maladii neoplazice.

  – Cand este utilizat in doze mici (5ug), MCS Ab21este capabil sa inhibe eliberarea de HMGB1 din celulele monunulceare umane activate cu LPS. La concentratii superioare, cantitatea de HMGB-1 eliberata creste, dar testul de citotoxicitate a demonstrat ca MCS Ab21 (5, 10 si 25μg) nu are capacitate citotoxica asupra populatiilor de celule mononucleare normale.

  – La inducerea socului septic cu ajutorul metodei ligaturii cecale cu punctie, MCS Ab21 este capabil sa creasca rata de supravietuire a soarecilor C57BL/6 cu sepsis, comparativ cu animalele din lotul martor negativ (animale cu sepsis, mortalitate 100%).

  – Utilizat in doze de 5 si 10ug, MCS Ab21 este capabil sa inhibe eliberarea de HMGB1 in celulele tumorale SK-OV (cancer de ovar). Aceste date argumenteaza ideea unei posibile utilizari a MCS Ab21 (dupa efectuarea unor cercetari suplimentare) ca agent terapeutic adjuvant in tratamentul cancerelor de ovar.

  – Studiul efectuat cu privire la eficacitatea tratamentelor aplicate in practica medicala evidentiaza faptul ca in cazul pacientelor cu cancer ovarian care au beneficiat de o monitorizare corecta si completa, care au acceptat toate metodele terapeutice in momentele optime, s-a constatat o rata de supravietuire semnificativ crescuta, in conditii bune de viata, putand concluziona ca in general aceste cancere sunt chimiorespondente iar citoreductiile reprezinta o manevra terapeutica importanta in evolutia cancerogenezei, influentand si ele raspunsul terapeutic. Se suspicioneaza ca exista modalitati neelucidate sau cel putin neintelese inca prin care aceste raspunsuri sunt semnificativ crescute la unele grupuri de paciente, cu toate ca s-a folosit acelasi protocol terapeutic. Cercetarea actuala cauta sa clarifice tocmai aceste posibile cai ale cancerogenezei si sa identifice modalitati de augmentare a raspunsului terapeutic.

  – Cercetarile efectuate au urmarit si evidentierea rolului diferitilor markeri moleculari identificati la pacientele cu cancer ovarian utilizand teste specifice imunologice. In acest scop a fost deja creata o baza de date cu toate pacientele luate in considerare pentru studiu si au fost efectuate 25 de teste IHC din totalul de 76 (determinarile continua si in prezent si se vor finaliza in martie 2011).

  Aceste date sustin importanta si necesitatea continuarii studiilor prin testarea in vitro a unor inhibitori ai HMGB1 deja aprobati ca agenti terapeutici (ex. etilpiruvatul), paralel cu produsul natural MCS Ab21; loturi semnificative statistic de paciente cu cancer ovarian vor fi tratate cu un medicament aprobat in acest sens.

  Consideram ca prin realizarea in intregime a obiectivele acestei etape de executie a proiectului si luand in considerare rezultatele obtinute, la terminarea studiilor se va putea identifica cel putin un compus bioactiv eficient cu proprietati antiinflamatoare si/sau antitumorale.

   

   

  Etapa 4 (raportare 10 decembrie 2011): Valorificarea rezultatelor si a tehnologiei de obtinere a compusului natural cu potential optim pentru aplicare terapeutica

   

   

  Rezumatul Etapei 4

   

  In a patra etapa de derulare a proiectului de cercetare s-a definitivat tehnologia pentru izolarea si purificarea din extractul de Helleborus purpurascens a compusului cu actiune imunomodulatoare – MCS Ab21, selectat in etapa precedenta. Pentru indepartarea unor impuritati proinflamatoare identificate in primele sarje pilot, s-au aplicat procese de ultrafiltrare pe membrane selective si precipitare / recristalizare repetata, cu control analitic riguros al impuritatilor inclusiv prin teste biologice.  Au fost identificate astfel procedee tehnologice adecvate care se pot aplica pe scara pilot pentru obtinerea si purificarea compusului activ cu activitate farmacologica, reusindu-se in final definitivarea tehnologiei de obtinere pentru acest compus, in vederea transpunerii ei la scară industriala.

  Se considera ca procesul tehnologic aplicat pentru obtinerea compusului bioactiv reprezinta combinatia adecvata a unor tehnici extractive si de purificare cunoscute in industria farmaceutica bazata pe produse naturale. Tehnologia realizeaza astfel un compromis intre (i) utilizarea unui ”extract total” dintr-o  planta medicinala care contine toate componentele extractabile, inclusiv cele toxice si (ii) utilizarea unei singure substante farmacologic active, izolata dintr-o planta sau reprodusa prin sinteza.

  Activitatea biologica a produsului selectat a fost investigata in continuare in cadrul unor modele experimentale in vitro (celule tumorale ovariene SKOV) si in vivo (soareci  nuzi, imunodeficenti) in ceea ce priveste inhibarea eliberarii unor citokine proinflamatoare (HMGB1, VEGF, IL-6). S-a continuat si studiul farmacologic inceput in etapa precedenta.

  S-a efectuat un studiu clinic experimental in vederea eficientizarii chimioterapiei cancerelor ovariene si s-au realizat testari histopatologice si prin teste specifice a fragmentelor tisulare ovariene tumorale recoltate in clinicile partenere.

  Rezultate obtinute sunt semnificative si au condus la urmatoarele concluzii:

  – Datele farmacologice obţinute în condiţiile modelului experimental de şoc endotoxic indus la şoareci (prin  administrarea de LPS) demonstreaza că rata supravieţuirii animalelor tratate cu compusul MCS Ab21 a fost ameliorata, fiind 33% comparativ cu animalele din lotul control (supravietuire 0%).

  – Prin testarea produsului biologic activ MCS Ab21 in modele experimentale in vitro pe celule tumorale SKOV (cancer de ovar), a rezultat faptul ca utilizarea acestui produs alaturi de combinatia de citostatice Paclitaxel + Carboplatin (medicamente de electie in cancerul de ovar), aduce un plus de eficienta chimioterapiei aplicate in cancerele ovariene, comparativ cu capacitatea fiecarui agent chimioterapeutic individual; aceasta concluzie este sustinuta de capacitatea compusului testat de a inhiba cresterea celulelor tumorale ovariene SKOV si eliberarea de citokine (VEGF, HMGB1, IL-6). Consideram ca acest produs bioactiv ar actiona ca un potential inhibitor de PI3K, fapt sustinut si de studiile noastre anterioare.

  – Rezultatele noastre obtinute in studiile in vivo, au aratat faptul ca tratamentul combinat Paclitaxel + Carboplatin, asociat cu MCS Ab21, inhiba cu 25% productia de ascita acumulata in cavitatea intraabdominala si cu 50% concentratia de VEGF in lichidul ascitic la soareci, comparativ cu lotul de control.

  – Compusul MCS Ab21 este capabil sa influenteze negativ activarea VEGF (citokina ce activeaza expresia PI3K) in modelul de cancer ovarian indus in vivo la soareci, probabil prin inhibarea activitatii Akt kinazei.

              – Experimentele in vitro (utilizand celule tumorale SKOV) au aratat ca MCS Ab21 este capabil sa inhibe eliberarea de IL-6. Tinand cont de faptul ca IL-6 secretata de celulele tumorale actioneaza autocrin si creste expresia pompelor de eflux MDR1 (multidrug resistance) responsabile de dezvoltarea rezistentei fata de agenti terapeutici, este posibil ca MCS Ab21 sa fie implicat in inhibarea/reducerea chimiorezistentei.

  – Analizand nivelele de HMGB1, citokina proinflamatoare tinta in terapia bolilor neoplazice maligne, rezultatele studiului in vitro au aratat faptul ca produsul MCS Ab21 actioneaza asupra celulelor tumorale SKOV, fiind capabil sa scada eliberarea HMGB1 (30% fata de control), actiune remarcata si cand produsul este aplicat impreuna cu Paclitaxel si Carboplatin; tratamentul celulelor cu MCS Ab21 impreuna cu ambele citostatice reuseste sa reduca la 40% concentratia de HMGB1 doar in cazul [Paclitaxel 10mM + Carboplatin 50mg].

              – Rezultatele obtinute in cadrul modelului experimental de cancer ovarian indus in vivo la soareci, au aratat ca MCS Ab21 nu scade semnificativ nivelul de HMGB1 din ascita. Doar in cazul tratamentului combinat, MCS Ab21 plus cele 2 citostatice mentionate, s-a observat o diminuare a concentratiei de HMGB1: 22% fata de control (soareci netratati).

  – In studiile clinice efectuate, prin monitorizarea timp de 3 ani (2008-2011) a unui numar total de 252 paciente diagnosticate cu cancer ovarian, s-a reusit realizarea unei importante baze de date. Pacientele care au beneficiat de o monitorizare corecta si completa, acceptand toate metodele terapeutice in momentele optime, au avut supravietuiri semnificative in conditii bune de viata. Pacientele la care s-a efectuat interventie chirurgicala optimala si au beneficat de tratament chimioterapic reprezentat de asocierea dintre Paclitaxel si Carboplatin au avut cea mai buna evolutie.

  – Avand in vedere ca acest tip de cancer este frecvent insotit si de aparitia lichidului ascitic, s-a investigat si prezenta citokinelor proinflamatoare HMGB1, VEGF si IL-6 in 15 probe de ascita asociata tumorilor ovariene, probe ce au fost recoltate de la paciente diagnosticate cu cancer ovarian in stadii avansate (IIIC si IV), aflate in observatie in clinicile partenere. Rezultatele obtinute au demonstrat ca, in general, nivelele citokinelor proinflamatoare masurate sunt ridicate, in concordanta cu precizarile din literatura de specialitate.

