LABORATOR IMUNITATE CELULARĂ


Director General: Dr. RADU Dorel Lucian, CSI, Conferentiar Universitar UMF ‘Carol Davila’, medic primar, e-mail: dorel.radu@cantacuzino.ro.


Fondator laborator :

Dr. Olinescu Andrei, medic veterinar, doctor în Ştiinte Medicale, CS I

1929-2006

Personal:


STAVARU Crina, CS III, medic primar, doctor,  e-mail: scrina@cantacuzino.ro – şef laborator

IANCU Adina Daniela, biolog, asistent cercetare, doctorand e-mail: aiancu@cantacuzino.ro

GROSU Melania, medic veterinar, doctorand, cercetator stiintific e-mail: gmelania@cantacuzino.ro.

MIRCIOIU Floarea, PSV

PETRE Valentina, PSV

POPISTER Liliana, laborant determinari fizico-chimice


Telefon: +40-21-528 71 00 ext 5290 / 5190


Direcţiile de cercetare:


Laboratorul nostru are o experienţă îndelungată în medicina experimentală, în ultimii 5 ani au fost realizate studii de autoimunitate sau imunitate antiinfecţioasă pe modele murine convenţionale sau transgenice, orientarea principală fiind spre cercetarea aplicată. Pe lângă studiile de medicină experimentală membrii echipei de cercetare participă împreună cercetători din domeniul imunologiei din alte centre de cercetare la elaborarea unui registru naţional al valorilor de referinţă pentru unii parametri imuni precum şi la abordarea unei zone noi de cercetare cea a nanotehnologiei.


Activităţile ştiinţifice:


Autoimunitate: Model experimental de diabet de tip 1

 • Investigarea mecanismelor celulare şi moleculare implicate în declanşarea diabetului zaharat insulino-dependent pe un model experimental de şoareci dublu transgenici.
 • Explorarea şi evaluarea complicaţiilor (modificări metabolice, somatice, morfopatologice) induse de diabetul zaharat de tip 1 utilizând un model animal si a diferite modalitati terapeutice.
 • Studiu preliminar pe model experimental murin a neuropatiei diabetice


Imunitate antiinfecţioasă:

 • Abordarea pe trei secţiuni de cercetare a infecţiei gripale şi a mijloacelor de protecţie prin vaccinare: medicină experimentală, biologie moleculară şi studii clinice pentru elaborarea unei metodologii de evaluare a vaccinurilor gripale.
 • Studiul raspunsului imun pe modele experimentale de infectie cu bacterii Gram pozitive si Gram negative.
 • Dezvoltarea metodologiei de studiu preclinic.


Parametri de referinţă:

 • Stabilirea limitelor de referinţă şi crearea unui registru naţional de valori pentru parametrii imunologici şi genotoxici.


Nanotehnologie:

 • Studii in vitro a profilului toxicologic şi farmacologic al compuşilor tip fulerena, reprezintă un nou domeniu de cercetare abordat.


Publicatii:


Carte

 • Andrei Olinescu, Angela Dolganiuc Imunologia practica în clinica şi experiment, carte, Ed. Viata Medicala Romaneasca, Bucureşti, 2001. D.L. Radu subcapitol: Tehnica PCR- pg. 203-207, Citotoxicitatea mediata de catre limfocitele T citotoxice 228-232, Crina Stavaru subcapitolul:Analiza imunoenzimatica ELISA -, pg. 153-157,.
 • Dorel Lucian Radu, Experimental models to study type 1 diabetes mellitus in cartea: NEW INSIGHT INTO EXPERIMENTAL DIABETES, Editor: Prof. Dan Cheta, Ed. Academiei Romane, Bucuresti, 2002.
 • L.M. Popescu, C. Ursaciuc, O. Simionescu, A.C. Bancu, D.L. Radu, E. Radu, D. Andronescu, Dictionar de Imunologie Medicala, Ed. Carol Davila, 2002.
 • Andrei Olinescu Momente din istoria Imunologiei româneşti. Comisia naţională de Imunologie (CNI), Ed. Medicală Românească, 2004.
 • Doina Popov, Dorel Lucian Radu, The role of hyperglycemia in the development of diabetic complications investigated in transgenic mouse model in cartea:Vascular involvement in diabetes-Clinical Experimental and Beyond-, Editor: Prof. Dan Cheta, Ed. Acad. Romane, 2005.
 • D.L.Radu, Crina Stavaru, Iuliana Caras, Gina Manda, Monica Neagu, E. Radu, C. Ursaciuc, L.M. Popescu, Metode si Tehnici de Imunologie Umorala si Celulara, Ed. Universitara „Carol Davila” Bucuresti, 2006
 • D.L. Radu coordonator, Studiu experimental si clinic al infectiei gripale si al imunizarii cu vaccinuri gripale, Ed. Universitara „Carol Davila” Bucuresti, 2008.


