LABORATOR PATOLOGIE EXPERIMENTALĂ


Şef de laborator:


Dr. Medic Veterinar Bogdan MARINESCU

mbogdan@cantacuzino.ro

Participant în proiecte : NATO, CEEX, NUCLEU

Master în Securitatea Comunitară şi Terorismul

Vicepreşedinte al Asociaţiei Române pentru Ştiinţa Animalelor de Laborator

Membru al Colegiului Medicilor Veterinari din România

Membru al Societăţii Române de Imunologie
Personal angajat permanent:


Ing. Biotehnolog Andreea MARINCU

andreea.marincu@cantacuzino.ro

Competenţă în activitatea Sanitar-Veterinară aplicată pentru animalele de laborator

Secretar al Asociaţiei Române pentru Ştiinţa Animalelor de Laborator


Tehn. Veterinar Ecaterina TĂNASE

Competenţă în activitatea Sanitar-Veterinară aplicată pentru animalele de laboratorDomeniul de activitate: – Medicină experimentală


Asigurarea implementării şi urmăririi legislaţiei naţionale Sanitar-Veterinare privind utilizarea animalelor de laborator în scopuri ştiinţifice şi  experimentale.

Activitate de bază în realizarea procedurilor operaţionale efectuate la animalele de laborator pentru realizarea anumitor proiecte.

Cercetare în realizarea modelelor experimentale pentru animale de laborator.

Efectuarea de teste „in vivo“: Testul de toxicitate anormală (IV), Testul de hipersensibilizare pe cobai.