  – Au fost efectuate 76 teste imunohistochimice, iar rezultatele obtinute au aratat ca cel mai frecvent tip histopatologic identificat a fost chistadenocarcinomul papilifer, modificarile moleculare cele mai frecvente la acest tip fiind markerii CA 125 pozitiv, c-erb-B2 negativ, Ki-67 pozitiv intermediar, p53 negativ.

  – Cancerul ovarian este in general chimiorespondent iar citoreductia chirurgicala reprezinta o metoda importanta si eficienta, influentand raspunsul terapeutic si “resensibilizand” tumorile maligne ovariene la tratamentul sistemic specific oncologic.

  – Cele mai frecvente recidive inregistrate, cat si precocitatea recidivelor in perioada de monitorizare s-au inregistrat la pacientele tratate chirurgical suboptimal, fapt ce sustine importanta unei descrieri exhaustive si corecte a protocolului operator.

  – S-a definitivat tehnologia pentru izolarea si purificarea din extracte de Helleborus purpurascens a compusului cu actiune imunomodulatoare – MCS Ab21.

  – Dificultatile aparute prin prezenta unor impuritati proinflamatoare gasite in primele sarje pilot in cazul produsului MCS Ab21 au impus aplicarea suplimentara a unor procese de ultrafiltrare pe membrane selective si precipitare / recristalizare repetata, cu control analitic riguros al impuritatilor inclusiv prin teste biologice. 

  – In 2011, partenerii consortiului de cercetare au publicat 2 articole stiintifice (unul intr-o revista cu cotatie ISI si unul intr-o revista B+) si au participat cu lucrari la 3 manifestari stiintifice nationale si internationale, unde au fost prezentate cele mai semnificative rezultate obtinute in fazele anterioare de derulare a proiectului. In ceea ce priveste posibilitatile de colaborare, s-au discutat eventuale colaborari cu institutii de cercetare clinica in domeniul ginecologiei oncologice care vor constitui un punct de plecare pentru viitoare astfel de proiecte.

  – La incheierea proiectului, participantii au interpretat toate datele experimentale obtinute si au analizat modalitatile de aplicare in terapie a produsului biologic activ ce a fost obtinut, purificat si testat.

  Consideram ca rezultatele experimentale obtinute in aceasta faza de derulare a proiectului de cercetare sunt deosebit de semnificative pentru atingerea obiectivelor propuse.

   

   

  Concluzii si perspective

   

  In urma analizarii si interpretarii tuturor rezultatelor experimentale obtinute pe parcursul derularii acestui proiect de cercetare, partenerii membrii ai consortiului de cercetare au ajuns la urmatoarele Concluzii generale:

   

  – Au fost analizate diverse extracte din Helleborus purpurascens, avand drept scop final elaborarea unei tehnologii complexe de obtinere si purificare a unui compus biologic activ.

  –                 Activitatea biologica a unei fractiuni purificate si chimic omogena e reproductibila, spre deosebire de activitatea biologica a amestecurilor de compozitii necunoscute si de natura chimica heterogena.

  –                 Concluzia de mai sus e valabila si pentru amestecuri neseparabile formate din acelasi tip de substante, cum sunt de exemplu helletioninele.

  –                 S-a considerat ca separarea speciilor individuale este nerentabila datorita costurilor de preparare si purificare foarte ridicate si a randamentului scazut.

  – In final, s-a reusit definitivarea unei tehnologii pentru izolarea si purificarea din extracte de Helleborus purpurascens a unui compus cu actiune imunomodulatoare (MCS Ab21) si s-a elaborat o Fisa tehnologie, considerandu-se modul de aplicare instalatie pilot sau echivalent.

  – Dificultatile aparute prin prezenta unor impuritati proinflamatoare gasite in primele sarje pilot in cazul produsului MCS Ab21 au impus aplicarea suplimentara a unor procese de ultrafiltrare pe membrane selective si precipitare / recristalizare repetata, cu control analitic riguros al impuritatilor inclusiv prin teste biologice. 

  – Procesul tehnologic aplicat pentru obtinerea compusului bioactiv reprezinta combinatia adecvata a unor tehnici extractive si de purificare cunoscute in industria farmaceutica bazata pe produse naturale.

  – Tehnologia realizeaza astfel un compromis intre (i) utilizarea unui ”extract total” dintr-o  planta medicinala care contine toate componentele extractabile, inclusiv cele toxice si (ii) utilizarea unei singure substante farmacologic active, izolata dintr-o planta sau reprodusa prin sinteza.

  –                 In cadrul Laboratorului Imunomodulare din INCDMI Cantacuzino (CO) au fost testate intr-o prima faza 6 extracte obtinute si purificate din Helleborus purpurascens de catre partenerul P1 (Donatur GmbH). Studiile experimentale efectuate au condus la punerea in evidenta a urmatoarelor proprietati:

  • Extractul MCS Ab213 (1, 5 si 10μg) s-a dovedit un epurator al radicalilor de oxigen eliberate de celulele PMN umane (efectul intracelular asupra productiei de SRO este nesemnificativ).
  • Alte extracte (MCS Db213, MCS De213, OCS CD154 si OCS D155) manifesta proprietati imunomodulatorii, valoarea terapeutica depinzand de doza si efectul urmarit.
  • MCS Ab21 reprezinta un potential agent terapeutic antiinflamator, scazand (dependent de doza) productia de SRO in celule PMN umane nestimulate sau stimulate cu Pam3Cys.
  • Extractele testate nu si-au dovedit calitati de epuratori ai speciilor reactive de azot.

  – S-a ales extractul inalt purificat MCS Ab21 drept compus biologic activ ce a fost investigat in continuare in modele experimentale (in vivo si in vitro) adecvate, rezultatele obtinute demonstrand ca acesta este un potential agent imunomodulator, atat in sepsis, cat si in maladii neoplazice maligne.

    – Au fost identificate procedee tehnologice adecvate care se pot aplica pe scara pilot pentru obtinerea si purificarea compusului activ cu activitate farmacologica, reusindu-se in final definitivarea  tehnologiei de obtinere pentru acest compus, in vederea transpunerii ei la scară industriala.

  – Datele obtinute in studierea activitatii farmacologice (efectuate de partenerul P2), respectiv experimentele de inducere a socului septic prin ligatura cecala cu punctie (CLP) si socul endotoxic indus cu LPS, au demonstrat ca MCS Ab21 are capacitate de atenuare a socului septic, fiind capabil sa creasca rata de supravietuire a soarecilor C57BL/6 cu sepsis (33%), comparativ cu animalele din lotul martor (animale cu sepsis, supravietuire 0%), probabil interferand cu mecanismul HMGB1 sub forma de citokina proinflamatoare.

  – MCS Ab21, atunci cand a fost utilizat in doze mici (5ug), a fost capabil sa inhibe eliberarea de HMGB1 din celulele mononucleare umane activate cu LPS. La concentratii superioare, cantitatea de HMGB1 eliberata a crescut, dar testul de citotoxicitate a demonstrat ca MCS Ab21 (5, 10 si 25μg) nu are capacitate citotoxica asupra populatiilor de celule mononucleare normale. Acest efect s-ar putea datora eliberarii citoplasmatice a HMGB1, urmata de cresterea concentratiei HMGB1 extracelular. Doza de MCS Ab21 de 5µg apare astfel ca fiind cea cu potentialul terapeutic cel mai ridicat.

  – MCS Ab21 in dozele de 5 si 10ug a fost capabil sa inhibe eliberarea de HMGB1 in celulele SKOV (cancer de ovar). Aceste date au argumentat ideea unei posibile utilizari a MCS Ab21 (dupa efectuarea unor cercetari suplimentare) ca agent terapeutic adjuvant in tratamentul acestui tip de cancer.

  – Prin testarea in continuare a produsului biologic activ MCS Ab21 (obtinut si purificat la scara pilot) in modele experimentale in vitro pe celule tumorale SKOV, a rezultat faptul ca utilizarea acestui produs alaturi de combinatia de citostatice Paclitaxel + Carboplatin (medicamente de electie in cancerul de ovar), ar aduce un plus de eficienta chimioterapiei aplicate in cancerele ovariene, comparativ cu capacitatea fiecarui agent chimioterapeutic individual; aceasta concluzie este sustinuta de capacitatea compusului testat de a inhiba cresterea celulelor tumorale ovariene SKOV si eliberarea de citokine (VEGF, HMGB1, IL-6). Consideram ca acest produs bioactiv ar actiona ca un potential inhibitor de PI3K, fapt sustinut si de studiile noastre anterioare.

  – Rezultatele obtinute in studiile in vivo, au aratat faptul ca tratamentul combinat Paclitaxel + Carboplatin, asociat cu MCS Ab21, inhiba cu 25% productia de ascita acumulata in cavitatea intraabdominala si cu 50% concentratia de VEGF in lichidul ascitic la soareci nuzi (imunodeficienti), comparativ cu lotul de control.

  – Compusul MCS Ab21 este capabil sa influenteze negativ secretia VEGF (citokina ce activeaza expresia PI3K) in modelul de cancer ovarian indus in vivo la soareci, probabil prin inhibarea activitatii PI3K/Akt. Blocarea eliberarii VEGF si scaderea concentratiei acestei citokine ar putea reprezenta un alt avantaj al utilizarii produsului MCS Ab21.

              – Experimentele in vitro (utilizand celule tumorale SKOV) au aratat ca MCS Ab21 are tendinta sa inhibe eliberarea de IL-6. Tinand cont de faptul ca IL-6 secretata de celulele tumorale actioneaza autocrin si creste expresia pompelor de eflux MDR1 (multidrug resistance) responsabile de dezvoltarea rezistentei fata de agenti terapeutici, este posibil ca MCS Ab21 sa fie implicat in inhibarea/reducerea chimiorezistentei.