Selectie lucrari:

 • R. Breyer, S. Hussein, D.L. Radu, K.M. Putz, S. Gunia, H. Hecker, M. Samii, G.F. Walter, A.C. Stan. Disruption of intracerebral progression of C6 rat glioblastoma by in vivo treatment with anti-CD44 monoclonal antibody. J. Neurosurg. 2000. 92(1):140-149.
 • D.L. Radu, N. Noben-Trauth, J. Hu-Li, W.E. Paul, C.A. Bona. A targeted mutation in the IL-4Ralfa gene protects mice against autoimmune diabetes. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2000. 97(23):12700-12704.
 • D.L. Radu, S. Antohi, A. Bot, A. Miller, A. Mirarchi, C.A. Bona. Effect of maternal antibodies on influenza virus-specific immune response elicited by inactivated virus and naked DNA. Scand. J Immunol. 2001. 53:1-10.
 • D.L. Radu, T. Kodera, C.A. Bona.Expression of activation-induced cytidine deaminase decreases throughout the life. J Cell Mol Med 2003. 7(2):141-145.
 • C.A. Bona, D.L. Radu, T. Kodera. Molecular studies on the diversification of hemagglutinin-specific human neonatal repertoire subsequent to immunization with naked DNA. Vaccine 2004. 22(13-14):1624-1630.
 • Stavaru Crina, Olinescu A., ‘The assement of cellular immunity în subjects presenting different immune disorders , Rom. Arch. Microbiol. Immunol, 60, (4), 297-305, 2001
 • Dolganiuc Angela, Pană Marina, Ghiţă Maria, Stăvaru Crina, Olinescu A.,Flow cytometric determination of Enterococcus spp. Susceptibility to four antimicrobial agents’ Rom. Arch. Microbiol. Immunol, 60,(4), 307-322,2001.
 • Caras I., Grigorescu A., Stavaru C., Radu D.L., Szegli G., Salageanu A., Evidence for immune defects in breast and lung cancer patients, Cancer Immunol. Immunother., 2004, 53, (12), 1146-52.
 • D.L. Radu, A. Georgescu, C. Stavaru, A. Carale, D. Popov, Double transgenic mice with Type 1 diabetes mellitus develop somatic, metabolic and vascular disorders. J.Cell.Mol.Med.2004, 8(3), 349358.
 • Stavaru Crina, Caplanus A, Radu D.L. Phenotypical changes during in vitro cultivation of monocytes derived immature dendritic cells, Roum Arch.Microbiol Immunol, 63 (1-2), 35-46, 2004.
 • Stavaru Crina, Dumitrescu Viorica, Lemeni Daniela, Georgescu Ion Bogdan Teodor, Codita Irina, Radu D. L. Microbiological and immunological study of Staphylococcus vaccine effects in periodontitis, Rom. Arch. Microbiol. Immunol, 11-16, 1-4,(64),2005.
 • Pistol G, Matache C, Calugaru A, Stavaru C, Tanaseanu S, Ionescu R, Dumitrache S, Stefanescu M., Roles of CD147 on T lymphocytes activation and MMP-9 secretion in systemic lupus erythematosus, J Cell Mol Med. 2007 Mar-Apr;11(2):339-48.