UNITATEA DE MANAGEMENT PROGRAME CERCETARE are rol in monitorizarea financiara a proiectelor de cercetare desfasurate in cadrul INCDMI Cantacuzino, si finantate de MEdC , CNCSIS sau prin fonduri si programe europene.PERSONAL:

–          GABRIELA STAN , economist II , gabriela.stan@cantacuzino.ro

–          MIHAELA PAVEN, operator calculator I , mihaela.paven@cantacuzino.ro

–          MARIA BUCUR , referent I , maria.bucur@cantacuzino.ro

–          NICOLETA CETATEANU , psv IUMPC asigura urmatoarele activitati:

– Elaborarea sau definitivarea documentatiei necesare pentru participarea la competitii;

– Elaborarea sau definitivarea documentatiei necesare actelor aditionale si raportarilor periodice;

– Centralizarea datelor si intocmirea rapoartelor pentru monitorizarea activitatii de cercetare;

– Inregistrarea cererilor de materiale si a referatelor de necesitate intocmite pe proiecte de cercetare;

– Predarea documentatiei proiectelor la autoritatea contractanta;

– Intermedierea relatiei cu comisia de audit extern.