  – Analizand nivelele de HMGB1, citokina proinflamatoare tinta in terapia bolilor neoplazice maligne, rezultatele studiului in vitro au aratat faptul ca produsul MCS Ab21 actioneaza asupra celulelor tumorale SKOV, fiind capabil sa scada eliberarea HMGB1 (30% fata de control), actiune remarcata si cand produsul este aplicat impreuna cu Paclitaxel si Carboplatin; tratamentul celulelor cu MCS Ab21 impreuna cu ambele citostatice reuseste sa reduca la 40% concentratia de HMGB1 doar in cazul [Paclitaxel 10mM + Carboplatin 50mg].

              – Rezultatele obtinute in cadrul modelului experimental de cancer ovarian indus in vivo la soareci, au aratat ca MCS Ab21 administrat i.v. nu scade semnificativ nivelul de HMGB1 din ascita. Doar in cazul tratamentului combinat, MCS Ab21 plus cele 2 citostatice, s-a observat o diminuare a concentratiei de HMGB1: 22% fata de control (soareci netratati).

              – Avand in vedere ca acest tip de cancer este frecvent insotit si de aparitia lichidului ascitic, s-a investigat si prezenta unor citokine proinflamatoare (HMGB1, VEGF, IL-6) in probele de ascita asociata tumorilor ovariene, probe ce au fost recoltate de la paciente diagnosticate cu cancer ovarian in stadii avansate (IIIC si IV), aflate in observatie si tratament in clinicile partenere. Rezultatele obtinute au demonstrat ca, in general, nivelele citokinelor proinflamatoare masurate sunt ridicate, in concordanta cu precizarile din literatura de specialitate.

  – Pe parcursul derularii proiectului, colectivele partenerilor P3 si P4 au realizat un studiu clinic pentru crearea unei baze de date cuprinzand paciente diagnosticate cu cancer ovarian, in scopul investigarii prin teste specifice imunologice a eficacitatii tratamentelor aplicate acestor bolnave.

  – Prin monitorizarea timp de 3 ani (2008-2011) a unui numar total de 252 paciente diagnosticate cu cancer ovarian, s-a reusit realizarea unei importante baze de date.

  – A fost intocmit un tablou clinic prin investigatii imagistice (ecografie, tomografie) si biologice (explorari biochimice si antigenice) si a fost stabilita malignitatea prin examen citologic dupa paracenteza sau/si toracenteza in cazul prezentei diseminarilor pleurale.

  – S-a urmarit si evidentierea rolului diferitilor markeri moleculari identificati la pacientele cu cancer ovarian, utilizand teste specifice imunologice.

  – S-a efectuat evaluarea aspectelor histopatologice si imunohistochimice la cazurile de tumori ovariene la care au fost disponibile piese de exereza chirurgicala din tumora sau fragmente de peritoneu.

  – S-au efectuat 76 teste imunohistochimice si rezultatele obtinute au aratat ca cel mai frecvent tip histopatologic identificat a fost chistadenocarcinomul papilifer, iar modificarile moleculare cele mai frecvente la acest tip au fost markerii CA 125 pozitiv, c-erb-B2 negativ, Ki-67 pozitiv intermediar, p53 negativ (determinati imunohistochimic). Alte variabile care au influentat semnificativ intervalul liber fara semne de boala au fost stadiul TNM si gradul de diferentiere.

  – Explorarile imunohistochimice efectuate permit sintetizarea unui algoritm de diagnostic a responsivitatii la diversele tipuri de tratamente administrate si crearea unui scor prognostic pentru evaluarea riscului de recidiva.

  – Cancerul ovarian este in general chimiorespondent iar citoreductia chirurgicala reprezinta o metoda importanta si eficienta, influentand raspunsul terapeutic si “resensibilizand” tumorile maligne ovariene la tratamentul sistemic specific oncologic.

  – Cercetarile privind eficacitatea tratamentelor aplicate in practica medicala in cazul pacientelor cu cancer ovarian cuprinse in studiul clinic au aratat ca pacientele diagnosticate cu cancer ovarian care au beneficiat de o monitorizare corecta si completa si care a permis aplicarea unor metode terapeutice in momentele optime, au beneficiat de supravietuiri semnificative in conditii bune de viata.  Pacientele la care s-a efectuat interventie chirurgicala optimala si au beneficat de tratament chimioterapic reprezentat de asocierea dintre Paclitaxel si Carboplatin au avut cea mai buna evolutie. Acest algoritm terapeutic urmeaza sa fie verificat statistic prin evaluarea supravietuirii dupa 3 ani.

  – Cele mai frecvente recidive inregistrate, cat si precocitatea recidivelor in primele luni de monitorizare s-au inregistrat la pacientele tratate chirurgical suboptimal, fapt ce sustine importanta unei descrieri exhaustive si corecte a protocolului operator.

  – Se suspicioneaza ca exista modalitati neelucidate sau cel putin neintelese inca prin care aceste raspunsuri sunt semnificativ crescute la unele grupuri de paciente, cu toate ca s-a folosit acelasi protocol terapeutic.

  – Cercetarile intreprinse au cautat sa clarifice tocmai aceste posibile cai ale cancerogenezei si sa identifice modalitati de imbunatatire a raspunsului terapeutic prin determinarea expresiei unor modificari moleculare considerate a fi cheie in istoria naturala a cancerului ovarian.

  – In ultimul an de derulare a proiectului, produsul bioactiv purificat MCS Ab21 a fost evaluat cu precadere sub aspectul capacitatii sale de crestere a eficientei agentilor chimioterapeutici.

              – Rezultatele obtinute in toate modelele experimentale utilizate in laborator pentru studierea compusului bioactiv MCS Ab21, sunt sustinute de cele obtinute in studii anterioare, unde am demonstrat ca un extract inalt purificat obtinut din Helleborus purpurascens actioneaza ca inhibitor al PI3K, fiind capabil sa inhibe viabilitatea celulara intr-o maniera asemanatoare inhibitorilor de PI3K, LY294002 si Wortmanina.

              – Aceste rezultate sugereaza faptul ca un tratament combinat MCS Ab21 si Paclitaxel + Carboplatin ar putea inhiba progresia tumorala ovariana si sustin utilizarea produsului bioactiv MCS Ab21, cu rol de inhibitor al PI3K, impreuna cu terapia bazata pe saruri de platina, drept un tratament corespunzator pentru cancerul ovarian.

              – Ramane de determinat daca administrarea produsului MCS Ab21 va permite si aplicarea unor doze mai scazute de citostatice (Paclitaxel + Carboplatin).

              – Consideram ca inhibarea caii de semnalizare PI3K/Akt va facilita tratamentul chimioterapic, iar inhibitorii de PI3K vor fi potentiali adjuvanti in aceste tratamente.

  – Rezultatele obtinute sustin faptul ca produsul purificat MCS Ab21 ar actiona intr-un mod similar cu Topotecan (produs comercial utilizat deseori in tratamentul cancerelor ovariene), prin inducerea apoptozei celulelor tumorale pe calea reglarii negative a semnalizarii PI3K/Akt. Acest tratament combinat ar fi util in special in cazul cancerelor ovariene rezistente la chimioterapie pe baza de saruri de platina. Acest considerent are la baza ipoteza ca, prin inhibarea semnalizarii prin PI3K, celulele tumorale in cancerul ovarian devin mai susceptibile la efectele chimioterapiei pe baza de Paclitaxel-Carboplatin.

  – Datele obtinute sustin ipoteza ca produsul MCS Ab21 poate modula eficient inflamatia, probabil interferand cu mecanismul HMGB1 sub forma de citokina proinflamatoare; astfel s-ar putea explica si capacitatea sa de atenuare a socului septic la soareci, sustinand posibiliatea utilizarii MCS Ab21 ca potential agent antiinflamator in cancer si/sau sepsis.

  – Se presupune ca MCS Ab21 ar fi capabil sa induca apoptoza celulara si sa inhibe angiogeneza in cancerele ovariene. Semnalele antiapoptotice, transmise prin cascada de supravietuire PI3K/Akt, sunt implicate in dezvoltarea tumorii la actiunea medicamentelor chimioterapice.

              – Prin inhibarea PI3K, compususl bioactiv MCS Ab21 impiedica mecanismele prin care celula tumorala isi asigura supravietuirea in cazul unor conditii de stress, cum ar fi tratamentul chimioterapic.

   

  La incheierea acestui proiect de cercetare se pot formula urmatoarele Perspective:

   

  Luand in considerare proprietatile benefice demonstrate ale compusului biologic activ MCS Ab21, cat si faptul ca s-a elaborat o tehnologie pentru obtinerea si purificarea acestuia, in masura in care o firma din Romania va dori sa preia aceasta tehnologie si va reusi scaderea costurilor aferente purificarilor necesare la nivel industrial, atunci acest agent terapeutic ar putea fi un nou produs farmaceutic pentru eficientizarea chimioterapiei cancerelor ovariene, in special in cazurile care manifesta rezistenta la medicamente citostatice.

  – Daca utilizarea produsului cu proprietati imunomodulatoare, MCS Ab21, drept un adjuvant in chimioterapie va creste eficacitatea dozelor mai mici de citostatice, noua combinatie aplicata ar putea fi o modalitate efectiva pentru controlul cresterii tumorale in cazul pacientelor cu cancer ovarian, cu efecte secundare acceptabile.

  – In acelasi timp, noul produs natural purificat va putea fi folosit si in tratamentul cazurilor de sepsis sever, putand influenta benefic reducerea mortalitatii.

        – Explorarile imunohistochimice efectuate la pacientele cu cancer ovarian luate in studiu, vor permite sintetizarea unui algoritm de diagnostic a responsivitatii la diversele tipuri de tratamente administrate si crearea unui scor prognostic pentru evaluarea riscului de recidiva.

