STRATEGIA ACTIVITATII DE CERCETARE-DEZVOLTARE A

INSTITUTULUI NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE

PENTRU MICROBIOLOGIE SI IMUNOLOGIE “CANTACUZINO”Misiune

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino”, care functioneaza in conformitate cu Hotarirea de Guvern 1563/2008 din noiembrie 2008, dateaza din anul 1921 cand, prin decret regal, a fost creat „Institutul de Seruri si Vaccinuri Dr. I. Cantacuzino”.

De-a lungul celor peste 87 de ani de existenta, specialistii institutului au fost implicati in activitati de supraveghere a bolilor transmisibile, asigurand supravegherea microbiologica si pregatirea specialistilor in domeniile microbiologiei si imunologiei.

In prezent, INCDMI “Cantacuzino” are ca domeniu de activitate sanatatea publica, pe care o promoveaza atat prin activitati de cercetare-dezvoltare, cat si prin oferta de produse si servicii.

Activitatea de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare se desfasoara in domeniile: infectii bacteriene, virale si parazitare, biologiei celulare si moleculare, imunologiei, biotehnologiei si geneticii microbiene.Oportunitati

Schimbarile majore intervenite in societatea romaneasca o data cu integrarea in Uniunea Europeana creaza oportunitati reale in perioada urmatoare pentru indeplinirea misiunii INCDMI “Cantacuzino”. Acestea se concretizeaza in:

Ø  cresterea fondurilor alocate cercetarii (cheltuieli publice pentru cercetare de 1% din PIB in 2010, in acord cu Strategia Lisabona)

Ø  lansarea Planului National de Cercetare Dezvoltare Inovare PNII pentru perioada 2007-2013

Ø  accesul la fondurile structurale destinate cresterii competitivitatii economice, inovarii si dezvoltarii resurselor umane

Ø  lansarea competitiei FP7 si posibilitatea de a accesa fondurile de cercetare europene

Ø  posibilitati de atragere a fondurilor din domeniul privatPunctele forte ale INCDMI “Cantacuzino” sunt:

Ø  dimensiunea institutiei si complexitatea/complementaritatea activitatilor desfasurate (cercetare-dezvoltare, servicii de sanatate publica, productie, invatamint)

Ø  importanta strategica a domeniului de activitate

Ø  o buna vizibilitate pe plan national

Ø  gradul inalt de specializare al personalului

Ø  structura personalului (numar mare de tineri:  peste 50 angajati in ultimii 3 ani)

Ø  infrastructura (imbunatatita prin echipamente de cercetare performante achizitionate in ultimii 3 ani)

Ø  posibilitati de informare si documentare (retea de calculatoare, internet, acces on-line la Biblioteca I.Pasteur Paris)

Ø  capacitate de instruire si formare (exista expertiza si experienta pentru organizarea de cursuri, simpozioane etc, in cadrul Centrului de învăţământ si documentare „Jacques Monod”)

Ø  apartenenta la retele europene si internationale de cercetare si supraveghere microbiologica, intre care RIIP


Punctele slabe ale INCDMI “Cantacuzino” sunt:

Ø  nefructificarea tuturor oportunitatilor

Ø  insuficienta valorificare a rezultatelor derivate din proiectele de cercetare

Ø  relativa dispersare a domeniilor de interes stiintific

Ø  vizibilitatea internationala relativ scazuta (numar relativ mic de publicatii in ultimii ani)


Constringeri:

Ø  concurenta mare pe plan intern si international in domeniile de cercetare de virf

Ø  insuficienta finantare a cercetarii din fonduri private

Ø  insuficienta personalului cu grade stiintifice medii si inalte compatibile cu cerintele coordonarii proiectelor de cercetareObiective strategice

In acest context, se definesc urmatoarele obiective strategice ale activitatii de cercetare dezvoltare, in concordanta cu rolul INCDMI “Cantacuzino” ca una dintre cele mai importante unitati de cercetare medicala din tara:

Ø  Cresterea performantei stiintifice prin obtinerea unor rezultate stiintifice de virf, competitive pe plan global

Ø  Transferul cit mai rapid al rezultatelor cercetarii in domeniul sanatatii publice

Ø  Cresterea impactului social al cercetarii, prin contributii la optimizarea metodelor de detectare si caracterizare a bolilor, precum si la dezvoltarea mijloacelor de profilaxie si tratament

Ø   Cresterea potentialului de cercetare dezvoltare prin:

×          formarea profesionala continua si asigurarea unei cariere in cercetare;

×          dezvoltarea institutionala

Ø  Cresterea vizibilitatii nationale si internationale prin oganizarea si participarea la manifestari stiintifice, cresterea numarului de publicatii in reviste de specialitate (in special in cele cotate ISI) si a numarului de brevete

Ø  Cresterea participarii echipelor de cercetare la proiecte europene si internationale

Ø  Cresterea participarii membrilor comunitatii stiintifice ca experti evaluatori la competitii nationale si internationaleDirectii de cercetare strategice

Preambul

Pentru a raspunde cerintelor legate de evolutia stiintei, pe de o parte si de misiunea institutului in domeniul sanatatii publice, pe de alta parte, este necesara mentinerea unui echilibru intre cercetarile fundamentale, cercetarile orientate direct spre problemele de sanatate (in particular in domeniul bolilor infectioase), activitatile de sanatate publica si cele de dezvoltare tehnologica in scopul modernizarii fabricarii produselor biologice de uz uman.