   

  Director de proiect Dr. Anda Baicus

  “Genotiparea tulpinilor de poliovirus izolate in Romania in perioada 2007-2010 de la cazurile cu paralizie acuta flasca (PAF)  si contactii sanatosi ai acestora ca obiectiv major al procesului de Eradicare a Poliomielitei”


  SINTEZA LUCRARII FAZA 2009

  Articole publicate de membrii echipei de cercetare pe durata derularii proiectului:


  2009: A  Baicus, A Persu, M Popescu, A Penciu, S Stavri, A Soare,N Grecu, C Szmal, G Oprisan, Correlation between vaccine coverage against polio and circulation and genetic evolution of the poliovirus strains isolated in Romania in the framework of the global polio eradication strategy,Roum Arch Microbiol  Immunol., 2009, 4, 9-14.

  2009: A Persu , A Baicus, S Stavri, M.Combiescu.  Non-polio enteroviruses associated with acute flaccid paralysis (AFP) and facial paralysis (FP) cases in Romania, 2001-2008, Roum Arch Microbiol Immunol., 2009, 68(1):20-6.

  2007: A Baicus, A  Persu ,M  Combiescu ,  A Aubert-Combiescu.  The maintaining of the active laboratory-based surveillance of the acute flaccid paralysis (AFP) cases in Romania in the framework of the strategic plan of the global polio eradication initiative, Roum Arch Microbiol Immunol., 2007, 66(1-2):44-50.

  Articol aflat in curs de redactare realizat in colaborare cu echipa din Institutul Pasteur Paris:

  The frequency and biodiversity of polioviruses and enteroviruses nonpolio strains isolated from  healthy children living in a limited area in Romania  Situatia la nivel international

  Poliomielita este o boala paralitica acuta avand ca etiologie poliovirusul. Poliovirusul, este un membru al genului Enterovirus aparţinând Familiei Picornaviridae. Particula virală are simetrie icosaedrică, este lipsită de anvelopă lipidică şi are un diametru de aproximativ 28nm, este stabilă la pH 3, rezistentă la eter, are o densitate de 1,34 g/cm³ în ClCs, un  coeficient de sedimentare de 160 S şi o greutate  moleculară de 8,5×10³ Kda. Capsida, alcătuită  din 60 de copii ale fiecăreia din cele 4 subunităţi proteice VP1, VP2, VP3 (proteine capsidale majore) şi VP4 (proteină capsidală minoră), înveleşte ARN genomic monocatenar, de polaritate pozitivă (aproximativ 7441 nt). Genomul viral este monocistronic, cu o regiune 5’ non-codantă (NC) (740 nt) ce conţine secvenţa semnal pentru iniţierea translaţiei şi care terminal este legată covalent de un oligopeptid VPg; urmează o lungă porţiune de lectură deschisă ce codifică o poliproteină de aproximativ 250 Kda şi o regiune 3’NC (70 nt), poliadenilată  terminal.  

  Prevenirea poliomielitei, boală infecţioasă gravă prin mortalitatea indusă dar şi prin handicapurile motorii pe care le lasă în urma sa, se face cu ajutorul a două vaccinuri, ambele foarte eficace: vaccin polio inactivat (VPI) şi vaccin polio oral (VPO). Cele două  vaccinuri sunt de concepţie“ pasteuriană”: microorganism omorât (prin formol) (VPI), respectiv microorganism viu atenuat (VPO) [atenuare prin pasaje repetate în gazde diverse (animale sau culturi de celule) şi în condiţii particulare de creştere (temperaturi suboptimale)]. Punerea la punct a tehnicii culturilor de celule (Enders, Weller şi Robbins, 1949, Premiul Nobel), care a demonstrat că poliovirusul se poate multiplica şi în alte celule decât cele nervoase, a permis realizarea vaccinurilor antipolio. VPI a fost realizat de Dr. Jonas Salk în 1953 şi introdus pe scară largă în 1955 în ţările scandinave. În restul lumii cu excepţia Franţei şi Olandei, introducerea vaccinului nu a reuşit să elimine rapid poliomielita epidemică, ceea ce a contribuit rapid la succesul răsunător în  1959 al VPO (Sabin).

  În mai 1988 a fost lansata de catre Adunare Mondială a Sănătăţii Initiativa de Eradicare Globala a Poliomielitei pana in anul 2000. Planul Strategic de Eradicare Globala a Poliomielitei  (PGEP) OMS cuprinde activitati prioritare pentru fiecare faza :

  1. Certificarea eradicarii polio la nivel regional
  2. Stoparea vaccinarii cu VPO ( vaccin polio oral)
  3. Faza post vaccinare cu VPO

  Obiectivele Iniţiativei de Eradicare a poliomielitei sunt: dispariţia cazurilor de poliomielită provocate de poliovirusul sălbatic, absenţa poliovirusurilor sălbatice în produse patologice şi în probele prelevate din mediul înconjurător.

  La 20 de ani de la lansarea initiativei de Eradicare a Poliomielitei tarile in care au fost identificate tulpinile de poliovirus salbatic responsabile de aparitia endemiilor sunt: Afghanistan, India, Nigeria si Pakistan. Circulatia tulpinilor de poliovirus salbatic de tip 2 a fost ultima data identificata in octombrie 1999 totusi tulpini  circulante derivate din vaccin (VDPV) de tip 2 au fost identificate in Nigeria incepand cu anul 2006. Strategia OMS pentru anul 2007 a cuprins utilizarea in arii selectate cu risc endemic a vaccinului oral monovalent de tip 1 (mVPO 1) pentru eliminarea tipului 1 de poliovirus salbatic inaintea eliminarii tipului 3 de PV salbatic si utilizarea tintita a vaccinului monovalent tip 3 (mVPO3) .

  Planul Strategic de Eradicare a Poliomielitei pentru perioada 2009-2013 cuprinde noi instrumente si tactici dezvoltate pentru intreruperea circulatiei tipului 1 si 3 de poliovirus salbatic in regiunile unde circulatia acestuia a fost identificata, pentru sustinerea unui nivel inalt al supravegherii epidemiologice si de laborator pentru cazurile de paralizie acuta flasca (PAF), pentru realizarea Certificarii si  pastrarii in siguranta a tulpinilor de poliovirus salbatic  precum si pentru eliminarea cazurilor de poliomielita paralitica asociata vaccinarii (VAPP) si a tulpinilor de poliovirus derivate din vaccin (VDPV)  urmate de pregatirea pentru faza post vaccinare cu vaccin polio oral (VPO). Vaccinarea de rutina ramane unul din obiectivele majore ale procesului de Eradicare; la nivel global acoperirea vaccinala cu 3 doze de vaccin polio oral trivalent (VPOT) a copiilor a fost estimata la 80% in anul 2006. La nivel regional estimarea OMS privind acoperirea vaccinala a fost de: 65% in Asia de Sud-Est, 75% Africa, 86% Mediterana de Est ,>93% in Pacificul de Vest, Europa si America, 77% in Afghanistan, 58% in India, 61% in Nigeria si 83% in Pakistan.

  In iunie 2009 Comitetul de Avizare a Eradicarii Poliomielitei a recomandat introducerea in ariile cu risc a unui vaccin nou bivalent oral b OPV ( continand tipurile 1 si 3 de poliovirus) alaturi de  vaccinurile orale monovalent si trivalent. Riscul emergenţei şi circulaţiei tulpinilor VDPV rămâne o problemă pentru populaţia vaccinată de rutină cu VPO, chiar şi în acele părţi ale lumii în care circulaţia tulpinilor de poliovirus sălbatic a fost stopată; el este favorizat mai ales de existenţa unor grupuri mici populaţionale care trăiesc în condiţii socio-economice şi igienice precare şi la care acoperirea vaccinală nu este corespunzătoare, in grupuri care refuza vaccinarea din motive religioase.

  Marea majoritate a tarilor au trecut la schema de vaccinare direct cu vaccin polio inactivat (VPI) sau au adoptat o schema tranzitorie de vaccinare VPI-VPOT (vaccin polio oral trivalent) urmată de vaccinarea numai cu VPI. VPI conferă protecţie individuală tuturor vaccinaţilor (min. 2 doze) iar administrarea ulterioară a una sau 2 doze VPOT completează imunitatea cu componenta ei locală intestinală, reducându-se foarte mult riscurile apariţiei cazurilor VAPP. Utilizarea numai a VPI exclude orice risc al aparitiei cazurilor VAPP sau tulpinilor VDPV. Din pacate mai exista probleme logistice, financiare si chiar stiintifice care au impiedicat introducerea vaccinarii cu VPI la nivel global.

  Situatia la nivel national – Scurt istoric

  România a introdus supravegherea poliomielitei paralitice la nivel naţional în 1949, dezvoltând şi menţinând un sistem de supraveghere cuprinzător din 1970 si a introdus supravegherea cazurilor de PAF în mai 1992, în conformitate cu recomandările OMS (Manual OMS, 1997, 2004). Supravegherea vizează investigarea tuturor cazurilor de paralizie acută flască (PAF) aparute la copii sub 15 ani, inclusiv cu sindromul Guillain –Barre. In cadrul acestei supravegheri pentru fiecare caz suspectat de PAF se investighează virologic şi 5 contacţi sănătoşi cu vârsta de până la 5 ani. Investigarea virologică se realizează în cadrul Centrului Naţional de Referinţă pentru Enterovirusuri (CNRE) din cadrul INCDMI „Cantacuzino” respectându-se protocolul standard recomandat de OMS. Deoarece se vizează şi studierea circulaţiei enterovirusurilor non polio alături de poliovirus pe teritoriul României, protocolul standard utilizat în cadrul Centrului National de Referinta pentru Enterovirusuri (CNRE) este mai extins decât minimul recomandat de OMS, gama produselor patologice investigate fiind mai diversă.

  Aspectul evoluţiei poliomielitei în perioada 1927-1960 a fost sporadică şi  epidemică, morbiditatea înregistrată pentru această perioadă fiind de 5 cazuri /100 000 locuitori. În  anii 1927,1946, 1953-1959 evoluţia a avut caracter epidemic, în special în anul 1957, indicele de morbiditate fiind mai mare de 15 0/0000.  Introducerea şi utilizarea amplă a VPI în 1957 şi a VPO în 1961 a fost urmată de eliminarea virtuală a poliomielitei. Incidenţa raportată a poliomielitei paralitice a scăzut de la aproximativ 10 cazuri la 100 000 locuitori în 1949 la 0,1 cazuri la 100 000 locuitori la mijlocul anului 1980  (Strebel PM, Aubert-Combiescu A, 1994). In Romania incepand cu anii 60 vaccinarea cu VPO s-a făcut iniţial sub formă de campanii naţionale: toţi copiii care împliniseră vârsta minimă de vaccinare până la data campaniei din anul (sezonul) respectiv primeau câte două doze de vaccin la două luni interval. Campania consta din două runde, fiecare având o durată de 7-10 zile maximum. Cea de-a treia doză prevăzută prin programul naţional de vaccinări se administra în prima rundă a campaniei următoare. Deoarece în anii 60 nu exista o reţea de frig care să permită păstrarea stocurilor de vaccin în stare congelată la – 200 C, fie şi la nivelul centrelor regionale de sănătate publică, singura soluţie era vaccinarea tuturor copiilor într-un interval cât mai scurt de timp cu vaccin adus de la depozitul central din Institutul Cantacuzino în camioane frigorifice. La noi în ţară s-a organizat câte o singură campanie pe an în perioada 1961-1978 şi câte două campanii în perioada 1980-1993. În 1969-1970 s-a trecut şi la noi la prepararea de vaccin oral trivalent compensat (VPOT), care ţine cont de „infecţiozitatea” (capacitatea de implantare în intestin) inegală a celor 3 tulpini Sabin. O doză de VPO „compensat“ conţine 1 000 000 DCP/50 de virus Sabin 1, 40 000-80 000  DCP/50 de tip 2 şi 250 000-500 000 DCP/50 de tip 3. La câţiva ani de la introducerea VPO pe scară largă s-au înregistrat scăderi spectaculare ale incidenţei cazurilor de poliomielită paralitică, de ordinul a 99%, dar au început să apară cazuri de poliomieltă paralitică  asociată vaccinării  (VAPP). Începând cu 1970 România a participat pentru o perioadă de 15 ani, împreună cu alte 11 state la un studiu colaborativ OMS privind riscul apariţiei cazurilor de VAPP . Între 1970-1978 au apărut cazuri de VAPP cu o medie anuală de 16,9 (7,1 la recipienţi-copii vaccinaţi  şi 9,8 la contacţi-copii nevaccinaţi care se infectau cu virusul excretat de vaccinaţi) (Combiescu AA, lucrare nepublicată). Pentru a demonstra că factorul de risc VAPP la noi nu este dependent de anume proprietăţi intrinseci ale vaccinului, autorităţile sanitare din România ( Laboratorul de Control al Serurilor şi Vaccinurilor, Ministerul Sănătăţii ) au hotărât în 1978, stoparea utilizării stocurilor de vaccin existente (preparate cu virusurile de sămânţă OMS primite în 1974) în vederea utilizării unui VPOT în care componentele să fie preparate cu un nou virus de sămânţă OMS –B ( Behring).

  În 1983 a fost introdus sistemul de vaccinare în 2 campanii anuale (primăvară, toamnă) fiecare defăşurându-se în 2 runde, 25-29 martie, 25-29 mai, respectiv 25-29 septembrie, 25-29 noiembrie. Schema de vaccinare era concepută astfel încât fiecare copil să primească 4 doze VPO în primii 10 ani de viaţă. Copiii născuţi între timp, primeau o doză de VPOT, fiind reluaţi apoi cu primovaccinare completă în campania următoare. În Noiembrie 1990 VPO produs în Institutul Cantacuzino a fost înlocuit cu VPO produs în Europa Occidentală şi aprobat de OMS, datorită ratei crescute de VAPP apărute în România pe o perioadă mai mare de două decade. În România în perioada 1984-1992 riscul estimat al apariţiei VAPP a fost 1 caz la 183 000 doze VPO (de 14 ori mai mare decât riscul estimat în Statele Unite pe baza datelor de supraveghere  Explicaţia riscului crescut de apariţie a cazurilor VAPP în România s-a bazat pe rezultatele studiului organizat cu ajutorul OMS şi a Programului PolioPlus – Rotary Internaţional, care a demonstrat că vaccinul produs în România nu a avut o neurovirulenţă reziduală ridicată sau o stabilitate genetică scăzută.

  Un studiu caz/control efectuat în cooperare cu CDC – Atlanta a arătat că rata crescută a cazurilor VAPP poate fi dată de excesiva utilizare a injecţiilor  intramusculare cu antibiotice în intervalul de 30 de zile de la primirea VPO, crescând  riscul apariţiei  paraliziei cu un factor de 2 până la 10 ori (paralizia provocată) (Strebel PM , Ion Nedelcu N, Baughman AL, 1995). Din Aprilie 1992 nici un caz produs de poliovirusul sălbatic nu a mai fost raportat, sugerând că transmisia poliovirusului sălbatic a fost întreruptă în România. Din Aprilie 1995 s-a practicat vaccinarea în sistem continuu cu VPOT la 2,4,6,12 luni si 9 ani. Incepand cu anul 2007 numarul cazurilor VAPP a fost 0.  Din septembrie 2008 a fost adoptata schema tranzitorie de vaccinare impotriva poliomielitei  VPI/VPO, pentru ca apoi cu incepere din 2009 sa se stabileasca utilizarea vaccinului VPI la 2, 4, 6, 13-15 luni si apoi la 9 ani

  Supravegherea de laborator a cazurilor PAF

  Supravegherea cazurilor de PAF este realizata prin diagnosticul de laborator virologic la nivelul CNRE acreditat OMS, din cadrul Centrului National de Expertiza in Microbiologie Medicala – INCDMI Cantacuzino si este coordonata epidemiologic  de expertii epidemiologi din cadrul Centrului Pentru Prevenirea si Controlul Bolilor Transmisibile ISP Bucuresti si de expertii din cadrul Ministerului Sanatatii Publice.

  In cadrul procesului de supravegherea a cazurilor PAF in perioada 2007-2009 au fost investigate virologic probe de la 55 de cazuri PAF, 110 cazuri cu paralizie faciala si 674 contacti sanatosi. Au fost izolate 9 tulpini de poliovirus in majoritate de la copii sanatosi vaccinati recent care s-au dovedit a fi vaccinale in urma investigatiilor moleculare.

  In iunie 2002 , la o luna de la Certificarea Europei „polio free” a fost semnala in urma izolarii, circulatia unei tulpini derivate din vaccin VDPV recombinant Sabin 1/Sabin2/Sabin 1 intr-o populatie minoritara (Babdag- Tulcea) la care acoperirea vaccinala impotriva poliomielitei era < 50%. Avand in vedere acest eveniment epidemiologic, impreuna cu cu colegii din cadru Retelei Internationale a Institutelor Pasteur am decis sa investigam in cadrul unui proiect International circulatia tulpinilor de poliovirus in populatia  minoritara  din zona Babadag la 6 ani de la evenimentul epidemiologic din 2002 pentru a vedea implicatiile eventualei aparitii a unor tulpini modificate intr-o tara membra a UE si in contextul procesului de Eradicare Globala a Poliomielitei.

  In perioada 2008 -2009 in fost colectate si investigate virologic probe de la copii  sanatosi  din Babadag cu varste de pana la 15 ani. Rezultatele studiului sunt concretizate intr-unarticol ce este in curs de redactare.

  OBIECTIVE REALIZATE PENTRU FAZA ANULUI 2009

  1.1. EXPERTIZA VIROLOGICA

   

  1.2. EXPERTIZA MOLECULARA

  .

  1.2.1. Tehnica PCR-RFLP

  PCR este o metodă rapidă de amplificare enzimatică a unui fragment specific de ADN. Evaluarea variaţiei genetice a tulpinilor de poliovirus izolate a fost realizată prin analiza polimorfismului segmentelor de ADN provenite dintr-o regiune a genomului (RFLP), ce au urmat revers transcrierii. După amplificare şi digestie enzimatică, migrarea în gel de agaroză permite punerea în evidenţă a unei benzi  suplimentare sau a absenţei altei benzi prin comparaţie cu tulpina vaccinală. Profilurile de restricţie ale tulpinilor vaccinale Sabin sunt conservate de-a lungul pasajelor inter- şi intraumane. Produşii de digestie au fost vizualizati prin migrarea în gel de  agaroză 3% şi au fost evaluate in raport cu un marker de masă moleculară şi o probă  de ADN  nelizat alături de lizate ale tulpinilor de referinţă.