Pentru a mentine acest echilibru de o maniera creativa si a permite obtinerea unor rezultate stiintifice importante, este nevoie de:

Ø  abordarea unei game largi de tematici stiintifice, de la cele fundamentale la cele medicale

Ø  largirea numarului de modele experimentale si dezvoltarea unui numar mare de metode de studiu in cadrul unei tematici

Ø  integrarea noutatilor tehnologice de virf si a celor mai noi strategii din domeniul cercetariiPrincipalele directii strategice ale activitatii de cercetare-dezvoltare pe termen mediu sunt:

Ø  Studii fundamentale privind mecanismele de patogenitate, interactia organism-agent patogen, mecanisme de adaptare ale agentilor patogeni (inclusiv rezistenta la antibiotice)

Ø  Microbiologie medicala: studiul etiologiei si patogeniei bolilor infectioase

Ø  Microbiologie aplicata: metode de caracterizare a microrganismelor, studiul interactiilor dintre microorganisme si interactia lor cu gazda si mediul, potentialul aplicativ

Ø  Dezvoltarea unor noi metode de diagnostic si control al bolilor infectioase; elaborarea de noi teste moleculare in vederea cresterii capacitatii de raspuns rapid in cazuri de alerta microbiologica

Ø  Cercetari privind identificarea unor noi biomarkeri, in scopul cresterii capacitatii de detectare precoce, de trasare a infectiilor si prevenire a bolilor infectioase

Ø  Studiul bolilor infectioase emergente si re-emergente

Ø  Entomologie medicala si ecologia insectelor ca vectori

Ø  Dezvoltarea de noi vaccinuri, adjuvanti pentru vaccinare, metode de aplicare a vaccinurilor, asigurarea supravegherii in cazul bolilor prevenibile prin vaccinare si monitorizare post-vaccinala

Ø  Studii fundamentale si aplicate privind mecanismele raspunsului imun si reglarii acestuia in apararea antiinfectioasa si antitumorala, rolul fiziologic si patologic al inflamatiei, mecanismele raspunsului imun deviat

Ø  Studii fundamentale si aplicate in domeniul patologiilor umane mediate imun (autoimunitate) in scopul elucidarii mecanismelor implicate in etiopatogenia acestora, identificarii de noi markeri de diagnostic precoce, monitorizare si prognostic, identificarii de noi tinte terapeutice

Ø  Dezvoltarea unor noi biotehnologii si modernizarea si optimizarea biotehnologiilor actuale prin folosirea unor alternative tehnologice eficiente

Ø  Dezvoltarea infrastructurii de cercetare

Ø  Extinderea procedurilor de validare a metodelor si de acreditare a laboratoarelorResurse

Surse de finantare

Asigurarea resurselor finaciare pentru activitatea de cercetare-dezvoltare se va face din:

Ø  Surse interne:

×          fonduri publice (participare la competitiile din cadrul PNII)

×          fonduri private (identificare, atragere)

Ø  Surse externe:

×          Uniunea Europeana (participare la competiile FP7)

×          RIIP (proiecte ACIP, PTR)Resurse umane

Potentialul uman si gradul de specializare al personalului existent asigura suportul necesar abordarii acestei strategii. Totusi, problema asigurarii personalului de cercetare trebuie avuta permanent in vedere, prin:

Ø  continuarea atragerii studentilor, rezidentilor si tinerilor absolventi (efectuarea lucrarilor de licenta, masterat si doctorat, angajari temporare)

Ø  cresterea numarului de doctori in stiinte, a numarului cercetatori cu gradele stiintifice I si II

Ø  asigurarea unei motivari convingatoare, intelectuale (promovare, dezvoltarea carierei) si materiale (salarizare corespunzatoare)

Ø  mentinerea unui nivel inalt de exigenta stiintifica

Ø  asigurarea unui climat social local stimulativ si motivantConcluzii

Strategia de cercetare a institutului este subordonata cerintelor de sanatate publica si are un caracter dinamic, adaptindu-se permanent la necesitatile reale pe plan national si international. Astfel, aceasta strategie are un caracter prospectiv, care permite, prin integrarea unor cercetari de virf folosind concepte si metode novatoare din domeniile microbiologiei, imunologiei, biologiei moleculare si celulare, biotehnologiei, vaccinologiei etc, anticiparea provocarilor din domeniul sanatatii publice si pregatirea unor solutii eficiente si viabile din punct de vedere economico-finaciar („cost-effective”) pentru rezolvarea acestora.


In concluzie, prin strategia propusa, se urmareste ca activitatea de cercetare dezvoltare desfasurata in INCDMI “Cantacuzino” sa fie caracterizata prin:

Ø  Performanta stiintifica inalta

Ø  Raspunde cerintelor de sanatate publica

Ø  Implicare activa in  social

Ø  Competitivitate pe plan international

Ø  Vizibilitate interna si internationala