  ¨       Au fost examinate  regiunile  VP3-VP1, VP1-2A, 3D utilizand perechile de amorse UG24-UC1, UG19-UC13, UG17-UC10 (10)

  Secventele nucleotidice ale primerilor

  UG24: (1913)-GACACCATGATTCCCCTTAA-(1932)

  UC1: (2881)-GAATTCCATGTCAAATCTAGA-(2862)

  UG19: (2870)-GACATGGAATTCACCTTTGTGG-(2891)

  UC13: (3648)-TAGTACTTAGCTTCCATGTA-(3629)

  UG17: (6536)-TCAGTGGCCATGAGAATGGC-(6555)

  UC10: (7464)-TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTC-(7441)


  Rezultatele testelor de digestie enzimatica  si analiza profilurilor de restrictie enzimatica pentru tulpinile izolate in anul 2008-2009


  2008

  RsaI

  DdeI

  HinfI

  RsaI

  DdeI

  HinfI

  RsaI

  DdeI

  HinfI

  23/2/08 PV1

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  366/2/08 PV2

  S2-like

  S2-like

  S2-like

  S2-like

  S2-like

  S2-like

  S2-like

  S2-like

  S2-like

  453/1/08 PV1

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  454/1/08 PV2

  S2-like

  S2-like

  S2-like

  S2-like

  S2-like

  S2-like

  S1+S2-like

  S1+S2-like

  S1 like

  567/1/08 PV3

  S3-like

  S3-like

  S3-like

  S3-like

  S3-like

  S1/S3-like

  S2-like

  S2-like

  S2-like

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   Secventierea produsilor de amplificare

  Purificarea produşilor de amplificare

  Secvenţierea prin PCR, integrată în sistemul automat cu fluorocromi permite secvenţierea directă a produsului obţinut prin PCR, fără clonare prealabilă. Principiul reacţiei constă în migrarea în gel de poliacrilamidă a ADN marcat cu 4 fluorocromi diferiţi. Funcţie de mărime, fragmentele de ADN sunt separate, traversează regiunea de la baza gelului, care este  supusă unui fascicul de laser  care îl baleiază în mod continuu. Fluorocromii sunt excitaţi de laser, emiţând fiecare o lungime de undă detectată cu ajutorul unei camere video cuplată la un spectrograf (CDD). Intensitatea emisiilor este colectată sub forma unor semnale electrice. Un program informatic cuplat la secvenţiator, permite analiza automată şi transformarea datelor în secvenţe nucleotidice. Reacţiile au fost făcute pe un secvenţiator automat (ABI Prism–Applied Biosystems) ce utilizează markeri fluorescenţi şi permite analiza într-un gel de rezoluţie foarte înaltă.Produşii PCR au fost secvenţiaţi folosind primerii utilizaţi în tehnica PCR. Înaintea secvenţierii, produşii PCR au fost purificaţi direct după amplificare folosind coloanele Qiagen (QIAquick Spin Handbook – QIAquick PCR purification Kit) sau prin izolarea din benzile obţinute după migrarea produşilor PCR în gel de agaroză (QIAquick Spin  Handbook – QIAquick Gel Extraction  Kit). Secvenţierea nucleotidică a fost efectuată la Institutul Cantacuzino,  Laboratorul de Microbiologie Moleculara, si a fost confirmata de Institutul Pasteur Paris , pe un secvenţiator automat ABI 3100 Avant  (Applied Biosystems) care utilizează markeri fluorescenţi multipli şi permite analiza într-un gel de rezoluţie foarte înaltă. În reacţia de secvenţiere s-a utilizat kitul „ABI Prism BigDye terminator v.3.1 Ready Reaction Cycle Sequencing Kit” (Applied Biosystems) ce conţine dNTPs, ddNTPs marcate, tampon, polimerază. S-a avut în vedere secvenţierea fiecarei catene de ADN, prin utilizarea unui singur primer inclus in reactie, sens sau antisens. Cantitatea de matriţă ADN adăugată în reacţia de secvenţiere depinde de mărimea ampliconului şi de calitatea ampliconului (concentraţie şi puritate). Astfel, pentru ampliconi de 0.1-2kpb se aplică regula: pentru fiecare 100pb (perechi de baze azotate) ale ampliconului se adaugă 10 ng matriţă. Cantitatea de ADN din probe a fost apreciată prin comparare cu un marker cantitativ (MassRulerTM Express DNA Ladder Mix, Forward), apreciindu-se la aproximativ 20 ng/μL. ADN purificat a fost diluat (cu apă distilată) astfel încât cantitatea necesară să se regăsească într-un volum de 6 μL.

  Concluzie :

  Toate tulpinile de poliovirus  izolate pe teritoriul Romaniei in perioada 2008-2009 au prezentat in urma investigatiilor moleculare RT-PCR-RFLP in regiunile VP1-2A, VP3-VP1, secventiere in regiunea VP1-2A  profiluri Sabin-like (au fost tulpini vaccinale). Investigarea regiunii 3D atat prin RFLP cat si prin secventiere au evidentiat aparitia recombinantilor dar numai intre tulpini vaccinale fapt care nu a creat conditii pentru cresterea neurovirulentei acestor tulpini.  Au fost secventiate si tulpini de EVNP izolate in aceeasi perioada si s-a constat circulatia  tulpinilor de ECHO 7. Capacitatea de detectie, investigare rapida si  aducerea la zi a  diagnosticului ramane un standard impus de OMS, dar care trebuie asigurat de fiecare tara. In acest sens prin derularea acestui proiect a crescut capacitatea de raspuns rapid in  cazul unor  situatii epidemiologice speciale.

  Pe durata derularii proiectului au fost implicati in activitatea de cercetare:  2 studenti  UMF Carol Davila :  A. Soare, N. Grecu, 1 asistent de cercetare, 1 student Facultatea de biologie  FAZA DE RAPORTARE  2008

  Evenimente aparute in Romania in contextul supravegherii cazurilor PAF  

  In Romania supravegherea cazurilor de PAF este realizata prin diagnosticul virologic la nivelul Laboratorului infectii enterice virale acreditat OMS, din cadrul Centrului National de Expertiza in Microbiologie Medicala – INCDMI Cantacuzino.

  In anul 2007 au fost investigate produse patologice recoltate de la 25 cazuri PAF, 48 cazuri de paralizie faciala si de la 300 de contacti sanatosi cu varsta < 5ani. Au fost identificate 4 tulpini de poliovirus si 49 tulpini de EVNP. In perioada iunie –noiembrie  2007 in contextul unei epidemii de meningita acuta cu lichid clar  la nivelul a 36 de judete si Municipiul Bucuresti au fost investigate in cadrul laboratorului probe de materii fecale si /sau LCR recoltate  de la 1150 de cazuri cu meningita acuta virala cu lichid clar, confirmate ca  avand etiologie enterovirala ( ECHO 4; LCR +)  214 cazuri (11). In acel moment s-a reliefat foarte clar necesitatea introducerii unei tehnicii de diagnostic rapid. Tehnica de biologie moleculara (secventiere la nivelul genomului) a fost aplicata in cadrul Laboratorului de Microbiologie Moleculara pentru confirmarea rezultatului obtinut prin tehnica clasica de seroneutralizare cu seruri polivalente respectiv monovalente fata de enterovirusurile non polio. Confirmarile s-au realizat si pe parcursul anului 2008 incercandu-se in continuarea gasirea unei solutii de diagnostic cat mai rapid in situatii epidemice. In anul 2008 au fost izolate doar 2 tulpini de PV.S-a constatat o scadere a numarului tulpinilor de PV izolate pe teritoriul Romaniei in perioada 2007-2008.Au predominat serotipurile de PV1 ( 4 tulpini), tipurile 2 si 3 au fost izolate da la cate un copil. Profilurile dupa investigarea in regiunea VP1-2A au fost Sabin –like, in regiunea VP3-VP1 o tulpina a prezentat  mutatii eveniment confirmat si prin tehnica de secventiere. Pentru investigarea regiunii 3 D  tulpina 25/2/07 a prezentat profil Sabin 3/Sabin2; tulpina 52/1/07 a prezentat un profil S2/S1(tab.5).Prin tehnica de secventiere a tulpinilor de PV izolate in anul 2007 s-a constatat  ca inafara de secventa 1P – de tip Sabin 3 si care prezinta mai multe mutatii in regiunea capsidei virale, celelalte 3 secvente investigate sunt de tip Sabin 1, mai stabile genetic si cu omologie de 99% fata de tulpina vaccinala de referinta.Expertiza epidemiologica a reliefat pentru perioada 2007-2008 absenta cazurilor de poliomielita paralitica asociata vaccinarii (VAPP)

  OBIECTIVE REALIZATE PENTRU FAZA ANULUI 2008

   

   

  1. 1.EXPERTIZA VIROLOGICA

  • Preparare si intretinere linii celulare L20B, RD (testarea puritatii, stabilitatii, autenticitatii)
  • Stabilirea sensibilitatii liniilor celulare (L20B, RD) fata de tulpinile Sabin
  • Multiplicarea tulpinilor de poliovirusuri de referinta cu titrarea tulpinilor Sabin  1.2. EXPERTIZA MOLECULARA

  Genomul enterovirusurilor prezintă zone extrem de variabile, care alternează cu zone conservate. Acestea din urmă pot fi utilizate pentru construirea unor sonde nucleotidice sau a unor primeri utilizaţi pentru amplificarea prin PCR. Aceste zone conservate se constituie deci în adevăraţi markeri moleculari, utilizabili în diagnosticul enterovirusurilor prin metodele moderne cum sunt hibridizare moleculară, PCR sau secvenţiere, care au cunoscut o dezvoltare continuă în ultimile decenii. Aplicaţiile tehnicii PCR se pot încadra în două grupe: cele în care se utilizează PCR preparativ pentru sinteza ADN (RT-PCR, secvenţiere, clonare, sinteza şi marcarea sondelor) şi cele analitice cum sunt: diagnosticul factorilor infectioşi, al bolilor genetice, epidemiologia moleculară, tehnici moleculare din medicina legală etc., care fac apel la anumiţi markeri moleculari, în funcţie de scopul propus.

  Tipizarea virusurilor este necesară atât pentru investigaţii epidemiologice, pentru identificarea tipurilor de virusuri cu virulenţă crescută sau cu anumite caracteristici patogene şi stabilirea corelaţiilor cu imunitatea virală dar şi în analiza taxonomică, pentru obţinerea informaţiilor privind relaţiile filogenetice dintre virusuri. Noile tehnici moleculare şi în special PCR au permis dezvoltarea unor metode de tipare moleculară, complementare metodelor tradiţionale de tipare pe bază fenotipică.

  În ciuda numărului mare de serotipuri enterovirale şi a gradului ridicat de variabilitate antigenică, serotipurile sunt stabile, reflectând probabil conservarea epitopilor importanţi pentru structura şi funcţia capsidei. În consecinţă, se pot identifica determinanţi genetici pentru fiecare serotip. Serotipurile sunt definite prin epitopii de neutralizare localizaţi în proteinele capsidei virale, în special pe VP1 dar şi pe VP2 şi VP3. Unii determinanţi de neutralizare ai PV sunt dependenţi de conformaţia proteinelor capsidei, care ajung în vecinătate prin pliere către suprafaţa virusului. Datorită acestei conformaţii de tip contiguu a determinanţilor de neutralizare s-a considerat, până nu demult, dificilă identificarea serotipului viral numai pe baza secvenţei de acizi nucleici. Recent, diferiţi autori au pus la punct sisteme de “serotipare” moleculară prin PCR şi secvenţiere, pe baza unor markeri moleculari situaţi în proteina capsidei virale VP1 (Oberste et al., 1999c; Caro et al., 2001).

  Poliovirusurile prezintă o variabilitate legată de incapacitatea polimerazei virale de corectare a incorporării greşite a nucleotidelor, ceea ce determină apariţia de mutaţii punctiforme, cu o frecvenţă medie de 10-4. Practic fiecare doză de VPO cu cele 3 serotipuri de poliovirus atenuat, conţine un procent de genoame mutante “contaminante”, critice pentru stabilitatea atenuării. Tipul 3 de poliovirus atenuat pare a fi cel mai putin stabil. O explicaţie ar fi că, pentru obţinerea tulpinii atenuate, este nevoie de un număr mic de substituţii de nucleotide, astfel că este favorizată selectarea cu uşurinţă a revertanţilor neurovirulenţi. Astfel, din 10 nucleotide care diferenţiază tulpina Sabin 3 de tulpina sălbatică neurovirulentă, numai două par să contribuie la atenuare: poziţia U452 din 5’NCR şi U2034 din VP3. Reversia U452 >C este însoţită de o creştere a neurovirulenţei şi conferă aparent un avantaj selectiv. Tulpina Sabin 2 a fost derivată dintr-o tulpină sălbatică cu neurovirulenţă scăzută. Până în prezent, numai două poziţii nucleotidice au fost considerate importante pentru fenotipul atenuat. Acestea sunt localizate în 5’NCR (A481) şi în regiunea capsidei din VP3 (U2908). Tulpina Sabin 1 este considerată cea mai stabilă din VPO. Foarte puţine cazuri au fost semnalate cu aceasta tulpină (Minor, 1992). Toate aceste poziţii nucleotidice, care suferă mutaţii în cele 3 tulpini vaccinale Sabin, se constituie în tot atîţia markeri moleculari, pentru identificarea revertanţilor la neurovirulenţă prin RT-PCR, RFLP si secventiere. Mutaţiile care intervin în atenuare sunt de fapt mult mai numeroase şi sunt răspîndite pe întregul genom. Aceasta este, deci, o metodă pentru determinarea rolului tulpinilor Sabin în patogeneza cazurilor de paralizie persistentă asociată vaccinării (PPAV), prin evaluarea stabilităţii nucleotidelor critice pentru fenotipul atenuat la virusurile izolate de la pacienţi.

  1.2.1. Tehnica PCR-RFLP

  ¨       Au fost examinate  regiunile  VP3-VP1, VP1-2A, 3D utilizand perechile de amorse UG24-UC1, UG19-UC13, UG17-UC10 (10)

  Rezultatele testelor de digestie enzimatica  si analiza profilurilor de restrictie enzimatica pentru tulpinile izolate in anul 2007 -2008


  Tulpini PV

  RFLP VP1-2A

  RFLP 3D

  RFLP        VP3-VP1

   

  RsaI

  DdeI

  HinfI

  RsaI

  DdeI

  HinfI

  RsaI

  DdeI

  HinfI

  25/2/07PV3

  S3-like

  S3-like

  S3-like

  S2-like

  S2-like

  S2-like

  S3like +banda suplimentara

  S3like

  S3like

  52/1/07PV2

  S2-like

  S2-like

  S2-like

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  1552/3/07PV1

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  1572/2/07PV1

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  23/2/08 PV1

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  S1-like

  366/2/08 PV2

  S2-like

  S2-like

  S2-like

  S2-like

  S2-like

  S2-like

  S2-like

  S2-like

  S2-like


   

       

   

   

   

   

   

   

   


   


  1.2.2 Secventierea produsilor de amplificare  

  1.2.2.1.Purificarea produşilor de amplificare

  Probe analizate : 25/2/07 PV3; 52/1/07 PV1, 1552/3/07PV1, !572/2/07PV1

  Produşii PCR au fost purificaţi în vederea secvenţierii cu kit Qiagen. Acest protocol permite purificarea ADN dublu şi monocatenar, cu dimensiuni cuprinse între 100 pb şi 10 kb. Produşii PCR au fost transferaţi pe coloane, după adăugarea a 5 volume de tampon PB la 1 volum de produs PCR şi centrifugaţi la o viteză de     13 000 rpm (1 min) pentru fixarea acizilor nucleici pe membrana din coloane. Coloanele au fost apoi spălate cu 750 ml de tampon PE (la care se adaugă etanol 100%  la prima deschidere a flaconului) şi centrifugate ca mai sus. Eluatul a fost eliminat într-un tub colector de 2 ml. S-a procedat la o centrifugare suplimentară de 1 min la aceeaşi viteză, pentru a se elimina etanolul rezidual din tamponul PE. În final, ADN a fost eluat într-un tub Eppendorf de 1,5 ml cu 50 ml de tampon EB (Tris HCl 10 mM pH 8,5) plasat pe centrul coloanei, prin centrifugare timp de 1 min la 13 000 rpm. ADN obţinut a fost stocat la -20°C până la utilizarea sa pentru secvenţiere.

  Pentru obţinerea unor electroforegrame de calitate prin secvenţiere, a fost necesară purificarea produşilor PCR care prezentau benzi suplimentare, nespecifice. Produşii PCR au fost purificaţi prin tehnica de migrare în gel de agaroză si excizarea benzilor de interes.


  1.2.2.2.Determinarea secvenţei acizilor nucleici

   Metoda de secvenţiere folosită în prezent este cea enzimatică, dezvoltată de Sanger. Această metodă se bazează pe utilizarea unor nucleotide modificate, 2′,3’didezoxiribonucleotid trifosfaţi (ddNTP), care joacă rolul de terminatori de lanţ în timpul reacţiei de polimerizare enzimatică a ADN. Datorită acţiunii ADN polimerazelor, ddNTP-urile sunt încorporate în catena în curs de elongare a ADN aşa cum sunt utilizate dNTP-urile normale. Diferenţa constă în faptul că un ddNTP încorporat declanşează, la un moment dat, blocarea elongării.

  Secvenţierea nucleotidică a fost efectuată la Institutul Cantacuzino, Laboratorul de Microbiologie Moleculara, pe un secvenţiator automat ABI 3100 Avant  (Applied Biosystems) care utilizează markeri fluorescenţi multipli şi permite analiza într-un gel de rezoluţie foarte înaltă. În reacţia de secvenţiere s-a utilizat kitul „ABI Prism BigDye terminator v.3.1 Ready Reaction Cycle Sequencing Kit” (Applied Biosystems) ce conţine dNTPs, ddNTPs marcate, tampon, polimerază. S-a avut în vedere secvenţierea fiecarei catene de ADN, prin utilizarea unui singur primer inclus in reactie, sens sau antisens.

  Cantitatea de matriţă ADN adăugată în reacţia de secvenţiere depinde de mărimea ampliconului şi de calitatea ampliconului (concentraţie şi puritate). Astfel, pentru ampliconi de 0.1-2kpb se aplică regula: pentru fiecare 100pb (perechi de baze azotate) ale ampliconului se adaugă 10 ng matriţă. Cantitatea de ADN din probe a fost apreciată prin comparare cu un marker cantitativ (MassRulerTM Express DNA Ladder Mix, Forward), apreciindu-se la aproximativ 20 ng/μL. ADN purificat a fost diluat (cu apă distilată) astfel încât cantitatea necesară să se regăsească într-un volum de 6 μL.

  Migrarea probelor prin capilare se realizează cu ajutorul injecţiei electrocinetice pe care aparatul o aplică automat, sub acţiunea unei tensiuni electrice şi un anumit timp, aceşti parametrii  fiind deja setaţi. Timpul de injecţie defineşte timpul cât stă proba in capilar şi cantitatea care este injectată în capilar. Laserul excită fluorocromii, care emit fiecare o lungime de undă diferită, detectată de o cameră video cuplată cu un spectrograf (CDD). Prin intermediul unor filtre, datele privind intensitatea emisiilor sunt colectate şi conservate sub forma unor semnale electrice. Un program informatic, cuplat la secvenţiator, permite analiza automatizată şi convertirea directă a datelor în secvenţe nucleotidice.


  1.2.2.3.Analiza computerizata a secventelor

  Secvenţa de ADN, identificată prin diferite tehnici de secvenţiere (radioactive sau neradioactive, automate), este analizată din punctul de vedere al compoziţiei în nucleotide, a zonelor repetitive, pentru determinarea unor motive specifice sau regiuni de control şi, în cazul secvenţelor monocatenare, a unor structuri secundare potenţiale. Dacă secvenţa conţine un cadru deschis de citire (“ORF, open reading frame”), secvenţa dedusă de aminoacizi poate fi analizată pentru utilizarea codonilor (“codon usage”), structuri secundare posibile etc. In acelaşi timp, secvenţele obţinute sunt comparate cu cele deja existente în băncile de date. Pentru stabilirea relaţiei filogenetice cu alte secvenţe se realizează alinieri cu cele cunoscute, rezultatul fiind exprimat grafic sub forma unor arbori.

  Pentru acest studiu am utilizat programele BioEdit, Clustal W, Blast si Mega 4. Arborii filogenetici au fost construiti cu programul TreeView.

  Rezultate poliovirusuri: caracterizarea moleculară a unor tulpini de poliovirusuri în vederea detectării unor variante virale mutante sau a virusurilor recombinante intra- sau interspecifice.

  Ampliconii VP1-2A de poliovirusuri vaccinale au fost secvenţiaţi in ambele sensuri cu primerii sens UG19 si primerii antisens UC13. Cu ajutorul programului BioEdit secventele sens si antisens au fost aliniate si, pe baza acestui aliniament, a fost creata o secventa consens.

  Tulpina 25/2/07 PV

  Secventa 1P consens de 744 pb este de tip Sabin 3. Comparata cu tulpina de referinta Sabin 3 secventa consens se gaseste intre pozitiile nucleotidice 2860 si 3603.

  In secventa de referinta Sabin 3 proteina de capsida VP1 este codificata de pozitiile nucleotidice 2477 si 3376 iar proteina nestructurala 2A este codificata de pozitiile nucleotidice 3377 – 3823.

  Prin alinierea secventei  1P consens cu secventa de referinta Sabin 3 au fost identificate citeva pozitii in care apar mutatii punctiforme:  in regiunea genomica VP1: 2878 C>T; 2971 si 2973 A>G; 3269 G>A. In regiunea genomica 2A (mai consevata decit regiunea codificatoare a capsidei) a fost semnalata o singura mutatie: 3496 G>A. Aceste mutatii nu apar in pozitiile cheie de reversie la virulenta pentru tulpinile de poliovirus vaccinale de tip 3. Pe de alta parte aceste mutatii nu se traduc in modificarea structurii proteinei deoarece sunt de tip tranzitie (intre acelasi tip de baze: purinice – G sau A sau pirimidinice – C sau T) (Fig. 1). Mutatiile de tip transversie apar numai cind se modifica o baza purinica intr-una pirimidinica si invers.

  Tulpina 52/1/07 PV1. Secventa 2 P consens, obtinuta din alinierea secventelor 2P sens si antisens, asa cum a fost prezentat mai sus, este de tip Sabin 1 si este asemanatoare cu aceasta in proportie de 99%. Singura mutatie a probei 2  fata de secventa Sabin 1 vaccinala este in pozitia 3589 din proteina 2A si este tot de tip tranzitie (G>A)

  Tulpina 1552/3/07PV1

  Secventa 3 P consens prezinta un scor de 99% cu Sabin 1 vaccinal (intre pozitiile nucleotidice 2915 si 3636 ale secventei acestuia). Singura diferenta apara ca amestec de cvasispecii in pozitia 3106 (pozitie degenerata Y, amestec de nucleotide C cu T) din secventa nucleotidica care codifica proteina de capsida VP1.

  Tulpina 1572/2/07PV1

  Secventa 4 P consens este tot de tip Sabin 1, cu o omologie de 99% datorata unei pozitii degenerate (M = amestec de nucleotide A cu C) la 3125 si unei mutatii de tip tranzitie in pozitia nucleotidica 3535 A>G. Secventa investigata se gaseste intre pozitiile nulceotidice 2920 si 3647 din Secventa Sabin 1.

  In concluzie, in afara de secventa 1P – de tip Sabin 3 si care prezinta mai multe mutatii in regiunea capsidei virale, celelalte 3 secvente investigate sunt de tip Sabin 1, mai stabile genetic si cu omologie de 99% fata de tulpina vaccinala de referinta.

  Tehnica de secventiere a tulpinilor de poliovirus in regiunea VP1-2A a fost optimizata si a permis evaluarea cu acuratete a mutatiilor prezente in tulpinile de poliovirus analizate.
  Bibliografie

  1. 1. Balanant J, Guillot S, Candrea A, Delpeyroux F,  Crainic R. The natural genomic variability of poliovirus analyzed by a restriction fragment lengtb polymorphism assay. Virology 1991; 184:645-654.
  2. Baicus A, Combiescu M, Persu A, Combiescu AA. Immune status to polioviruses in the children population of Romania between 2002-2005 as indicated by serological investigation in cases of acute flaccid paralysis (AFP) and facial paralysis (FP) and its use as a “national reference value” to evaluate the vaccination coverage in particular groups of  healthy children. Rev med Chir Soc Med Nat  Iaşi 2006, 110: 1004-11.
  3. Baicus A, Combiescu M, Persu A, Oprişan G, Aubert-Combiescu A, Delpeyroux F. The molecular characterization of poliovirus strains by the RT-PCR-RFLP assay and its use in the active surveillance for acute flaccid paralysis cases in Romania between 2001-2006.Roum Arch Microbiol Immunol. 2006 Jul-Dec;65(3-4):120-30.
  4. Baicus A, Persu A., Popa MI, Baicus C. Immunity status against Coxsackieviruses B in 25 patients with acute myocarditis. Rom Arch Microbiol Immunol 2006; în vol. Nr. 3-4, 2006.
  5. Baicus A, Persu A, Combiescu M  , Aubert-Combiescu A.  .The maintaining of the active laboratory-based surveillance of the acute flaccid paralysis (AFP) cases in Romania in the framework of the strategic plan of the global polio eradication initiative. Rom Arch Microbiol Immunol. 2007 Jan-Jun;66(1-2):44-50
  6. Centers for Disease Control and Prevention. Certification of Poliomyelitis Eradication-European Region. Morbidity and Mortality weekly Report. 2002; 51: 572-4.
  7. Combiescu M, Guillot S, Persu A, Baicuş A, Pitigoi D, Balanant J, Oprisan G, Crainic R, Delpeyroux F, Combiescu AA. Circulation of a type 1 recombinant vaccine-derived poliovirus strain in a limited area in Romania Arch Virol. 2007;152(4):727-38. Epub 2007
  8. Georgescu MM, Balanant J, Macadam A, Otelea D, Combiescu M, Combiescu AA, Crainic R, Delpeyroux F. Evolution of the Sabin type 1 poliovirus in humans: characterization of strains isolated from patients with vaccine-associated paralytic poliomyelitis. J. Virol. 1997; 71: 7758-776848.
  9. Global Polio Eradication Initiative Strategic Plan 2004-2008.WHO 2003.
  10. Global Polio Eradication Initiative., Monthly Situation Report (online), Geneva: WHO, 2009.
  11. Guillot S, Caro V, Cuervo N, Korotkova E, Combiescu M, Persu A, Combiescu AA, Delpeyroux F, Crainic R. Natural genetic exchanges between vaccine and wild poliovirus strains in humans. J Virol 2000; 74: 8434-8443.
  12. Guillot S, Otelea D, Delpeyroux F, Crainic R.Point mutation involved in the attenuation /neurovirulence alternation in type 1 and 2 oral polio vaccine strains detected by site- specific polymerase chain reaction. Vaccine 1994; 12: 503-507.
  13. Nedelcu NI, Strebel PM, Toma F, Moroeanu SB, Combiescu M, Persu A, Combiescu AA, Plotkin SA, Sutter RW. Sequential and Combined use of inactivated and oral poliovirus vaccines: Dolj district, Romania, 1992-1994. J of Infectious Diseases. 1997;175(Suppl 1): S241-6.
  14. Otelea D, Guillot S, Furione M, Combiescu AA, Balanant J, Candrea A, Crainic R. Genomic modifications in naturally occuring neurovirulent revertants of Sabin 1 polioviruses. Dev Biol  Stand 1993; 78: 33-38.
  15. Strebel PM Combiescu AA., Nedelcu  IN, et al. Paralytic poliomyelitis in Romania , 1984-1992: evidence for a high risk of vaccine-associated disease and reintroduction of wild –virus infection. Am J Epidemiol. 1994; 140: 1111-24.
  16. Strebel PM, Nedelcu IN, Baughman AL, Sutter RW, Cochi SL. Intramuscular injections within 30 days of immunization with oral poliovirus vaccine—a risk factor for vaccine-associated paralytic poliomyelitis. N Engl J Med. 1995; 332: 500–06.
  17. WHO Expanded Programme on Immunization. Global eradication of poliomyelitis by the year 2000. Weekly Epidemiological Record 1988; 63: 161-162.
  18. WHO. Progress towards the global eradication of poliomyelilis, 2002. Wkly. Epidemiol. Rec 2003; 78: 138-144.
  19. Wright PF , Kim –Farley  RJ, De Quadros CA, Robertson SE, Scott RM , Ward NA, Henderson RH. Strategies for the global eradication of poliomyelitis by the year 2000. N. Engl. J. Med. 1991; 325: 1774-1779.
  20. WHO, Polio laboratory manual WHO/IVB/04.10, WHO, Geneva, Switzerland, 1997/2004.
  21. Centers for Disease Control and Prevention, Progress toward interruption of wild Poliovirus transmission-worldwide, 2008, MMWR, 58, 308, 2009.
  22. WHO, Global polio eradication initiative strategic plan 2009-2013, Euro Immunization Monitor, 4, 2009.
  23. Centers for Disease Control and Prevention, Poliovirus infections in four unvaccinated children, Minnesota, MMWR, 54, 1, 2005.
  24. WHO, Summary of discussions and recommendations of the 13th informal consultation of the WHO Global Polio Laboratory Network, Weekly Epidemiol. Rec., 82, 297, 2007.